ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ i - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ i
Tarih: 14.10.2013 > Kaç kez okundu? 3927

Paylaş


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ТҮРКІ АКАДЕМИЯСЫ

АҚПАРАТТЫҚ ХАТ

Түркі академиясы жыл сайын халықаралық деңгейде Альманах әзірлеуді дәстүрге айналдыруда. Осы уақытқа дейін альманахтың екі саны жарық көріп, олар ғылыми-көпшілік қауым және түркі мемлекеттері басшылары тарапынан жоғары бағаға ие болды.

2014 жылы жарық көретін кезекті альманах «Түркі өркениеті» деп аталады.

«Түркі өркениеті» альманахының мақсаты – адамзат дамуының тарихында түркі өркениетінің алар орнын бағамдау, түркілердің тарихи-мәдени мұрасының ғылыми маңызын зерделеу, дүниежүзілік өркениеттің тарихи дамуында түркі халықтарының материалдық және рухани мәдениетінің жетістіктерін насихаттау.

 Басылым тілдері: түркі тілдері (әзербайжан, қазақ, қырғыз, өзбек, түрік, түркімен); ағылшын және орыс тілдері.

 Шығу жиілігі: жылына бір рет.Альманах айдарлары (2014): Түркі өркениетінің түпнегізі – түркі өркениетінің пайда болуы, әлемдік өркениет контексіндегі арғытүркілердің материалдық және рухани мұрасы.

 Ұлы қағанаттар дәуірі – Түркі қағанаты кезеңіндегі мемлекеттік-қоғамдық жүйе, оның әскери-саяси және азаматтық құрылымдары, көне түркі руникалық жазба мәдениеті мен эпикалық дәстүр.

 Түркі-ислам өркениеті – ортағасырлық түркі-ислам ренессансының құбылыстық сипаты, түркі әлеміндегі мәдени-өркениеттік және рухани-идеологиялық үдерістер.

 Ұлы дала мәдениеті – жалпыадамзаттық өркениеттің құрамдас бөлігі, көшпелі өмір салтының феномені, көшпелі мәдениет жәдігерлері, экожүйенің сақталуы, табиғат аясындағы далалық тірліктің ерекшелігі мен қайталанбас рухани мұраның қалыптасуы.

 Түркілердің ортағасырлық мәдениеті – отырықшы түріктердің мәдени өркениеті, қала мәдениеті, сәулет ескерткіштері, діни кешендер. Ұлы жібек жолы бойындағы ірі қалалар. Қолөнер кәсібі.

 Жаңа заман – түркі дүниесінің ұлы тұлғалары, түркі қайраткерлерінің мәдени, саяси және қоғамдық ой-пікірлерінің тарихи маңызы, түркі халықтарының мәдени-рухани өркендеуі және олардың жалпы рухани құндылықтары мен дүниетанымы.

 Түркі өркениеті және қазіргі заман – қазіргі түркі мемлекеттерінің саяси-экономикалық, құқықтық және мәдени, әлеуметтік қарым-қатынастары, білімі мен ғылымының интеграциялық дамуы, жаһандану жағдайында түркі халықтарының мәдени-өркениеттік ұқсастығының сақталуы.

Жарияланымдар ғылыми, ғылыми-танымдық, ақпараттық, публицистикалық мақалалар және эссе түрінде қабылданады. Жарияланымға материалдар тегін қабылданады. Авторға альманахтың бір данасы беріледі. Материалдар редакция мекенжайына 2013 жылдың 10 желтоқсанына дейін жолдануы тиіс.Материалдарды рәсімдеу талаптары: Мақалалар электрондық нұсқада А-4 форматта берілуі қажет. Суреттер, кестелер, сызбалар, диаграммалар қосымша файлдармен ұсынылуы керек. Барлық қосымша мәліметтер jpeg форматында жоғары сапамен жіберілуі тиіс.

 Материалдың жоғары жағында орта тұсында автордың аты-жөні, тегі көрсетіледі. Автор туралы мәлімет толық болуы қажет, онда автордың қызметі, ғылыми атағы мен дәрежесі, ғылыми зерттеулерінің аясы, ғылыми еңбектерінің саны жазылады, сондай-ақ автордың түрлі-түсті суреті жолдануы қажет. Материалдың атауы бас әріппен жазылады, егер мақала қазақ тілінде жазылса, оның қысқаша аннотациясы орыс тілінде (мақала орыс тілінде жазылса, аннотация қазақ тілінде) және ағылшын тілінде (500 белгіден аспауы тиіс) рәсімделуі керек. Үлгі:САМАШЕВ (Астана/Қазақстан)

А.Х.Марғұлан атындағы Археология институты Астана қаласы филиалының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы. Германия археологиялық қоғамының корреспондент-мүшесі. Еуразияның археологиясы мен көне өнері бойынша 300-ден аса басылымның, 26 монографияның авторы.Zainolla SAMASHEV (Astana/Kazakhstan)

He is main researcher of the branch of A.H.Margulan Archeology Institute in Astana, Doctor of History, corresponding member of German Archeological Society. Z.Samashev is the author of 300 articles, author and co-author of 26 monographs on archeology and ancient Eurasian art.КОНЬ В РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ

У ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСКОГО АЛТАЯМақалада Қазақ Алтайындағы Берел қорымы обаларында көшпелі элита жерлеу ғұрпындағы жылқыларды көмудің жалпы сипаттамасы берілген, оның ерекшелігі және б.з. д. IV-III ғасырлардағы көшпелі қоғамның әлеуметтік стратификациясы контексіндегі әдет-ғұрыптың өзгерісі жайлы мәліметтер анықталған. Сондай-ақ ағаштан жасалған түйіндік пен түрлі салпыншақтармен безендірілген, аса көп қолданылмаған және тек жерлеу ғұрпы мен еске түсіруге арналып дайындалған атәбзелдеріне талдау жасалған.The present article suggests general characteristics of horses accompanying the burials of representatives of nomad jet set in kurgans of Kazakhstani Altai necropolis. Moreover, some peculiarities and position in traditions in the context of social stratification of nomad society in IV-III AD were mentioned. The analysis of harness which was decorated with different wooden buckles and plates are designed especially for funeral ceremonies and not used in everyday life.

 Мәтін Times New Roman әрпімен теріледі, шрифт өлшемі – 14, жоларалық қашықтық (интервал) – 1, мәттінің жан-жағы – 2 см, абзац – 1 см. Беттердің рет саны төменгі жағынан орта тұсынан қойылуы қажет.

 Пайдаланылған әдебиеттерге сілтеме дәйексөзден кейін жақша ішінде берілуі қажет, мысалы, [1, 25]; пайдаланылған әдебиеттердің тізімі мақала мәтінінің соңында сілтеме түрінде, пайдаланылу ретіне сәйкес жасалуы қажет.Литература1. Кашкинбаев К. А., Самашев З. Лошади древних кочевников Казахского Алтая. – Алматы: ТОО «Археология», 2005. – 138 с.

2. Горончаровский В. А. Седло в комплексе снаряжения верхового коня на Боспоре первых веков н. э // Роль ахалтекинского коня в формировании мирового коннозаводства. Материалы Международной научной конференции. – Ашхабад, 2001. – С. 86 – 87.

3. Никоноров В.П. Парфянские седла// Роль ахалтекинского коня в формировании мирового коннозаводства. Материалы Международной научной конференции. – Ашхабад, 2001. – С.115–116.

Редакцияның мекенжайы:010000, Қазақстан Республикасы, Астана қ., Тәуелсіздік даңғ., 57 (Бейбітшілік және келісім сарайы), 7-қаб., Түркі академиясы. Web-сайт: www.turkaсаdem.kz. Тел.: 8 7172 74 47 80.

Материалдар қабылданады:• әзербайжан, түрік тілдерінде – Орынбаев Жасұлан: jas.demi@mail.ru., жұмыс тел.: 87172 (74-46-85)

• қазақ, қырғыз тілдерінде – Кулмаханова Әйгерім: aigerima_10_07@mail.ru., жұмыс тел.: 87172 (74-47-80)

• өзбек, орыс тілдерінде – Тлеубердинов Куат: tleuberdinov@mail.ru., жұмыс тел.: 87172 (74-47-80)

• түркмен, ағылшын тілдерінде – Кабдрашева Мәншүк: manshuk_83@mail.ru., жұмыс тел.: 87172 (57-49-83)*Айдар атаулары іріктелген материалдардың мазмұнына қарай өзгеруі мүмкін.***

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE OF THE REPUBLIC

OF KAZAKHSTAN

TURKIC ACADEMY

INFORMATION LETTERIt is the tradition of the Turkic Academy to prepare and issue the Turkic Almanac every year.

Two issues of the Almanac have been issued by the Turkic Academy up till now. They were highly praised by the Heads of the Turkic States and the scientific community.

The next issue of the almanac will be issued in 2014. It is entitled “Turkic civilization”.

The purpose of the Almanac is to define the role of Turkic civilization in the history of the development of humanity, to study the scientific significance of the historical-cultural heritage of the Turkic peoples, to popularize the achievements of the material and spiritual culture of the Turkic peoples in the historical development of global civilization.

• Language of publication: the Turkic languages (Azerbaijan, Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Turkish, Turkmen,) English and Russian.

• Periodicity of publication: once a year

Almanac headings (2013):

• Turkic civilization’s background covers the origin of Turkic civilization, the material and spiritual heritage of the Prototurks in the context of the global civilization.

• The epoch of the Great khaganates covers state and public systems during the Turkic khaganate, its military-political and civil structure, the culture of Old Turkic runic written language and the epic tradition.

• Turkic-Islamic civilization covers the character of the medieval Turkic-Islamic renaissance, cultural-civilizing and spiritual-ideological processes in the Turkic world.

• Great steppe culture – covers the steppe world as a constituent part of universal civilization, the nomadic way of life, antiquities of nomadic culture, ecosystem preservation, steppe peculiarity in natural life and the formation of a unique spiritual heritage.

• Turkic medieval culture covers the cultural civilization of settled Turks, urban culture, architectural monuments, cult complexes. Big cities on the Great Silk Way. Artistic handicraft.

• New epoch covers great figures of the Turkic world, historical significance of cultural, political and public views of Turkic figures, spiritual and cultural development of Turkic peoples and their common spiritual values and world views .

• Turkic civilization and the present covers political, economic, legal, cultural and social interrelations of modern Turkic States, integration development of education and science, preserving of cultural-civilizing identity of Turkic peoples under globalization.Essays and papers of scientific, scientific-educational, informative, journalism types are accepted for publication. No charge for material publication. One copy of the Almanac is given to the author of the paper.

Deadline of paper submission is December 10, 2013.

Paper (report) requirements:• The paper must be presented in electronic version (format A4). Illustrations (figures, tables, graphs, diagrams and etc.) are presented additionally in separate files. All figures should be done in format jpeg, in a high quality and be attended by the list of illustrations.

• Below you put (every time start a new line): initials and surname of the author. Information about the author should be full with indication of his (her) place of work, position, academic degree and title and attached with the personal colourful photo. Then the paper title (in capital letters) and abstract (no more than 500 signs) are following. The abstract is italicized and separated from the paper text by a single space. Example:Peter B. Golden (New Jersey/USA)

Prof. Dr. Peter B. Golden is the Emeritus Professor at the Rutgers University, Department of History. He is the author of many works on the history of medieval Eurasia and the interaction of the Turko-Mongolian steppe peoples with the neighboring sedentary states (Rus’, Byzantium, the Caucasus, and the Islamic world), Ethnogenesis , Turkic philology.ETHNOGENESIS IN THE TRIBAL ZONE: THE SHAPING OF THE TURKS

The paper traces the origins of the Turks, the founders of the Turk Qaghanate, evaluating the earliest notices on them, the question of Ashina origins, the role of interactions on the frontiers between agrocentric states/ empires (in particular China) and the peoples of the “tribal zones” as a catalyst in the creation of highly organized nomadic states, the heterogeneity of the Turk Empire and the spread of the ethnonym Turk as a politonym and cultural designator among kindred, Turkic speaking peoples .

•

• The paper must be formatted in Microsoft Word for Windows; Times New Roman 14; single spaced; all margins are 2 cm., paragraph indent is 1 cm. Pagination is continuous, from the first page, in the center, at the bottom of the page.

• References in the text are indicated in brackets according to the number in the list of sources, e.g. [1, 25], (the first number is the number of the source in the list, the second one is the number of the page). Bibliography is given at the end of the work, it is numbered (start the first number), it is begun by the word “References” and formatted according to citation in the paper text. It is permissible to indicate only one reference under one number; each reference is given only once. Example:References

1. Anthony D. The Horse, the Wheel and Language. How Bronze-Age Riders from the Eurasian Steppes Shaped the Modern World. – Princeton, 2007. – P. 200-201.

2. Pinault G.-J. “Tocharian Languages and Pre-Buddhist Culture” The Bronze Age and Early Iran Ages Peoples of Eastern and Central Asia. –Philadelphia, 1998. – 368 p.• The size of papers is 1-1,5 printer’s sheet (15-20 pages).Address of the editorial board: 010000, Turkic Academy, Palace of Peace and Accord, 57, Tauelsyzdyk avenue, Astana, Kazakhstan. Web-site: www.turkaсаdem.kz. Теl.: 8 7172 74 47 80.

The papers are accepted according to the language principle by:

1. Orynbayev Jasulan – Azerbaijan, Turkish languages: jas.demi@mail.ru.

2. Kulmahanova Aigerim – Kazakh, Uzbek languages: aigerima_10_07@mail.ru.

3. Tleuberdinov Kuat – Kyrgyz, Russian languages: tleuberdinov@mail.ru.

4. Kabdrasheva Manshuk – Turkmen, English languages: manshuk_83@mail.ru.

* The title of headings may be corrected in accordance with the material content.

***МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ТЮРКСКАЯ АКАДЕМИЯИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМОЕжегодная подготовка и выпуск Альманаха международного уровня является традицией Тюркской академии.

До сегодняшнего дня Тюркской академией были изданы два выпуска альманаха, получившие высокую оценку Главами тюркских государств и всемирным научным обществом. Очередной альманах, который будет издан в 2014 году называется «Тюркская цивилизация».

Цель альманаха – определение роли тюркской цивилизации в истории развития человечества, изучение научного значения историко-культурного наследия тюркских народов, популяризация достижений материальной и духовной культуры тюркских народов в историческом развитии всемирной цивилизации. Язык печати: тюркские языки - азербайджанский, казахский, киргизский, турецкий, туркменский, узбекский), а также русский и английский;

 Периодичность издания: один раз в год;Рубрики альманаха (2014): Истоки тюркской цивилизации – начало тюркской цивилизации, материальное и духовное наследие прототюрков в контексте мировой цивилизации.

 Эпоха Великих каганатов – государственно-общественная система в период Тюркского каганата и ее военно-политическая и гражданская структура, культура древнетюркской рунической письменности и эпическая традиция.

 Тюрко-исламская цивилизация - явленческий характер средневекового тюрко-исламского ренессанса, культурно-цивилизационные и духовно-идеологические процессы в тюркском мире.

 Культура Великой степи – составляющая часть общечеловеческой цивилизации, феномен кочевого образа жизни, реликвий кочевой культуры, сохранение экосистемы, особенность степи в жизни природы и формирование неповторимого духовного наследия.

 Средневековая культура тюрков – культурная цивилизация оседлых тюрков, городская культура, архитектурные памятники, культовые комплексы. Крупные города на Великом Шелковом пути. Художественное ремесло.

 Новая эпоха – великие личности тюркского мира, историческое значение культурных, политических и общественных взглядов тюркских деятелей, духовно-культурное развитие тюркских народов и их общие духовные ценности и мировоззрения.

 Тюркская цивилизация и современность – политико-экономические, правовые, культурные и социальные взаимотношения современных тюркских государств, интеграционное развитие образования и науки, сохранение культурно-цивилизационной идентичности тюркских народов в условиях глобализации.Для публикации принимаются эссе и статьи научного, научно-познавательного, информационного, публицистического характера. Материалы принимаются к публикации бесплатно. Автору выдается один экземпляр альманаха. Материалы должны представлены в адрес редакции не позднее 10 декабря 2013 года.

Требования к оформлению статей: Статьи должны быть представлены в электронном виде (формат А4). Рисунки, таблицы, графики, диаграммы представляются в дополнительных файлах. Все дополнительные сведения должны быть отправлены в формате jpeg с высоким качеством.

 В верхней части материала по центру указывается фамилия, имя, отчество автора. Сведения об авторе должны быть полными, с указанием должности, ученой степени, звания, области научных исследований, количества научных трудов, а также сопровождаться цветной фотографией автора. Название материала (заглавными буквами), краткая аннотация на русском, если статья написана на казахском, (аннотация на казахском, если статья написана на русском) и английском языках (не более 500 знаков). Образец:САМАШЕВ (Астана/Қазақстан)

А.Х.Марғұлан атындағы Археология институты Астана қаласы филиалының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының докторы. Германия археологиялық қоғамының корреспондент-мүшесі. Еуразияның археологиясы мен көне өнері бойынша 300-ден аса басылымның, 26 монографияның авторы.Zainolla SAMASHEV (Astana/Kazakhstan)

He is the main researcher of the branch of A.H.Margulan Archeology Institute in Astana, Doctor of History, Corresponding member of German Archeological Society. Z.Samashev is the author of 300 articles, author and co-author of 26 monographs on archeology and ancient Eurasian art.КОНЬ В РИТУАЛЬНО-ОБРЯДОВОЙ ПРАКТИКЕ

У ДРЕВНЕГО НАСЕЛЕНИЯ КАЗАХСКОГО АЛТАЯ

Мақалада Қазақ Алтайындағы Берел қорымы обаларында көшпелі элита жерлеу ғұрпындағы жылқыларды көмудің жалпы сипаттамасы берілген, оның ерекшелігі және б.з. д. IV-III ғасырлардағы көшпелі қоғамның әлеуметтік стратификациясы контексіндегі әдет-ғұрыптың өзгерісі жайлы мәліметтер анықталған. Сондай-ақ ағаштан жасалған түйіндік пен түрлі салпыншақтармен безендірілген, аса көп қолданылмаған және тек жерлеу ғұрпы мен еске түсіруге арналып дайындалған атәбзелдеріне талдау жасалған.The present article suggests general characteristics of horses accompanying the burials of representatives of nomad jet set in kurgans of Kazakhstani Altai necropolis. Moreover, some peculiarities and position in traditions in the context of social stratification of nomad society in IV-III AD are mentioned. The analysis of harness which was decorated with different wooden buckles and plates are designed especially for funeral ceremonies and not used in everyday life. Текст набирается шрифтами Times New Roman, размер шрифта – 14 кегль, межстрочный интервал – одинарный, поля (все) – 2 см, абзацный отступ – 1 см. Номера страниц должны быть представлены внизу по центру листа.

 Ссылки на использованные источники приводятся после цитаты в скобках, например [1, 25]; список использованной литературы составляется в порядке цитирования и дается в конце статьи по данному образцу:Литература1. Кашкинбаев К. А., Самашев З. Лошади древних кочевников Казахского Алтая. – Алматы: ТОО «Археология», 2005. – 138 с.

2. Горончаровский В. А. Седло в комплексе снаряжения верхового коня на Боспоре первых веков н. э // Роль ахалтекинского коня в формировании мирового коннозаводства. Материалы Международной научной конференции. – Ашхабад, 2001. – С. 86 – 87.

3. Никоноров В.П. Парфянские седла// Роль ахалтекинского коня в формировании мирового коннозаводства. Материалы Международной научной конференции. – Ашхабад, 2001. – С.115–116.

Адрес редакции:010000, Республика Казахстан, г. Астана, пр. Тауелсиздик, 57 (Дворец мира и согласия), 7 эт., Тюркская академия. Web-сайт: www.turkaсаdem.kz. Тел.: 8 7172 74 47 80.

Материалы принимаются:• на азербайжанском, турецком языках – Орынбаевым Жасуланом: jas.demi@mail.ru., раб. тел.: 87172 (74-46-85);

• на казахском, киргизском языках – Кульмахановой Айгерим: aigerima_10_07@mail.ru., раб. тел.: 87172 (74-47-80);

• на узбекском, русском языках – Тлеубердиновым Куатом: tleuberdinov@mail.ru., раб. тел.: 87172 (74-47-80);

• на туркменском, английском языках – Кабдрашевой Маншук: manshuk_83@mail.ru., жұмыс тел.: 87172 (57-49-83).* Название рубрик может корректироваться в соответствии с содержанием отобранных материалов.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 14
Dün Tekil 768
Bugün Tekil 147
Toplam Tekil 3943779
IP 44.212.96.86


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

16 Cemaziye'l-Evvel 1445
Kas m 2023
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Bir Kere Y kselen Bayrak Bir Daha nmez!
(Mehmet Emin RESULZADE)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.192 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu