Türk Sivil Toplum Kuruluşları Masaya Yatırıldı - Doç. Dr. Özcan HIDIR - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

Türk Sivil Toplum Kuruluşları Masaya Yatırıldı - Doç. Dr. Özcan HIDIR
Tarih: 24.06.2012 > Kaç kez okundu? 4411

Paylaş


Dekan Doç. Dr. Özcan Hıdır: Türkler yaşadıkları ülkeye ilgisizlik ve bilgisizlik içindeler. İçinde yaşadıkları ülkenin norm ve değerlerinin genelde farkında değiller.AMSTERDAM,- Rotterdam İslam Üniversitesi (IUR) İlahiyat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Özcan HIDIR‘ın misafir konuşmacı olarak katıldığı 16. Amsterdam Tartışmaları’nda “Hollanda’daki Türkler ve Sivil Toplum Kuruluşları” masaya yatırıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği tartışma programında Hollanda’daki Türkler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bir durum tesbiti yapılırken, Türkler’in sorunları ve geleçeğe yönelik strateji ve perspektifleri tartışıldı.Toplantı T.C. Rotterdam Başkonsolosu Togan Oral tarafından ilgiyle takip edilirken, toplantıda çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katılımları gözlendi. Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD-Hollanda’nın sürdürülebilir bir özellikte düzenlediği "Amsterdam Tartışmaları"nda, Hollanda’daki Türkler ve Sivil Toplum Kuruluşları hakkında bir kitap yazan Doç. Dr. Özcan Hıdır konuşmasına, göçün başlamasıyla şekillenmeye başlayan ve yıllar içinde belirginleşen Hollada’daki Türk kökenli sivil toplum kuruluşlarını üç farklı katogoride ele alarak başladı. Hıdır “Quo Wadis?” (Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?”) sorusunu sorarak, Hollanda’daki Türkler’in kısa tarihi ve evreleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Günümüzde Hollanda’daki Türkler, karşılaşılan sorunlar ve muhtemel çözümler üzerinde durdu.Haberin devami icin ek dosyayi aciniz…

www.uetd.nl

info@uetd.nl

http://www.youtube.com/Turkevitelevizyon

http://turkevi.luondo.nl

***

2 0 1 2

400 jaar diplomatieke betrekkingen Turkije-Nederland

Hollanda Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 400. Yılı

UETD HOLLANDA | Sextantweg 6 C | Postbus 58070 | 1040 HB AMSTERDAM | Telefon +31 20 684 57 12

| info@uetd.nl | www.uetd.nl | KvK: 537.717 | Rabobank 1072.88.559

Türk Sivil Toplum Kuruluşları Masaya Yatırıldı

Dekan Doç. Dr. Özcan Hıdır: Türkler yaşadıkları ülkeye ilgisizlik ve bilgisizlik içindeler. İçinde yaşadıkları ülkenin norm ve değerlerinin genelde farkında değiller.

AMSTERDAM,- Rotterdam İslam Üniversitesi (IUR) İlahiyat Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Özcan HIDIR‘ın misafir konuşmacı olarak katıldığı 16. Amsterdam Tartışmaları’nda “Hollanda’daki Türkler ve Sivil Toplum Kuruluşları” masaya yatırıldı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği tartışma programında Hollanda’daki Türkler ve Sivil Toplum Kuruluşları ile ilgili bir durum tesbiti yapılırken, Türkler’in sorunları ve geleçeğe yönelik strateji ve perspektifleri tartışıldı. Toplantı T.C. Rotterdam Başkonsolosu Togan Oral tarafından ilgiyle takip edilirken, toplantıda çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcilerinin de katılımları gözlendi. Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi ve Avrupa Türk Demokratlar Birliği UETD-Hollanda’nın sürdürülebilir bir özellikte düzenlediği "Amsterdam Tartışmaları"nda, Hollanda’daki Türkler ve Sivil Toplum Kuruluşları hakkında bir kitap yazan Doç. Dr. Özcan Hıdır konuşmasına, göçün başlamasıyla şekillenmeye başlayan ve yıllar içinde belirginleşen Hollada’daki Türk kökenli sivil toplum kuruluşlarını üç farklı katogoride ele alarak başladı. Hıdır “Quo Wadis?” (Hal böyle iken nereye gidiyorsunuz?”) sorusunu sorarak, Hollanda’daki Türkler’in kısa tarihi ve evreleri, Sivil Toplum Kuruluşları, Günümüzde Hollanda’daki Türkler, karşılaşılan sorunlar ve muhtemel çözümler üzerinde durdu.

Durum Tesbiti

İlk olarak Hollanda’daki Türkler’in tarihçesine değinen Hıdır, Türkler’in bir emek göçü neticesinde Hollanda’da olduklarını, daha sonra aile birleşimi ve aile oluşturma göçü olarak devam eden serüvenin son olarak siyasi mültecilik fenomeniyle şekillendiğini söyledi. Göçe paralel olarak şekillenen Sivil Toplum Kuruluşları’nı ise, “İslamî kökenden hareket etmeyenler”, “İslamî kökene dayananlar” ve “diğer’leri” olarak nitelendiren Doç.Dr.Özcan Hıdır, Türk sivil toplum kuruluşlarının, eksik yönlerine rağmen önemli hizmetlerde bulunduğunu söyledi. Günümüzde Hollanda’daki Türkler’in siyasî alanda, girişimcilik alanında (kurumlar, şahıslar), eğitim alanında (kurumlar, şahıslar), sosyo-kültürel alanda ve sağlık alanında etkin olmaya doğru yol aldıklarını belirten Hıdır, Türklerin “göçmenlik” psikolojisinden kurtulup yaşadıkları topluma ve gelecek nesiller için kalıcı işlere imza atma anlamında “muhacirliğe” geçmeleri gerektiğini söyledi.

Sorunlar

Hollanda’da yaşayan Türklerin sorunlarını içe ve dışa dönük (teorik-pratik) olmak üzere iki katagoride ele alan Özcan Hıdır, içe yönelik sorunlar olarak şunları şöyledi: “Türkler etnik-sekter olarak bölünmüşlük ve koordinasyonsuzlukla karşı karşıyalar. Yaşadıkları ülkeye ilgisizlik ve bilgisizlik içindeler. İçinde yaşadıkları ülkenin norm ve değerlerinin genelde farkında değiller. Topluma katılmama ve göçmenlik tavrı devam etmektedir. Kök ülkeye “aşırı bağımlılık” göstermekteler. Etkinliklerin hem içe dönük ve hem de dışa dönük planlanıp yapılandırılamaması sorunuyla karşı karşılayalar. Batı’ya entellektüel (oksidentalistik) bakış eksikliği yaşamaktalar. Avrupa İslam’ı mı Avrupa’da İslam mı tartışması ikilemi içindeler.” Özcan Hıdır Türklerin dışa dönük (teorik-pratik) sorunlarını da şöyle dile getirdi. “Türkler, meselere bakışta ve sorunlarını çözmede oryantalizm-modernizm arasında git-gel yaşıyorlar. Türkler içinde yaşadıkları ülkelerin

2 0 1 2

400 jaar diplomatieke betrekkingen Turkije-Nederland

Hollanda Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 400. Yılı

UETD HOLLANDA | Sextantweg 6 C | Postbus 58070 | 1040 HB AMSTERDAM | Telefon +31 20 684 57 12

| info@uetd.nl | www.uetd.nl | KvK: 537.717 | Rabobank 1072.88.559

dayatmacı “Asimilasyon”a eğilimli “entegrasyon” politikalarıyla karşı karşıyalar. Aşırı sağ, İslam karşıtlığı ve İslamofobi de Türkler için çok önemli diğer dış problemlerdir.”

Strateji, Vizyon ve Ev Ödevi

Konuşmasında, “Hollanda’daki Türkler ve Sivil Toplum Kuruluşları, öncelikle başta sorulan kadim ontolojik ‘Gidiş nereye?’ sorusuna stratejik ve vizyoner anlamda bir cevap vermeyi denemelidir” ifadesini kullanan Özcan Hıdır; verilecek bu cevapta da öncelikle “Benim (kurum ve şahıs olarak) hangi yanlış söylem ve eylemimden dolayı Türkler ve müslümanlar zarara uğradı ve uğruyor?” sorusuna ivedi yanıt aranmasının esas olduğunu belirtti. Bu cevaptan sonra Türkler’in ve Türk Sivil Toplum Kuruluşları’nın özellikle ve öncelikle; bir çok alanda envanter çalışmaları yapmaları, Hollanda ile tarihteki dostane ilişkilere yatırım ve bu yönde yayımlar yapmaları, yasalardaki haklar iyi etüt ederek toplumun bilgilendirilmesi, Ar-Ge kurumları/oksidentalistik kurumlar oluşturulması, Hollanda’da oluşan yüksek eğitimli insan gücünün, Hollanda’daki Türkler’in geleceği ve Hollanda açısından iyi değerlendirilmesi, büyükelçi, konsolos, müşavir ve ataşelerin Hollanda’daki siyasî, sosyo-kültürel ve eğitimle ilgili yapı-sistem, kişi, kurum ve genel-geçer telakkîlerle ilgili atanmazdan önce yeterli bilgi sahibi olmaları gerektiğini savunan Hıdır, son yıllarda bu anlamda önemli iyileşmelerin sağlanmış ve toplumla iletişimi son derece iyi elçi, konsolos, müşavir ve ateşelerimizin göreve geldiğini de memnuniyetle ifade etti. Hıdır ayrıca, bu görevlilerin etrafında görev yaptıkları toplumu iyi tanıyan ve resmi çerçevenin dışında bilgilendirme yapan “danışman” veya “danışma kurulu”nun faydalı olacağını sözlerine ekledi.

Diğer taraftan, sanat ve kültür alanına öncülüklere destek verilmesini öneren Özcan Hıdır, Hollanda’daki Türkler’in siyasi ve ekonomik hayattaki görece/nispî başarılarının sosyo-kültürel, entellektüel ve sanat hayatında gösterilemediğine dikkat çekti. Bununla birlikte kendi çapında başarılı olma yolundaki yetenekli bazı yazar, edebiyatçı, sinema, tiyatro, kabare ve folklör sanatçısı ile müzisyenlerimiz mevcut olduğunu söyleyen Hıdır, sanat hayatında başarılı olma yolundaki Türkiye kökenli insanımıza, gerek aktif gerekse pasif anlamda, destek verme yoluna gidilmelidir dedi.

Son olarak “sivil ve dini diplomasi”nin önemine değinen Özcan Hıdır, “Farklı alanlarda özellikle Batı dünyasında ve Hollanda’da değişik düzey ve şekillerde istifade edilen ‘dinî diplomasi’, artık ciddi anlamda gündemimize girmelidir” dedi. Bunun için de Hollanda’da yaşayan Türkler’in ve Türkiye kökenlilere ait dinî ve kültürel nitelikli cemaat ve vakıfların potansiyelini aktive edip yeri geldiğinde dolaylı yollarla devreye sokabilecek mekanizmalar konusunda çalışmalar yapılması gerektiğini belirten Hıdı, bunun aynı zamanda, daha ziyade etnik-sekter ve meşrepsel bölünmeden kaynaklanan. potansiyeli yeterince kullanamama konusunda da “sinerji” oluşturacağını ve “etkin lobicilik”te pozitif etki yapacağını söyledi.

Toplantının sorular ve cevaplar bölümünde Hollanda’da etkin çeşitli sivil toplum örgütü temsilcisi söz alarak sorular yönelterek düşüncelerini ifade ettiler.

Toplantıda söz alan ve bir değerlendirme yapan Rotterdam Başkonsolosumuz Togan Oral ise, Türk toplumunun tüm kesimleriyle iletişim kurmak için gayret gösterdiklerini söyledi. Toplumda örgütlenme konusunda ciddi bir heyecan ve motivasyonun bulunduğuna işaret eden Oral, "Bence herkes hangi çatı altında kendini rahat hissediyorsa orada olmalı. Sakıncası yok. Rekabet var genlerimizde. Bu hizmette rekabet olmalı. Yelpazede ortak noktalarımız var, bunları kaçırmamamız lazım" diye konuştu. 12 yıl önce de Hollanda'da görev yaptığını hatırlatan Başkonsolos Oral, geçmişe kıyasla Türk toplumunun bugün geldiği noktanın iyi olduğunu ve geleceğe ümitle baktığını söyledi.

Toplantı Özcan Hıdır’ın Hollanda’daki Türkler; Kurumlar, Başarılar, Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Perspektifler adlı kitabını okuyucuya imzalamasıyla sona erdi.

2 0 1 2

400 jaar diplomatieke betrekkingen Turkije-Nederland

Hollanda Türkiye Diplomatik İlişkilerinin 400. Yılı

UETD HOLLANDA | Sextantweg 6 C | Postbus 58070 | 1040 HB AMSTERDAM | Telefon +31 20 684 57 12

| info@uetd.nl | www.uetd.nl | KvK: 537.717 | Rabobank 1072.88.559

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 7
Dün Tekil 791
Bugün Tekil 218
Toplam Tekil 4129413
IP 44.211.26.178


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 5.197 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu