ALMANYA’NIN “TÜRKLER SOYKIRIM YAPTI” DEME HAKKI YOKTUR.(1) - Dr. Tahir Tamer KUMKALE - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ALMANYA’NIN “TÜRKLER SOYKIRIM YAPTI” DEME HAKKI YOKTUR.(1) - Dr. Tahir Tamer KUMKALE
Tarih: 04.06.2016 > Kaç kez okundu? 1795

Paylaş


Tarih yazmak, tarih yapmak kadar mühimdir. Yazan yapana sadık kalmazsa değişmeyen hakikat, insanlığı şaşırtacak bir hâl alır. Gazi Mustafa Kemâl Atatürk (1931)

2. Dünya Harbinde Yahudilere karşı planlı, programlı ve sistemli bir soykırım uyguladıkları Birleşmiş Milletler tarafından resmen tescil edilerek soykırım yapan bir devlet olduğu dünyaca kanıtlanan Almanya'nın; tarihin hiç bir döneminde soykırım yaptığı görülmeyen Türk milletini “soykırımcı” olarak nitelendirmesi ve bu durumu parlamentosuna onaylatması abesle iştigaldir. Asla kabul edilemez.1. Dünya Savaşının mağlubu Almanya, barış antlaşmalarının ağır şartları altında zor durumda idi ve galip devletlerin yaptırımları karşı çıkış yolu bulamıyordu. Her alanda aşağılanma ve çöküş devam ederken halkın içine düştüğü bunalımı fırsat bilen "Alman Halkının bu yapılanları hak etmediği" savı ile partisini iktidara taşıyan Nazi Partisi lideri Adolf Hitler önce Almanların moralini yükseltmekle işe başladı.Kurduğu propaganda bakanlığının başına getirdiği Dr. Paul Joseph Goebbels, bütün gücünü bunalımdaki Almanların "En üstün ırk olduğu ve dünyaya diğer ırkları yönetmek için gönderildiği " temasına bağlamış ve bu propaganda etkili olmuştur.Almanlar; Avusturyalı bir sıhhiye onbaşısının nutuklarındaki hezeyanlarla kendinden geçmiştir. Sonunda tamamen boş hayallerin peşinden ülkeyi yıkıma sürüklemişlerdir.Milyonlarca Alman, yıllardır yan yana yaşadığı komşusu, bakkalı, manavı, berberi ve arkadaşı olan Yahudilerin evleri, dükkânları SS'ler tarafından yakılıp, yıkılırken, kendileri ölesiye dövülürken ses çıkarmamış, savaş başlayınca alıp meçhul yerlere götürülürlerken de seyirci kalmıştır. Hatta bizzat kendisi ihbar etmiştir.Alman ulusunun çoğunluğu histerik bir biçimde Führer'lerini çılgınca desteklerken, onun yolunda bin yıllık Alman İmparatorluğunu yeniden kurmak için cephelere giderken, devletin çok basit ama etkin usullerle gerçekleştirdiği propagandasına inanmıştır.Aslında Nazilerin propaganda temaları; çok iyi seçilmiş ve sıradan halkın anlayabileceği bir dilde vurgulanan seçilmiş bir kaç konuyla sınırlıydı.. Führer'in göklere çıkartılıp dâhiliğinin vurgulanması, düşmanları olan komünistlerin ve Yahudilerin daima karalanması, anti-komünizmin ve anti-semitizmin hep diri tutulması, Alman ulusunun önünde bu iki kötülüğün sürekli gösterilmesi ısrarla tekrarlanan, zihinlere mıhlanan temalardı.

Nazi Almanya'sı işgâl ettiği ülkelerde de ayni tarz ve şiddette propagandaya önem verdi. İşgâl edilen tüm ülkelerde o ülkelerin iş çevrelerinden, polisten, bürokrasiden, basından, organize suç örgütlerinden işbirlikçiler bulundu veya parayla satın alındı.Nazi Propaganda Bakanı Goebbels'e göre; Yahudiler milliyetsiz idiler. Dünyanın her yanında fesat yayıyorlardı ve halkları kamplara bölüyorlardı.

Komünist SSCB ile kapitalist Anglo-Sakson devletleri Almanya'ya karşı ittifak kurunca, fatura yine Yahudilere çıkmıştı. Çünkü liberalleri ve komünistleri de Yahudiler yönetiyordu. Zaten ülkelerin sermayesi de Yahudi veya Mason sermayesiydi. Karşı kamptakilerin teorisyeni Karl Marx da Yahudiydi. Dünyanın en üstün ulusu olan Almanlar "Semitik-Marksist-Mason" komplosuyla karşı karşıyaydı.Hitler'e göre; " Bir yalan ne kadar büyük olursa, inanılırlığı o kadar artardı."Alman halkı ve Alman ordusu Yahudilere uygulanan devlet şiddetini ve soykırımı benimseyip destekledi. Çünkü yapılan propagandanın ana teması "Yahudi Düşmanlığı" üzerine kurgulanmıştı.Alman yönetiminin Yahudilere karşı yapacağı vahşi uygulamadan önce kendi halkını hazırlamak ve kendisini mazur göstermek için başvurduğu yöntem en az toplama kamplarında yapılanlar kadar kötü ve acımasızdı. Bu propagandanın gayesi; yapılanlara Alman halkını hazırlamak, ülkede istikrarı ve kanun hâkimiyetini sağlamak gibi basit bir amaca yönelikti. Onlara göre; Alman Askeri ve polis güçleri tamamen yasaların verdiği görevleri icra ediyorlardı. Yani kanunsuz bir durum asla mümkün değildi.Hitler dönemi Yahudilere uygulanan politika adeta bu milleti tarihten silecek kadar önemliydi. Önce kendileri kendi politikalarına inandılar. Sonra adım adım bunun uygulamasına geçtiler.Şimdi 1939-1945 yılları arasında Alman Parlamentosu tarafından çıkartılan Alman Kanunlarında yer alan "Yahudi Yasakları" konusuna göz atalım ve yapılan korkunç baskının dayanılmazlığını görelim.Konuyu 2. Dünya Harbini anlatan "Büyük Dünya Olayı" isimli altı ciltlik belgesel eserden çıkardığım maddelerle ortaya koymaya çalışacağım. "Büyük Dünya Olayı" Herbert Von Moos, tarafından kaleme alınmıştır. Harp zamanı günü gününe tutulan notları içeren bir dev eserdir. Bu eser 1952’de T.C. Genelkurmay Başkanlığı tarafından yayınlanmıştır.Şimdi Almanların, Alman şehirlerinde iç içe yaşadıkları komşuları Yahudi cemaati için kanunla getirdiği yasaklardan bazılarını sıralayalım. Gözlerimizi kapayalım ve kendimizi o günlerin Almanya'sına götürelim ve bu yasaklarla karşı karşıya olan Yahudilerin ruh halini düşünelim.Aşağıda özet olarak sıralanan maddeler üzerinde biraz akıl yoranlar toplama kamplarında yakılmadan dahi, Yahudi halkının kendi evlerinde imha tehlikesi ile karşı karşıya kaldıklarını göstermektedir. 2 Haziran 2016’da Türkiye’ye “soykırım” suçlaması yapma cür'etini gösterebilen Alman halkı, inkâr etseler dahi o günlerde bu vahşi kanunları başarıyla uygulayan askerlerine yardımcı olmakta hiç bir sakınca görmemişlerdir.İşte 1939-1945 arasında tamamen kanunlar ile getirilen Yahudi Yasakları;* Altı yaşın üzerindeki Yahudi çocukları dükkândan bal, kakao ve marmelât alamazlar,

* Yahudiler, yerel polisin yazılı izni olmadan yaşadıkları muhtarlık bölgesini terk edemezler,

* Yahudiler Madalya ve nişan taşıyamazlar,

* Yahudiler mülkiyetinde radyo bulunduramazlar,

* Yahudilerin Alman kültüründen yararlanmaları yasaktır.

* Yahudilere kitap satmak veya kiralamak yasaktır,

* Yahudiler sol yakalarında devamlı olarak Yahudi yıldızı taşıyacaklardır.

* Yahudi evlerine Yahudi yıldızı her yerden görülecek şekilde asılacaktır.

* Yahudi mülkiyetinde bulunan tüm kürk ve yün eşyası teslim edilecektir. Sadece mutlak lüzumlu giyecek maddeleri taşımalarına izin verilecektir.

* Yahudiler evlerinde kedi, köpek ve kuş besleyemezler,

* Yahudiler berberlik yapamazlar,

* Yahudiler sigara içemezler, sigara için kartı taşıyamazlar,

* Yahudiler gözlükleri dahil ellerindeki bütün optik aletleri Alman makamlarına teslim edeceklerdir.

* Yahudiler soba, ısıtma yastığı, tava, süpürge, ütü gibi elektrikli ev aletleri ile plakçalar, plak, yazı makinesi, teksir makinesi, bisiklet, fotoğraf makinesi ve malzemesi, film, dürbün gibi malzemelerini derhal yerel makamlara teslim edeceklerdir.

* 19 Ekim 1942 'den itibaren Yahudiler et, et ürünleri, yumurta, buğday ürünleri ve süt mamullerini bulunduramazlar,

* Yahudiler miras bırakamazlar. Ölen Yahudilerin malları Alman devletine intikal edecek,

* Erkek Yahudi isimleri sonuna İSRAEL, kadın Yahudi isimlerinin sonuna SARA ismi getirilecektir.

* Bütün Yahudilerin şoför ehliyetleri iptal edilmiştir. Bundan sonra Yahudiler şoförlük yapamazlar,

* İlk-Orta-Lise ve Üniversite dâhil Alman okullarından okuyan Yahudilerin okulları ile ilişkileri kesilecektir.

* Yahudiler elbise hammaddesi ve iplik mamulâtı bulunduramazlar,

* Yahudiler akşam 20: 00 'den itibaren gün ışıyıncaya kadar hiçbir şekilde ikametgahlarını terk etmeyeceklerdir.

* Yahudiler araç sahibi olamazlar. Bütün Yahudilerin araç ruhsatları iptal edilmiştir.

* Yüzük dahil her türlü ziynet eşyası bulundurmaları ve takmaları yasaktır. İlgili makamlara derhal teslim edilecektir.

* Yahudiler otelde yatamazlar,

* Yahudiler Almanların devam ettiği genel banyo ve hamamlara gidemezler,

* Yahudilerin kullanabilecekleri cadde ve sokaklar belirlenmiştir. Bunun dışına çıkmaları yasaktır.

* Yahudiler, tiyatro, sinema, konser salonu, konferans salonu, müzeler, lunaparklar, spor salonları gibi kamuya açık alanlara giremezler,

* Yahudiler demir yollarını kullanamazlar,

* Yahudilerin sahip oldukları Alman pasaportları iptal edilmiştir,

* Alman öğretmenler Yahudiler hiçbir şekilde ders veremezler, Yahudi çocuklar Alman çocukları ile bir arada oturamazlar,

* Yahudiler gazete, dergi, kanun, kararname ve bültenleri temin edemezler, satın alamazlar ve okuyamazlar,Yukarıda sıralanan kanun maddeleri bugün Türkiye'ye insan hakları dersi vermeye çalışan ve tarihi çarptırarak olmayan bir tarihi olayı "Ermeni Soykırımı" olarak nitelendirerek Türkiye üzerinde baskı uygulamaya çalışan günümüz Almanya'sının gerçek yüzünü göstermesi açısından önem arz etmektedir.Dünyada demokratik düşüncelerin geçen 70 yılda aldığı mesafe oldukça iyimserdir. Ama daha da iyi olması için insanlığın çok çalışması gerekmektedir.Sonuçta; Atatürk Türkiyesinin ve Türk milletinin geçmişinde utanılacak hiç bir nokta yoktur. İnsanlık aleminin karşısında başımız daima dimdiktir. Ve dimdik kalmaya devam edecektir.Dr.Tahir Tamer Kumkale

http://www.kumkale.net,

http://www.kumkale.wordpress.com

-------------------------------------------

(1) Daha fazla bilgi için bakınız; Dr.Tahir Tamer Kumkale’nin PSİKOLOJİK SAVAŞ kitabı,” İKİNCİ DÜNYA HARBİNDE NAZİLERİN PROPAGANDA MAKİNESİ” SS:368-379

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 9
Dün Tekil 791
Bugün Tekil 303
Toplam Tekil 4129498
IP 34.239.170.244


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.692 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu