KASIM AYI FEDERASYON BÜLTENİ - HTF, Murat GEDİK - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

KASIM AYI FEDERASYON BÜLTENİ - HTF, Murat GEDİK
Tarih: 27.11.2014 > Kaç kez okundu? 2655

Paylaş


- 9 -

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

- 8 -

Sociaal en Cultureel Planbureau ’nun

Kasım 2012 de yayınlanan ‘Dichter

bij elkaar? De sociaal-culturele

positie van niet-westerse migranten

in Nederland’ raporunda Hollanda

Türk toplumunun daha fazla kendi

içerisine dönük olduğu, ancak buna

rağmen yerli toplum ile sıkça irtibat

halinde olduğu sonucuna varılmıştır.

2. Bakan organize olmayan bir

Hollanda Türk toplumunun daha

kolay uyum sağlayacağını mı

düşünmektedir?

3. 50 yıldır Hollanda’da bulunan

Türkler, ne zaman Hollanda’nın

yerleşikleri olarak kabul

edileceklerdir? Hollandalı Türkler

‘karşılıklı çaba ile uyum’ bağlamında

nasıl eşit sayılabilirler?

19 Şubat 2013 tarihinde Bakan

Asscher’ın hükümetin uyum vizyonu

hakkında Hollanda meclisine göndermiş

olduğu mektupta (2013-000001551)

‘karşılıklı çaba ile uyum’ bağlamında

Hollanda’nın yerleşik halkının

göçmenlere imkân sunmaları ve onları

eşit kabul etmelerini başlangıç noktası

olarak kabul ettiklerini belirtmektedir.

Bizce belirtilen bu imkan sunma şartı

zorunlu olmalıdır.Milletvekilleri Kuzu ve Öztürk’ün 13

Kasım 2014 tarihinde PvdA meclis

grubundan Bakan’ın uyum politikasını

eleştirmeleri sonrası çıkartılmalarından

dolayı PvdA siyasi inanırlığını (büyük

ölçüde) zedelemiştir. Parti bir kez daha

dayanışma, özgürlük ve eşit hakların

yerine dışlama ve hoşgörüsüzlüğü tercih

etmiştir.

Geçmişte, özellikle 2006 yılında

Hollanda genel seçimleri öncesi Türk

milletvekili adaylarının listeden

çıkarılmasıyla yapılan hatalardan

partinin ders çıkarmış olmasını

arzulamaktaydık. Kuzu ve Öztürk’ün

ihraçları aynı zamanda PvdA’nın ilke

bildirgesinde geçen çok yönlü

demokrasi ilkesi ile bağdaşmamaktadır.Bu gelişmeler Hollanda’da siyasi

ayrımcılığın olduğuna dair algımızı

maalesef doğrulamıştır. Bu konunun 27

Kasım 2014’de düzenlenecek olan

İçişleri ile ilgili meclis komisyonu

oturumunda görüşülmesinin gerektiği

görüşündeyiz.

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

- 7 -

BASIN BİLDİRİSİ

HOLLANDA TÜRKLERİ’nin UYUM SÜRECİ

17 Kasım 2014, Amsterdam

Türk Toplumu hakkında Hollanda

siyaseti ve medyasında sadece olumsuz

haberlere yer verilmektedir. Bunun yanı

sıra Türk toplumunu ve kuruluşlarını

ilgilendiren (siyasi) gündemleri takip

etmekte zorluk yaşanmaktadır.Farklı kültürel ve etnik grupların

oluşturduğu bir toplulukta uyum doğal

bir süreçtir. Uyum süreci, bilhassa

Hollanda Türk toplumunun uyum süreci,

hiçbir şekilde engellenemeyecektir.Hollanda’daki Türk toplumu kendi

kimliğinin bilincindedir ve Hollanda

topluluğuna uyumun hem bireye hem

de topluma faydalı olduğuna

inanmaktadır.Ancak uyum, araştırma raporları

yayınlayarak Türk gençliğine veya Türk

kuruluşlarını damgalayarak teşvik

edilemez. Geçtiğimiz hafta FORUM’un

Motivaction şirketine yaptırmış olduğu

bir araştırma yayınlandı. Bu araştırmaya

göre Hollanda’daki Türk gençlerinin %

87’si Hollanda Müslüman topluluğu

içerisinde IŞİD’e desteğin var olmasını

desteklemekte, %90’lık ciddi bir oran da

Suriye’ye savaşa gidenleri kahraman

olarak nitelendirmektedir.

Fakat bilmekteyiz ki bunun tam aksine

Türk toplumunda Suriye’deki savaşa ve

IŞİD’e karşı ciddi tepkiler

bulunmaktadır. Hollanda Türk

Federasyon olarak bu gibi sonucu

tartışmalı çalışmaların kullanılmasını ve

medyada haksızca geniş yer verilmesini

üzüntü ve kaygıyla tespit etmekteyiz.

Leiden Üniversitesi araştırma-

metodoloji bölümü profesörü Jelke

Bethlehem ve meslektaşları bu

araştırmada kullanılan araştırma

yöntemi ve şekli hakkında ciddi

şüpheleri olduğunu bildirmişlerdir. Diğer

önemli bir ayrıntı da bu araştırmayı

yaptıran FORUM kurumuna Sosyal İşleri

Bakanlığı tarafından verilen

sübvansiyonların ‘günümüz şartlarına

uymaması’ gerekçesiyle 1 Ocak 2015

tarihinden itibaren durdurulacağıdır.

FORUM uyum alanında kendini ‘yüksek

kaliteli bir bilgi uzmanı’ olarak

geliştirememektedir.Hollanda Türk Federasyon yarım asırdır

Hollanda’da yaşayan Hollanda

Türklerinin artık bu gibi gerçek dışı

araştırmalar ile tanıtılmak ve

bağdaştırılmak istemediğinin altını

çizmektedir. Bundan dolayı Hollanda

Türk Federasyon bu araştırmanın

şüpheli olduğunu belirten Hollanda Türk

toplumunu desteklemektedir. Maalesef

bu araştırma yerli Hollanda

toplumunun, Hollanda’daki Türk

toplumu hakkında yanlış algı

oluşturmasına katkıda bulunmuştur.Geçtiğimiz günlerde yaşanan bir diğer

gelişme ise milletvekilleri Tunahan Kuzu

ve Selçuk Öztürk’ün Bakan Asscher’ın

uyum politikasını eleştirmeleri sonrası

PvdA meclis grubundan ihraç

edilmeleridir.Bakan Asscher Hollanda’da faaliyet

gösteren dört Türk kuruluşunun Türk-

İslam kimliğini destekleyici faaliyetler

düzenleyip düzenlemediklerini ve bu

faaliyetlerin Hollanda’nın değerlerini

kabullenmemekle bir ilişkisi olup

olmadığını merak etmektedir. Hollanda

Türk Federasyon bu soruyu Hollanda

Türk toplumunun Türk-İslam kimliğinin

kabul edilmemesi olarak algılamaktadır.

Hollanda Türk toplumunun büyük

çoğunluğu Türk-İslam kimliğini

kendilerinin bir parçası olarak

görmektedir. Elli yıllık süreçte Türk-

İslam kimliği Hollanda’nın önemli bir

parçası olmuştur. Ancak azınlıklar ve

azınlık haklarının Hollanda siyasetinde

ne zaman kabul göreceğini merak

etmekteyiz.Bakan Asscher dört görüşü temsil eden

dört kuruluşun uzun bir süre takip

edilip, denetlenmeye başlanacağını

açıklamıştır. Bakan Asscher’ı eğer

sıkıntılar varsa, bunu somut olarak

açıklamaya davet ediyoruz. Bakan bu

kuruluşların işleyişinde şeffaflığın

olmadığını belirtmek istiyorsa, Hollanda

hükümeti bu kuruluşlardan, hukuk

devletinin sınırları dâhilinde, açıklık

getirmelerini talep edebilir.

Bakan Asscher geçtiğimiz yıllarda

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları

Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitülerinin

bütçelerinin ciddi oranda artması ve

Türk Büyükelçiliklerindeki görevlilerin

çoğalmasından yola çıkarak

Hollanda’daki kuruluşların yurtdışından

etkilenip yönetildiğinden

şüphelenmektedir. Bakan, Hollanda’yı

ilgilendiren konularda yurtdışından aktif

müdahale olduğunu belirtmek istiyorsa

eğer, bunu bir egemen devlet olarak

devletler düzeyinde görüşmesi

gerekmektedir.Bakan Asscher’ı şu sorulara cevap

vermeye davet ediyoruz:

1. Türk kuruluşlarının uyum sürecinde

olumlu rol oynayabileceğine

inanıyor musunuz?

Bu noktada Hollanda Türk

toplumunun kendi içine daha kapalı

olmasının yerliler ile temasına engel

olmadığını belirtmek istiyoruz.

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

- 6 -

Kur’an-i Sohbetler serisi Utrecht, Den Haag ve Tiel’de yapıldı

Amsterdam Elif Kadın Kolları Aşure Dağıttı

Hollanda Ülkücü Türk Dernekleri

Federasyonu’na bağlı Amsterdam

Mescid-i Aksa teşkilatı Elif Kadın Kolları

tarafından Muharrem ayı

münasebetiyle aşure dağıtımı

gerçekleştirildi.Mescid-i Aksa Camii’nin geleneksel hale

gelen ve bu sene 5.'si gerçekleştirilen

aşure etkinliğinde Elif Kadın Kolları

tarafından hazırlanan

aşureler vatandaşlara dağıtıldı. Kadın

Kolları'nın dağıttığı aşureler kısa sürede

tükendi. Etkinlikle ilgili açıklamada

bulunan Mescid-i Aksa Camii Yönetim

Kurulu adına bir hoşgeldiniz

konuşması yapan faaliyet koordinatörü

Ahmet Kılınç, aşurelerin Kadın Kolları

üyeleri tarafından 2 gün süren

çalışmalar sonucunda yapıldığını

söyleyerek kendilerine teşekkür etti.Dernek olarak sosyal etkinliklere büyük

önem verdiklerini kaydeden Kılınç,

"Muharrem ayı nedeniyle geleneksel

hale getirdiğimiz aşure etkinliğimizin

beşincisini gerçekleştiriyoruz. Halkımızla

bütünleşmek için böyle bir etkinlik

düzenledik. Vatandaşlarla iç içe

olmaktan mutluyuz. Bugün burada

dağıtılan aşureleri Kadın Kollarımız

kendi emekleri ile hazırladılar. Dağıtılan

aşureler kısa sürede tükendi. Ben emeği

geçen bütün hanımlarımıza teşekkür

ediyorum." dedi.Mescid-i Aksa Camii imamı Musa Yıldız

ise yaptığı kısa konuşmada Muharrem

ayının dinler tarihinde önemli bir yeri

olduğunu söyledi. Konuşmanın ardından

yapılan dua ile kazanlar açılarak

vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.Kaynak: Amsterdampostasi

Maassluis Türk Kültür Derneği istişare buluşması

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

- 5 -

Bu bayrak düşmez yere, ölmedikçe son kuzu!

O, davası için yürüyen ve şehit olan

binlerce yıkılmaz çınarlardan sadece biri.

O, Tokat’ın Zile kazasında dünyaya geldi

ve Ankara Erkek Teknik Yüksek

Öğretmen okulunda tahsil görürken kızıl

komünistler tarafından ağır işkencelere

maruz kalarak şehit edildi.Hollanda Türk Federasyon’a bağlı

Dordrecht Ayasofya Camii ve Kadın

Kolları’nın düzenlemiş olduğu program

ile Hakk’a yürüyüşünün 44.

yıldönümünde ülkücü şehit Ertuğrul

Dursun Önkuzu anıldı. Ankara’da 23

Kasım 1970 tarihinde 22 yaşında iken

şehit edilen Ertuğrul Dursun Önkuzu’nun

hayatı sinevizyon gösterileri eşliğinde

anlatılarak anıldı. Programın açılış

konuşmasını yapan Ayasofya Camii

Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Özdal bu

programa ev sahipliği yapmaktan onur

duyduklarını ve yeni nesillerin bu gibi

programlar ile bilinçlenmeleri

gerektiğine vurgu yaptı. Konuşmasını

“Ne Mutlu Türküm diyene ve diyebilene”

sözleriyle bitiren Özdal programa

gösterilen ilgiden dolayı katılımcılara

teşekkür etti.Açılış konuşmasından sonra Önkuzu’nun

hayatı Ümit Durkut tarafından anlatıldı.

“Zile’de dünyaya gelen Ertuğrul Dursun

Önkuzu arkadaşları tarafından mütevazi

ve inançlı olarak anlatılır. Milli konularda

seminerler verir, öğrencilere derslerinde

karşılıksız yardım eder, az konuşurdu.

Namazlarını vaktinde kılmaya özen

gösterirdi. Önkuzu’nun Ankara’da

okuduğu dönem ülkücü hareket

açısından zor bir dönemdi. Komünistler

Ankara Erkek Teknik Yüksek Öğretmen

okulunu işgal ettiler. Günlerce işkence

gören Önkuzu, ciğerlerine hava basılıp

okulun 3. katından atılarak şehit edildi.“

Ertuğrul Dursun Önkuzu’nun vefatından

sonra cenazesi Emniyet teşkilatınca

teslim edilmiyordu. Meydanı dolduran

ülkücüler cenazeyi zorla alırken

yüzlercesi tutuklanıyordu. Emniyet

görevlilerinin engelleme çabalarına

rağmen Dursun Önkuzu’nun cenaze

töreni yapılarak naaşı Zile’ye getirilerek

toprağa verilmiştir.Önkuzu’nun hayatı anlatıldıktan sonra

Kadın Kolları tarafından hazırlanan

sinevizyon gösterileri ve şiirler

katılımcılara duygulu anlar yaşattı. Bu

bölümden sonra söz

alan Hollanda Türk

Federasyon Genel

Başkanı Murat

Gedik, katılımcılarla

duygularını

paylaşırken önemli

mesajlar verdi.

Görüntüleri izlerken

duygulandığını

belirten Gedik, şöyle devam etti “Atsız’ın

dediği gibi Her şey Türk için; Türk’e göre;

Türk tarafından. Türk-İslam sentezi

uğruna çok mücadele ve canlar

verilmiştir. Bizler her zaman kim

olduğumuzu bilmişiz ve bu uğurda

mücadele vermişizdir. Fakat maalesef

görmekteyiz ki günümüzde bu mücadele

verilirken bizler dinimizi doğru bir

şekilde öğrenememişiz. Başbuğ Atatürk

Türk milletinin İslam’ı doğru

öğrenemediğini ve maalesef kulaktan

dolma bilgiler ile dinini doğru tatbik

edemediğine değinmiştir. Bizlere çok iş

düşmektedir, kültürümüzü ve dinimizi iyi

anlamalı ve anlatmalıyız. Bulunduğumuz

mevkilerin hakkını vererek

çalışmalarımızı sürdürmeliyiz, aksi

takdirde mahşer günü nasıl hesap

vereceğiz!” Gedik’in anlamlı

konuşmasının ardından topluca ülkücü

yemini yapılıp, şehitlerin ruhları için

okunan Kuran tilavetinin duası yapıldı.Hollanda Türk Federasyon ülkücü

şehitleri programlar ile düzenli olarak

anmakta ve Türkiye’nin karanlık

dönemlerinde yaşanılan olayların yeni

nesillerce unutulmaması için yaşanan

olayların aktarılmasını sağlamaktadır.

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

- 4 -

Tarihte ve Günümüzde Nogay Türkleri Konuşuldu Ana sayfa’nın devamı

İlk olarak Nogay Türklerinin tarihi

geçmişi ve etnik yapıları hakkında Nogay

Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Konya

Şubesi Başkanı Abdurrahman Berkcan

bir kısa konuşma yaptı. Bu sunumda

Nogay Menşei ve Nogay Adı, Sosyal ve

Ekonomik Yapı örneklerle anlatıldı. Bu

anlatımlarda Nogayların bugün

çoğunlukla Kafkasya'da varlıklarını

sürdürmekte olan bir Türk topluluğu

olduğu, Nogay adının kavim adı olarak

Altın Ordu şehzadelerinden olan

Nogay’dan geldiği açıklandı. Nogayların

tarihinde Nogay'dan çok Edige Bey'in

adının geçtiği, Nogay Ordası'nın bütün

bey ve mirzalarının Edige soyundan

olduğu ve kaynaklarda Nogayların

atalarının Edige olduğu hakkında bilgiler

verildi.Dinleyici olarak katılan Milliyetçi Hareket

Partisi (MHP) Iğdır Milletvekili Dr.Sinan

Oğan ise, “Nogay Türkleri zengin bir

kültüre sahip. Türkiye’de Nogay kültürü

hakkında maalesef çok fazla bilgiye sahip

değiliz. Bizim daha çok birbirimizi

tanımaya ihtiyacımız var. Türkiye’de her

hangi bir televizyonu açtığınız zaman

Kobani ve bazı yerleri herkes ezbere

biliyor. Ama Nogayları çoğu kimse

bilmiyor. Türkiye’de ve dünyada ciddi bir

Nogay nüfusu var, ciddi bir kültür

hazinesi. Karaçay-Çerkez bölgesine daha

çok insanımızın gidip gelmesi lazım. Her

birimiz Türk dünyasının bir köşesinden

gelmişiz Türkiye’ye…atalarımız gelmiş

yerleşmişler. Bende atalarımdan dolayı

Azerbaycan’dan gelmiş bir kardeşinizim.

Türk dünyasının aynı coğrafyasından

gelmemize rağmen birbirimizden

oldukça uzağız.” ifadelerini kullandı.Hollanda Türk Federasyon (HTF) Genel

Başkanı Murat Gedik’de yaptığı kısa

selamla konuşmasında, ''Hollanda Türk

Federasyon olarak belirli aralıklarla Türk

boylarını konu alan seminerler

düzenlemeye devam edeceklerini ve

bugün Nogay Türkleri ile bir başlangıç

yaptıklarını dile getirdi. Ayrıca, Türk’ün

Türkle hasbihal olmasına engel

olunamaz. Mesafeler uzak olsa da,

aramızda binlerce kilometreler olsa da

bizler yine bir araya geliriz. Yaratanın

bizleri Türk olarak yaratmasından ötürü

biz Türkler birbirimizi sevmeliyiz. Bizler,

Türkmenelinin acısını, Karabağ’ın acısını,

Doğu Türkistan’ın acısını, Batı Trakya’nın

acısını, Anadolu'nun acısını içimizde

yaşayacağız. Oralar kan ağlarken öz

gardaşına gülmek toy eylemek bize

yakışmaz.’’ dedi.Hollanda Nogay Türkleri Kadın kolları

Başkan Yardımcısı Emel Aktan Özaynacı

ise sunum eşliğinde Nogay Türklerinin

hem Türkiye’deki yaşantılarından, hem

de Nogayların bugün çoğunlukla

Kafkasya'da varlıklarını sürdürmekte

oldukları durumlarını anlattı.Seminerin ardından, davetlilere Nogay

mutfağından ve Nogay Çayından ikram

edildi. Davetliler ise Nogay Bayrağı

eşliğinde, MHP Iğdır Milletvekili Dr.

Sinan Oğan ve Hollanda Ülkücü Türk

Dernekleri Federasyon Genel Başkanı ile

hatıra fotoğrafları çektirdiler.

Yozgat Eczacılar Odası heyeti Hollanda’da

Yozgat Eczacılar Odası üyeleri sağlık ve

eczacılık konusunda Hollanda’daki

meslektaşlarından bilgi almak için

Hollanda’yı ziyaret ettiler.

Hollanda Türk Federasyon’un Hilal

Konferans salonunda gerçekleşen

seminerde Hollanda’nın sağlık sistemi

ve eczanelerin işleyişi anlatıldı.

Aralarında MHP eski Yozgat il başkanı

sayın Mehmet Ali Çakır’ın da

bulunduğu heyet Hollanda

Türk Federasyon’a bu

programın

gerçekleşmesindeki

yardımlarından dolayı

teşekkür etti.

“Hangi İslam hocam?”

- 3 -

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

Elhamdülillah müslümanız, dinin

emrettiği her şeyi bilir ve yerine

getiririz. Bu bilginliğimize rağmen

hocalara saygımız sonsuz ve onların

karşısında zaman zaman el pençe

durmayı görevden sayarız. Bizler her

şeyi bilsekte elbette hocalar kadar

olamayız. Bu aynı zamanda bizlerin

her ne kadar fazla ilim ve bilgi ile

uğraşmasakta hocalarımızı ilimle

donatılmış ve çok bilgili kabul ederiz.Oysa ki gerçekte dini bilgiler

konusunda ne kadar gerilerde

olduğumuz çok açık ortadadır.

Hurafeleri dinin görevleri olarak kabul

etmek, nafile ibadetleri farzdan ileri

görmek gibi nice yanlış bilgiler

maalesef hayatımızı işgal etmekte.

Hele insanları ilahlaştırmak mı, Allah

korusun.Son yıllarda dinin siyasete iyice alet

edilmesi ve hoca olarak başımızın

üzerinde yeriniz var diye boyun

eğdiklerimizin söylem ve eylemleri din

bilgimizi gittikçe daha da geriye

atmaktadır. Sırf bu siyasi yani dünyalık

ikbal için haramlar bile neredeyse

helal olarak anlatılmakta ya da

onlardan hiç bahsedilmemektedir.

Oysa ki kültürümüz ve elbette dinimiz

örneğin haram lokma konusunda çok

katıdır ve çocukluktan beri haramdan

uzak durunuz diye öğütler alırız. Sırf

ikbal için bu konular bile hutbelerde

dile getirilmemekte ve adeta

susulmaktadır. Hatta devrin ulemaları

diye kabul görülenler bile yeri geliyor

haramı neredeyse ayet ve hadislerle

süslemeye kalkıyorlar. Sadece bu

konuda mı, elbette hayır. Daha nice

konular var ki sırf amirimiz kızar diye

hoca diye kabul gördüklerimiz ya dile

getirmiyor ya da kaçamakça konulara

yaklaşıyor. Adalet konusu ise en

belirgin başka örneklerdendir.Yukarıda dile getirilen yetmiyormuş

gibi bir de partizanca hareket eden

hocalar yok mu, adeta amigoluğa

soyunmuş siyasi nutuk atmak için

kendini parçalayanlar. Tövbe haşa,

insanın imanı zayıf olsa Hak Din’e onu

düşman etmek için birebir

girişimlerdir bunlar.

Bu millet huzura kavuşacaksa önce

dinini iyi bilecek. İlk ve temel kaynak

olarak Hz. Kuran-ı bilecek. Oysa bize

hep okunması öğretildi, hiç içinde

yazılanlardan bahsedilmedi ki! Ne

olurdu yani, Yüce Kitabın biraz da olsa

içinde yazılanlardan bahsedilseydi.

Okunan sure ve duaların ardından

mealinden bahsedilseydi. Oysa hep

varsayımlarla, rivayetlerle ve

hikayelerle din anlatılmaya çalışıldı.Bazen insanın sorası geliyor: “Hoca

Din tektir biliyoruz, ona giden yol ise

çoktur, sen hangi Din’den

bahsediyorsun.” diye. Fakat

susuyorsun fitneye yol açar diye.***Hangi İslam hocam diye sorası geliyor

insanın? “Bana gerçek İslam’ı anlat

artık, Kur’an-i bir hayat sürebilmem

için Kuran’ın içindekini artık dile getir.

Siyasi ve sosyolojik tercihlerden

arındırılmış Hak Din’i öğret. Fakat

buna geçmeden önce teslim alınan

irademi geri iade et, bana akıl sahibi

olduğumu hatırlat ve bunun

faziletlerini dile getir artık. Çünkü

Maturidi’nin buyurmuş olduğu gibi

akıl sadece dini bilginin kaynağı değil,

aynı zamanda genel bilginin ve ahlaki

bilginin de kaynağıdır. İslam vahye

dayanan bir dindir. Kalp eşliğinde onu

benimseyip iman haline getirecek

olan akıldır.” Ve soruya devam etmek

ister insan: “Amelde mezhebim

Hanefi, itikatta mezhebim Maturidi”

diye hep öğretildi bize. Biraz da

bunlardan bahsetsek, nasıl olur

hocam? Bu büyük zatların hayatlarına

da insek, ve çekilen çileleri de dile

getirsek çok hoş olur değil mi?”Çıkmazlar içine girdik toplum olarak.

Bir taraftan ezbere sözde dini eğitim,

diğer taraftan Din’e bulaştırılan

siyaset. Oysa şu Avrupa’ya bir göz

atılsa. Kiliselerin boşalma

sebeplerinde din adamlarının katkıları

bir araştırılsa. Gerçi ne gerek var ki

bunlara, amirimiz memnun olsun,

maaşımızı alalım varken bu zahmete

girmek de neden olsun ki? Bırak cami

avluları siyasi arena olsun……Fakat unutulan iki çok önemli konu

var; biri vicdan diğeri ise vebal. Önce

dini eğitim vereceklere bunlar bir

öğretilse.“Ben artık uyandım hocam. Aklım yön

veriyor, ben dinimi araştırıyorum.

Hem de Hz. Kuran’dan, yani asıl

kaynaktan yola çıkarak. Öğreniyorum

da zaman zaman da aklıma

geliyorsun. Cidden hocam sen hangi

İslam’dan bahsediyorsun?”

HTF Genel Başkanı

Murat Gedik

- 2 -

Federasyon Bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

Federasyon Bülteni

Kasım 2014

Sayı: 25

Hollanda Türk Federasyon’un aylık etkinlik ve haber bülteni

www.turkfederasyon.nl - info@turkfederasyon.nl

Tarihte ve Günümüzde Nogay Türkleri

KonuşulduHollanda Türk Federasyon’a bağlı Rotterdam Versam Kültür Derneği ile

Hollanda Nogay Türkleri Vakfı’nın ortaklaşa düzenledikleri “Tarihte ve

Günümüzde Nogay Türkleri” konulu seminer Versam derneği’nin lokalinde

gerçekleştirildi.Hollanda Nogay Vakfı Başkanı Orhan Demirci’nin hoş geldiniz açılış konuşmasını

yaptığı, Nogay Türkleri Eğitim ve Kültür Derneği Konya Şubesi Başkanı

Abdurrahman Berkcan, MHP Iğdır Milletvekili Dr. Sinan Oğan, Hollanda Türk

Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür

Derneği Başkanı İlhan Aşkın, Batı Avrupa Türk İslam Merkezi Başkanı Uğur

Arısoy, Hollanda Batı Trakya Türk Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İbrahim

Emin, Hollanda Sivaslılar Platformu Başkanı İbrahim Çitil, sivil toplum kuruluşları

temsilcileri, dernek başkanları ve davetliler katıldı.Hollanda Nogay Vakfı Başkanı Orhan Demirci yaptığı açılış konuşmasında,

‘’Yurtdışında kurulan ilk Nogay derneğiyiz. Hollanda’ da yaklaşık olarak 400

Nogay Türk ailesini temsil ediyoruz. Vakfımızın asıl amacı, Hollanda’da yaşayan

Nogayların birlik olmaları, tanış olmaları ve tek ses olmalarıdır. Ayrıca, her yıl

Rotterdam’da “sabantoy” şenliği düzenliyoruz. Gençlerimize kültürümüzü ve

Nogay dilini öğretiyoruz.” şeklinde konuştu.Kaynak: Amsterdampostası

Haberin devamı 4. sayfada...“Hangi İslam hocam?”Tarihte ve Günümüzde Nogay

Türkleri Konuşuldu

Yozgat Eczacılar Odası heyeti

Hollanda’daBu bayrak düşmez yere, ölmedikçe

son kuzu!Kur’an-i Sohbetler serisi Utrecht,

Den Haag ve Tiel’de yapıldı

Maassluis Türk Kültür Derneği

istişare buluşması

Amsterdam Elif Kadın Kolları Aşure

Dağıttı

Hollanda Türkleri’nin uyum süreci

Bu sayıdaHollanda Türk Federasyon 2015 yılı duvar

takvimleri gelmiştir.

Teşkilatlarımızdan temin edebilirsiniz.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 11
Dün Tekil 791
Bugün Tekil 228
Toplam Tekil 4129423
IP 44.211.26.178


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.716 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu