İSLAM DİN DERSLERİNDE DÖNÜM NOKTASI - Yakup TUFAN - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

İSLAM DİN DERSLERİNDE DÖNÜM NOKTASI - Yakup TUFAN
Tarih: 25.12.2011 > Kaç kez okundu? 3939

Paylaş


Bir milyondan fazla Müslümanın yaşadığı Kuzeyren Vestfalya Eyaleti (NRW) “İslam Din Dersleri” konusunda yeni bir adım attı. Uzun uğraşlardan sonra “İslam Din Dersleri” önündeki engel kalktı. Kuzeyren Vestfalya Eyalet Meclisi (NRW Landtag) yaptığı “okul kanunu” (Schulgesetz § 132, §132 a ile ilave edildi) değişikliğiyle Alman okullarında “İslam Din Desleri” verilmesinin önünü açmış oldu. Yapılan kanun değişikliği, koalisyon ortakları Sosyal Demokratlar (SPD) ve Yeşiller’in (Bündnis90/DİE GRÜNE) yanısıra muhalefet Hristiyan Birlik Partisi(CDU) oylarıyla gerçekleşti. Sol Parti (DIE LINKEN) ve Hür Demokratlar (FDP) ise “İslam Din Dersleri” verilmesi konusunda yapılan değişikler (okul kanunu) aleyhinde oy kullalandılar.

Almanya’da Müslümanlar yıllarca dini haklardan mahrum bırakıldılarMüslümanlar, Almanya’da 50 yıldır yaşamasına rağmen, dini haklar -hakkıyla- bir türlü kendilerine verilmedi. Ülkede yaşayan Katolikler, Protestanlar, Yahudiler veya bir kısım küçük gruplar, Alman Anayasası’nda ön görülen din hürriyetine tam anlamıyla sahip olmalarına mukabil, 5 milyon civarındaki Almanya Müslümanları, yıllarca bu haktan mahrum bırakıldılar. Sebep ise eften püften, dipsiz tabansız bildik şeyler. Esas mesele siyasidir. Esas mesele, Almanya’nın başka inanç ve kültürlere gönül kapılarını açamayışıdır.

Müslümanlar, Almanya’nın önemli bir parçası olarak, Hristiyan ve Yahudiler’de olduğu gibi, Alman Anayasası’nın ön gördüğü hakların kendilerine de verilmesini istemektedirler. Bu noktada Müslümanlar’ın kimsenin lütufuna ihtiyaçları yoktur; talep edilen şey anayasal bir haktır!NRW’de bir ilke imza atıldıNRW Eyaleti bir zinciri kırdı; bir ara çözüm bulundu. Bundan böyle Alman okullarında “İslam Din Dersleri” verilmesinin önü açıldı. NRW Hükümeti ve “KRM” (Koorninationsrat der Muslime/Almanya Müslümanları Merkez Konseyi) arasında uzun süreden beri yapılan çetin müzakereler sonucunda ortak bir uzlaşmaya varıldı.Buna göre; NRW Hükümeti ve KRM arasında birlikte bir “Danışma Konseyi” (Beirat) oluşturulacak. Oluşturulan “Danışma Konseyi”, İslam Din Dersleri (IRU-Islamischer Religionsunterricht) konusunda çalışmalar yürütecek, bir nevi bu konuda söz sahibi olacaktır. Müfredat ve öğretmen atamaları “Danışma Konseyi” masasından geçecektir.

Konseyin nasıl olacağına gelince: Söz konusu olan “Danışma Konseyi” toplam 8 kişiden ibaret olacaktır. Bunun 4 kişisi KRM, diğer bir ifadeyle KRM’yi oluşturan DİTİB (Diyanet İşleri Türk İslam Birliği), IRD (Almanya İslam Konseyi), VIKZ (İslam Kültür Dernekleri Birliği) ve ZMD (Almanya Müslümanları Merkez Konseyi) temsilcileri olacaktır. Diğer 4 kişiyi ise NRW Eyalet Hükümeti belirleyecektir. Fakat hükümetin belirlediği 4 kişide de son sözü KRM söyleyecektir. Yani KRM veto hakkını kullanabilecektir. Böylece, ister “İslam Din Dersleri” müfredatı veya ister öğretmen atamalarında olsun “son söz” KRM’nin yani “İslam Cemaatleri”nin olacaktır! Bunu hayırlı bir gelişme olarak görmek lazımdır. NRW’de bir ilke imza atıldı.Müslümanlar hala görmezlikten gelinmektedirNRW Eyalet Meclisi (Landtag) okul kanunu tartışmalarını (21.21.2011) meclis oturumunu bizatihi müşahede ettim. Tabiri cayizse tarihi karara meclis oturumunda şahit oldum.

Okul Bakanı (Schulministerin) Sylvia Löhrmann, İslam Din Dersleri hakkında olumlu şeyler söyledi. Müslümanlar ile birlikte yaşama ve uyuma sağlayacağı katkılardan bahsetti.

Oylama öncesi parti grupları adına söz alan konuşmacılar, CDU, SPD ve Yeşiller adına müsbet şeyler söylediler. FDP (Hür Demokratlar) ve DIE LINKE’nin (Sol Parti) ise tutum ve açıklamalarını asla amlamak mümkün değildir. Burada partizanlık; adalet, eşitlik ve demoktatik anlayışın önüne geçmiştir. Türk asıllı Milletvekilleri’nin de olduğu Sol Parti, -yıllarca haksızlığa uğrayan Müslümanlar’a karşı-, kendilerinden bekleneni bu defa da gösterememiştir. FDP’ye gelince; bir çok konuda olduğu gibi, bu meselede de alenen olumsuz bir tavır içerisine girmiştir. Almanya’da yaşayan Müslümanları ve göçmenleri görmezlikten gelme politikasına devam etmiştir. Maalesef Almanya’da Müslümanlar hala görmezlikten gelinmektedir.Hükümetin resmi muatabı KRM’dirİşin biraz daha derinine inelim ve 21 Aralık 2011 tarihinde NRW- Eyalet Meclisi’nde alınan tarihi kararın ne getirip ve götürdüğüne kısa bir göz atalım: Önce şu hususun tekrar altını çizmek lazım; bu karar hem NRW ve hem de Almanya tarihinde bir ilktir. Gerçi KRM’nin tam arzu ettiği bir sonuç da değildir bu. KRM tam çözümü anayasal hakların verilmesinde görmektedir ve bu düşünce doğrudur.

Fakat bu kararla ilk defa Almaya’da hükümet veya devlet ilk kez bir İslam kuruluşunu, „KRM”yi muhatap almıştır. Tabiri cayizse kapıdan içeri ilk adım atılmıştır.

Bu gelişme dolaylı olarak NRW Eyalet Hükümeti’nin İslam Cemaatleri’ni “Dini Cemaat” olarak tanıma manasına gelebilir mi? Bunu zaman gösterecek. En azından KRM veya KRM’yi meyda getiren cemaatlerin (DİTİB, IRD, VIKZ ve ZMD) “Dini Cemaat” olarak tanınmaları yolu resmen açılmıştır. Tabii ki şunu da söylemek lazım: İslami Cemaatler’nin -en az çeyrek asırdan beri- bilfiil dini hizmetleri üstlenmiş olması ve Almanya’da organiza olmuş Müslümanlar`ın da en az yüzde 80’nini bünyesinde toplamasına rağmen, “Dini Cemaat” olarak kabul görmemesi, hiç bir haklı sebeple izzah edilemez. Ayrıca bu durum; mevcut siyasetin, devletin veya konuyla alakalı kişi ve kurumların da bir ayıbıdır. En azından -en kısa zamanda- telafi edilmesi gereken büyük bir ihmaldir.İslam Din Dersleri imana, inanca dayalı olacaktırİslam Din Dersleri’nin neleri içerdiği ve okullarda nasıl verileceğine gelince: Henüz bütün işler bitmiş sayılmaz, zira müfredat, uzman öğretmen ve koordine şekli büyük bir mesele olarak ortada durmaktadır. Bir milyondan fazla Müslümanın yaşadığı NRW’de 320 bin Müslüman öğrenci okula gitmektedir ve Müslüman öğrencilerin sayısı gittikce artmaktadır. Hükümet 2012/2013 öğretim yılında İslam Din Dersleri’niuygulamaya geçirmek arzusundadır. İslami Cemaatler de bir an önce eyalet genelinde uygulamaya geçilmesi görüşündedirler. Okutulacak İslam Din Dersleri müfredatı “imana, inanca dayalı” (Bekenntnis Oriente) olacak. İslam Din Dersleri Öğretmenleri’nde de pedagojik formasyon yanında “inanç ve iman” konusunda istenilen kriterlerde olması gerekmektedir. Bu konuda KRM mutlaka kesin ölçülerini ortaya koyacaktır ve ısrarcı olacaktır.Şimdi iyi niyet ve iş yapma zamanıdırBu hususta NRW Hükümeti’ne, Okul Bakanlığı’na ve KRM’ye büyük işler düşmektedir. Şimdi ortak adım atıldı ve bunun sağlıklı meyvesini vermesi lazımdır.Taraflardan biri bir diğerinin önüne engel çıkarmaya kalkışırsa bunun sonu gelmez. Şimdi iyi niyet ve iş yapma zamanıdır. Hükümet ve partiler, yersiz kaygu ve korkuyu artık bir kenera bırakmalılar. Teşkilatlı Müslümanlar’ın temsilcisi olan KRM veya onu meydana getiren fiili “Dini Cemaatler” (DİTİB, IRD, IGMG, ZMD, ATİB ve VIKZ) ile sıkı bir işbirliğine gidilmelidir. İster müfredat ister öğretmen konusu veya diğer organiza işleri olsun hummalı ve ahenkli birlikte çalışmalar yapılmalıdır.Zaman birlik, gayret ve azimli olma zamanıdırKRM de işi daha da ciddiye almalı ve her zaman bir mesuliyetin şuuruyla hareket etmelidir. KRM üyeleri daha bir başka -İslam kardeşliği anlayışı içerisinde- çalışmalarına hız kazandırmalıdırlar. Zaman birlik, gayret ve azimli olma zamanıdır. KRM, hükümet veya devletten daha fazla gayret göstermelidir. Zira verilecek din dersleri bizi çok yakından ilgilendirmektedir ve söz konusu bizim çocuklarımızdır! Zira KRM, tarihi bir mesuliyet altındadır!

Müfredat hazırlanması, din dersi kitaplarının basılması, öğretmenlerde aranacak özellikler konusunda çalışmalar hız kazanmalı net tavırlar ortaya konmalıdır. Oluşturulacak “Danışma Meclisi” (Beirat) için gönderilecek temsilciler uzlaşma ve ortak akılla belirlemelidir. Ayrıca hükümetin belirleyeceği diğer kişiler konusunda da kafa yorulmalıdır. Yani hükümete KRM isim teklifinde bulunabilmelidir.

KRM, bugüne kadar olduğu gibi bundan böylede -tam bir olgunluk içerisinde- “İslam Din Dersleri” ile ilgili her türlü meseleyi göğüslemeli ve ev ödevlerini de bihakkın yerine getirmelidir.İslam Din Dersleri konusunda yapılacak daha çok işler vardır. Bundan sonra atılacak adımlar, takınılacak tavırlar -bir nevi- devletin, hükümetin veya siyasetin samimiyetini de ortaya koyacaktır.

Öte yandan zaman; KRM’nin, İslami Cemaatler’in güç ve kabiliyetlerini, rüştlerini ispatlamasının tam zamanıdır.Zaman maazeret üretme değil, zaman maharet gösterme zamanıdır. Zaman uzlaşma ve anlaşma zamanıdır. Bu herkez için geçerlidir.Dinslaken, 21.12.2011Yakup Tufan

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 12
Dün Tekil 778
Bugün Tekil 301
Toplam Tekil 4128705
IP 3.236.116.27


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

10 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Ba ka dile uymaz anan n sesi, Her s z n ararsan vard r T rk esi
(Ziya G KALP)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 2.098 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu