TURAN-SAM || TURAN(TÜRK DÜNYASI) Stratejik Araştırmalar Merkezi || www.turansam.org

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN! (Ziya GÖKALP). İSLAM'da TÜRK'ler: "Ben sizi kavim-kavim yarattım. Birbirinizi tanıyasınız, sevesiniz diye." /Hücürat Suresi, 13. Ayeti/; "TÜRKLER SİZE DOKUNMADIĞI, HARBETMEDİĞİ SÜRECE, SAKIN SİZ DE TÜRKLERE DOKUNMAYINIZ!" Hadis-i Şerif(en-Nesei, Sünen en-Nesei, 4, s. 44.); "SİZLER; TÜRKLERLE ÇARPIŞMADIKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR" Hadis-i Şerif(el-Buhari, 4, s. 34, 35, 156; Sahih-i Müslim, 17, s. 37, 38.); "ALLAH(c. c.)u Teala'nın "Doğuda" bir ordusu vardır. Onun adını TÜRK koymuştur. Kendisine baş kaldıranlardan işte onlar vasıtasıyla intikam alır" (Hadisi nakleden: Kazvini. el-Kaşgari, Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk, İstanbul, 1333, s. 292.). "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”(Hadisi Şerif)
Türkmenistan Cumhuriyeti Türkmence: Türkmenistan Respublikasy - Derleyen: Yrd. Doç. Dr. Elnur Hasan MİKAİL
 Tarih: 29.10.2016 > 2454 kez okundu.

Türkmenistan, resmî adıyla Türkmenistan Cumhuriyeti, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılışından sonra bağımsızlığını kazanan Orta Asya Türk cumhuriyeti. Türkmenistan, (Azerbaycan, Kazakistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kırgızistan, Özbekistan, ve Türkiye ile birlikte) günümüzdeki yedi bağımsız Türk devletinden biri olup TÜRKSOY'un üyesidir. Res

> Makalenin devamı

Türkmen Milli Bayramı’nı kutlarken… - Necdet SİVASLI
 Tarih: 08.10.2016 > 1937 kez okundu.

7 Ekim Türkmen Milli Bayramı olarak kutlanıyor. Yoğun gündem nedeni ile kardeşlerimizin bu bayramını geç de olsa kutluyor ve bu nedenle bu yazıyı sizlerle paylaşıyoruz. 7 Ekim 1997’de Irak Devletinin tarihinde ilk defa olarak hür Türkmen iradesi Erbil şehrinde kendisini gösterdiği için 7 Ekim tarihi Türkmenler için bir milattır. Çünkü bu tarihte tü

> Makalenin devamı

“Nazar” ile ilgili inanışlar ve Türkmenistan… - Necdet SİVASLI
 Tarih: 31.07.2016 > 2089 kez okundu.

Türk soyları tarihler boyunca nazara inanmışlar ve günümüze kadar da bu geleneği sürdürmüşlerdir. Çeşitli Türk boyları ve devletleri, nazar ile ilgili inanışlarda çeşitli yöntemler kullanırlar. Ancak, ortak görüş, inanış ve gelenekleri aynı noktada kesişir. Ancak, tüm Türk dünyasının ortak nazar inanışında “Nazar Taşı ya da Nazar Boncuğu”nun önemi

> Makalenin devamı

TÜRKİYE - Oraz YAĞMUR(TÜRKMENİSTAN)
 Tarih: 22.08.2012 > 4154 kez okundu.

Sen olmazsan: Nehirler tersine akar. Bulut ateş döker yakar. Karlar yağar kara kara. Yüreciğim yara yara. İmdadım yetişmez yara, Uzak yakın diyarlara. Dünyada deniz çoktur, Böylesi asla yoktur. O su değil yakuttur, Ömür veren bir kuttur, Orada yağmur yağmaz, Her yağan bir mercandır. Orada her can başka bir candır. Taştır diye bastı

> Makalenin devamı

TÜRKMENİSTAN’IN SİYASAL VE ANAYASAL YAPISI - Doç. Dr. Abbas KARAAĞAÇLI
 Tarih: 30.03.2012 > 12034 kez okundu.

Türkmenistan (1), 1990 Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Orta Asya’da bağımsızlığını kazanan beş devletten biridir. Nüfus yoğunluğu bakımından bölgenin diğer ülkelerine göre daha düşük konumda olan (km2 başına 7 kişi) ülkenin topraklarının beşte dördünü çöller oluşturmaktadır. Bunlardan en önemlisi 350000 km2 ile Karakum Çölü’dür. Türkmenis

> Makalenin devamı

Türkmenistan Devlet Başkanı’nın Türkiye Ziyareti - Hasan KANBOLAT
 Tarih: 01.03.2012 > 4581 kez okundu.

Berdimuhamedov, 12 Şubat 2012 tarihinde yapılan seçimlerde yüzde 97,14’lük oy oranıyla tekrar devlet başkanlığına seçilerek, resmen ikinci dönem için görevine başlamıştı. 2007 yılında yapılan seçimlerde yüzde 89,23 oy alarak devlet başkanlığına seçilen Berdimuhamedov sanırım bu oy oranını az buldu ki 2012 seçimlerinde oy oranı yüzde 97,14’e yükselt

> Makalenin devamı

TÜRKMENİSTAN'DA ULUSLARARASI SEMPOZYUM - Orhan ÇELTİKÇİ
 Tarih: 26.11.2011 > 6783 kez okundu.

Hormatly kärdeşler! Türkmenistanyň Prezidenti G.M.Berdimuhamedowyň 2011-njy ýylyň 9-njy sentýabryndaky 11825 belgili Kararyna laýyklykda, 2012-nji ýylyň 14-16-njy maýynda Türkmenistanyň Ylymlar akademiýasynyňMilli golýazmalar institutynyň guramagynda «Döwletmämmet Azady we XVII

> Makalenin devamı

Büyük Türkmen Oymak Aşiretlerinden Bayat boyundan Bahadırlı Aşireti - Sadun KÖPRÜLÜ
 Tarih: 25.10.2011 > 17123 kez okundu.

Dünya Türkmenleri tarih boyunca büyük bir millet olarak Türk tarihimizde önemli yerlerde bulunarak birçok devletler Türkiye, Irak, İran, Hindistan, Suriye gibi topraklarda kurarak dillerine, gelenek, göreneklerine bağlı olarak her zaman toprak, bayrak, vatan aşkıyla, sevgisiyle coşmuşlardır,

> Makalenin devamı

Türkmenistan halk şairi Sayın Oraz YAĞMUR Hakkında
 Tarih: 07.08.2011 > 5530 kez okundu.

ORAZ YAĞMUR’UN ÖZGEÇMİŞİ Oraz YAĞMUR 1947 doğumludur. 1972 de Türkmenistan Devlet Mahtumkulu Üniversitesi’ni bitirdi. 1989 yılında “Sisler Dağıldığında” isimli romanı iki baskı yapılarak 57 bin adet, “Mahtumkuluname” romanı 30 bin adet, 1994 de büyük destancı Gurt Yakup’un hayatını anlatan kitapcığı 2 ayda 40 bin adet satılmıştır. 19

> Makalenin devamı

Mehmet Mehdi Bayat - Azer HASRET
 Tarih: 17.05.2011 > 5388 kez okundu.

Gece gündüz yalnız seni özledim Göz açanı geçmişini izledim Kaç yıl oldu bu aşkı ben gizledim Sana sevgim çok derindir tam içten Gel gör beni ağlıyorum sevincten Geldim sana rindu şeyda sarhoşum Kanımdadır hiç tükenmez bu coşum Aşk, aşk diyor Aşkabadım bu hoşum Ne mecnunlar, ne ferhatlar, kamberler Benim gibi aşk derdini bilerler

> Makalenin devamı

Türkmen-türk gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypa açyldy - Azer HASRET(Gönderen)
 Tarih: 15.11.2010 > 6507 kez okundu.

Türkmenistanyň Prezidentiniň we Türkiýe Respublikasynyň Prezidentiniň arasyndaky gepleşikler Aşgabat, TDH, 12.11.2010 – Şu gün deňziň ýakasyndaky gözel künjekleriň birinde, Hazaryň kenarynda ýerleşýän kaşaň «Serdar» myhmanhanasynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuh

> Makalenin devamı

Türkiýäniň Prezidentiniň Türkmenistana resmi saparyna - Azer HASRET
 Tarih: 12.11.2010 > 4837 kez okundu.

Türkmen-türk gatnaşyklary-köp asyrlyk dostluk we doganlyk gatnaşyklary Aşgabat, TDH, 11.11.2010 – Şu gün Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Abdulla Gülüň Türkmenistana iki günlük resmi sapary başlanýar. Deňiz ýakasyndaky Türkmenbaşy şäherinde geçiriljek ýokary derejeli duşuşyk dostlukly ýurtlaryň ikis

> Makalenin devamı

Daşoguzda türkmen-özbek festiwaly açyldy - Azər Həsrət
 Tarih: 21.10.2010 > 5378 kez okundu.

Daşoguz, TDH, 18.10.2010 – Şu gün ýurdumyzyň demirgazyk welaýatynyň dolandyryş merkezinde Türkmen we özbek halklarynyň dostluk festiwalynyň dabaraly açylyşy boldy. Ol biziň ýurtlarymyzyň özara gatnaşyklarynyň taryhynda täze sahypany açmaga gönükdirilendir.

> Makalenin devamı

Türkmen Lider Berdimuhamedov, Türk Dili Konuşan Ülkeler Zirvesine Katılacak - Azər Həsrət
 Tarih: 14.09.2010 > 4744 kez okundu.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, 15-16 Eylül tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları’nın 10. Zirvesine katılacak.

> Makalenin devamı

Türkmenistan ile Afganistan Doğalgaz Boru Hattı Anlaşması - Erkin KÖKBÖRİ
 Tarih: 31.08.2010 > 4487 kez okundu.

Türkmenistan ile Afganistan Doğalgaz Boru Hattı İnşaatı Anlaşması İmzaladı Türkmenistan-afganistan-pakistan-Hindistan Doğalgaz Boru Hattının (TAPI) İnşaatına İlişkin Anlaşma İmzalandı. Anlaşmaya, Türkmenistan-afganistan Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Toplantısı Çerçevesinde İmza Atıldı. Türkmen Basınında Yer Alan Habere Göre Türkmenistan’

> Makalenin devamı

Türkmenistan’da Devam Eden İnşaat Yatırımları 32 Milyar Dolar - Azər Həsrət
 Tarih: 07.08.2010 > 6034 kez okundu.

Türkmenistan, inşaat sektöründe büyük yatırımlara imza atılıyor. Ülkede bugünkü toplam maliyeti 32,3 milyar Dolar değerinde iki bin 100 tesis inşa ediliyor. Bugün Türkmenistan önemli bir inşaat pazarı durumunda. Türkmenistan genelinde başta başkent Aşkabat olmak üzere bütün vilayetlerde hem yabancı ve yerli inşaat şirketleri tarafından sanayi tesi

> Makalenin devamı

Türkmenistan”da Nevruz Erken Başladı - TRT AVAZ
 Tarih: 16.03.2010 > 4505 kez okundu.

Yaz sıcaklarının erken geldiği Türkmenistan”da, Türk dünyasının ortak bayramı Nevruz”un kutlanmasına da erken başlanıyor. Türkmenistan”daki Nevruz kutlamaları neredeyse bir hafta sürüyor. Türkmenler, bu süre içinde yaptıkları bazı yemekleri komşularıyla paylaşıyor.

> Makalenin devamı

Türkmenistan Olumlu ve Olumsuz Yanları - Mustafa Karasüleymanoğlu
 Tarih: 25.12.2008 > 7065 kez okundu.

Türkmenistan Orta Asya’nın güney batı Türkistan bölgesine bulunan 6 milyon nüfusu bir ülke olup diğer ülkelerde yaşayan Türkmenlerle beraber iran 2,afganistan 2,ırak 4,5 mil,suriye 3,5 milyon toplam 18 milyon türkmen dünyası vardır.

> Makalenin devamı

Türkistan’da Türkler -Tarih-Kimlik - İkbal Vurucu
 Tarih: 24.12.2008 > 5601 kez okundu.

Kimlik araştırmaları günümüzde başta sosyoloji ve sosyal psikoloji olmak üzere çeşitli kültür bilimleri arasında revaçta olan bir konudur.

> Makalenin devamı
Aktif Ziyaretçi