III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırma Kongresi - Dr. Özkan Hüseyin - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırma Kongresi - Dr. Özkan Hüseyin
Tarih: 08.01.2009 > Kaç kez okundu? 6108

Paylaş


Bavyera Eyaleti Batı Trakya Schwanthalerstr.154

Türkleri Aile Birliği / Münih 80339 München

Tel: 0049 89-141 87 60

Familienverein der West - Thrakischen Türken Faks: 0049 89-141 87 60

in Bayern e. V. - 10157 Gründung: 22.03.1981 saricali1947@hotmail.com

www.battam.com

BEBTTAB

(Bavyera Eyaleti Batı Trakya Türkleri Aile Birliği)

Münih 28.08. 2008

Konu: III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırma Kongresi

I. DUYURU

Sayın İlgili,

Merkezimiz I. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresi”ni 28–30 Ocak 2005 tarihlerinde 7 ülkeden; II. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırma Kongresi”ni de 27–29 Ocak 2007 tarihlerinde 8 ülkeden bilim adamı ve araştırmacıların katılımıyla gerçekleştirmişti. Almanya”nın Münih şehrinde yaptığımız her iki uluslararası kongremize sunulan bildiriler ve kongreyle ilgili materyaller merkezimizce iki cilt halinde yayınlanmış, bilim dünyasının ve kamuoyunun istifadesine sunulmuştu.

Alanında ilk olarak gerçekleştirilen ve konuyla ilgili kesimlerce büyük ilgi gören her iki kongrenin sonuç bildirgesinde de, bu bilimsel toplantının kurumlaşması gerektiği dile getirilmiş ve bu doğrultuda üçüncü kongrenin 2009 yılında yapılması hedeflenmişti. Bu çerçevede III. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırma Kongresi 28–30 Ocak 2009 tarihlerinde Münih”te gerçekleştirilecektir. Kongrede temel konu Batı Trakya Türkleri olup, bu Türk toplumunu değişik açılardan bilimsel bir yaklaşımla ele alan bildiriler program kapsamında yer alacaktır. Kongreye sunulan bildirilerin ilk yayın hakkı BATTAM”ın çıkaracağı kongre kitabına aittir. Kongreye başvuranlar bu kuralı önceden kabul etmiş sayılırlar.

Kongreye sizin de bir bildiri ile katılmanız arzu edilmektedir. Katılımcıların Münih”e ulaşım masrafları kendilerine (kurumlarına) ait olup, kongre süresince konaklama masrafları ise BATTAM tarafından karşılanacaktır.

Kongremize katılıp katılamayacağınızı düzenleme kurulumumuza bildirmenizi rica eder; katılma talebinde bulunmanız halinde bildiri özetiniz ve biyografinizi en genç 15 Kasım 2008 tarihine kadar düzenleme kuruluna ulaştırmanız gerektiğini belirtiriz. 1 Aralık 2008 tarihinde kongremizle ilgili 2. duyuru yapılacak ve 1 Ocak 2009 tarihinde kongre programı kamuoyuna duyurulacaktır.

Kongremize yapacağınız katkılar için şimdiden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Feyyaz SAĞLAM Dr. Özkan HÜSEYİN

Kongre Sekreteri BEBTTAB / BATTAM Başkanı

KIBATEK Başkanı

I.Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresinde Sunulan Bildiriler / Ocak 2005

1- Ahmet C. GAZİOĞLU (K.K.T.C.)

(KKTC Cumhurbaşkanı Danışmanı, Tarihçi)

“Kıbrıs Türk Medyasında Batı Trakya Türkleri“

2- Yrd. Doç. Dr. Mehmet YARDIMCI (TÜRKİYE)

(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölüm Başkanı)

“Batı Trakya Türkleri Halk Edebiyatı ve Türk Dünyası Folkloruna Mukayeseli Bir Bakış”

3- Yrd. Doç. Dr. Hüseyin TUNCER (TÜRKİYE)

(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

“Cumhuriyet Devri Türk Kültür-Sanat ve Düşünce Hayatında Batı Trakya Türkleri”

4- Cem ŞENTÜRK (ALMANYA)

(Türkiye Araştırmalar Merkezi, Essen)

“Batı Trakya Sorununa İlişkin Güncel Gelişmeler/Değişmeler Işığında Avrupa”daki Batı

Trakya Türkleri Örgütlenmesinin Geleceğine Dair Düşünceler”

“Batı Trakya Türkleri”nin Eğitim ve Din Sorunlarına Bir Bakış”

“Batı Trakya”da Müftülük Sorunu”

5- Feyyaz SAĞLAM (TÜRKİYE)

(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi)

“Avustralya”da Batı Trakya Türkleri”

6- Yrd. Doç. Dr. Veysi AKIN (TÜRKİYE)

(Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi)

“Yunanistan”ın Türk Azınlığı Vatansızlaştırma Politikası

7-Yük. Müh. Aykut DALGIÇ – Yük. Müh. Yeşim DALGIÇ (ALMANYA)

(Stuttgart Türk Halk Oyunları Topluluğu)

“Batı Trakya”daki Türk Halk Oyunlarımız Yok mu Oluyor?”

8- Maria T. NYİRİ (MACARİSTAN)

(Türkolog)

“İgnaz Kunoş”un Adakale Ağzı ve Nemeth”nin Vidin Ağzı”

9- Harid FEDAİ (K.K.T.C.)

(Türkolog-Şair)

“Rumeli Handi”in Dini-Tasavvufi Şiirleri”

10- Mehmet A. MUSTAFA (BULGARİSTAN)

(Bulgaristan Balkanlarda Türk Kültür Dergisi Genel Yayın Yönetmeni)

“Kaşgarlı Mahmut”un Rumelideki İzleri”

11- Mehmet KUTROĞLU (ALMANYA)

(Araştırmacı-Yazar)

“Almanya”da Batı Trakyalı Olmak”

12-Özkan HÜSEYİN (ALMANYA)

(ABTTF Eğitim ve Kültür Kolları Sorumlusu)

“Avrupa”daki Batı Trakya Türklerinin Teşkilatlanması Üzerine”

II. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Araştırmaları Kongresinde

Sunulan Bildiriler Ocak / 2007

1- Prof. Dr. Hüseyin BAĞCI - Ankara / TÜRKİYE

(Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi)

“Türkiye Avrupa Birliği İlişkileri ÇerçevesindeBatı Trakya Türkleri”

2- Prof. Dr. İlhan GENÇ - İzmir / TÜRKİYE

(Dokuz Eylül Üni. Buca Eğitim Fak. Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanı)

“Osmanlı Siyaset Kültür ve Edebiyat Hayatında Batı Trakya”nın Yeri ve Önemi”

3- Fehim KELAHMET - Gümülcine / Batı Trakya / YUNANİSTAN

(İlahiyatçı, Gümülcine-Batı Trakya / YUNANİSTAN)

“Yunanistan”da Müftülük Kurumu”

4- Aykan İNAN - Regensburg / ALMANYA

(Siyaset Bilimci, Gazeteci, Türk-Alman Kültür Derneği Başkanı)

“Türkiye İle Yunanistan Arasındaki İkili İlişkilerin Tarihsel Perspektifi Açısından

Batı Trakya Türkleri”

5- Ali HÜSEYİNOĞLU - Gümülcine - Batı Trakya / YUNANİSTAN

(Siyaset Bilimci, Gümülcine-Batı Trakya)

“Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Yunanistan Azınlık Politikasındaki Süreklilik ve

Değişimlerin Batı Trakya Üzerindeki Yansımaları”

6- Prof. Dr. Vagıf SULTANLI - Bakü / AZERBAYCAN

(Bakü Devlet Üniversitesi, Öğretim Üyesi)

“Batı Trakya Türkleri Azerbaycan İlmi-Nazeri Fikrinde“

7- Yrd. Doç. Dr. Sabahattin ÇAĞIN - İzmir / TÜRKİYE

(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi)

"Cumhuriyetin İlk Yıllarında Batı Trakya Türkleri”ne Bir Bakış:

Türk Yılı 1928 Garbi Trakya Türkleri"

8- Ögr. Gör. Dr. Ömer İNCE - İzmir / TÜRKİYE

(Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü)

”Batı Trakyalı Alim, Şair ve Devlet Adamları Üzerine Bir Değerlendirme”

9- Dr. İlyas YAZAR - İzmir / TÜRKİYE

(Dokuz Eylül Üni. Buca Eğitim Fak. Türk Dili Edebiyat Bölümü Öğretim Üyesi)

“Dürri”nin Gümülcine Şehr-engizi”

10- Prof. Dr. Şerif Ali BOZKAPLAN - İzmir / TÜRKİYE

(Dokuz Eylül Üni. Buca Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı)

"Pomak Türkleri ve Pomak Türkçesi”

11- Rıdvan MOLLAİSA - Gümülcine / Batı Trakya / YUNANİSTAN

(Mimar)

"1933 Gümülcine Şehir Plânı, Ecdat Yadigârı Camilerimiz ve Vakıflarımız"

12-Harid FEDAİ - Lefkoşa/KKTC

(Türkolog-Şair-Yazar)

“Rumeli”de Türkçe Ad, Soyad ve Yer Adları“

13-Yük. Müh. Aykut DALGIÇ - Stuttgart/ALMANYA

(Halk Bilimci)

“Batı Trakya Halk Oyunlarının Yapısal Özellikleri”

14-Yük. Müh. Yeşim DALGIÇ - Stuttgart/ALMANYA

(Halk Bilimci)

“Almanya”da Batı Trakya Türk Kültürü Nasıl Korunabilir?“

15-Doç. Dr. Tamilla ALİYEVA - Bakü / AZERBAYCAN

(Türkolog)

“Batı Trakya Türkleri Tarihinde Bir Aktivist: Mehmet Hilmi”

16- Doç. Dr. Özgür SAVAŞÇI - Münih / ALMANYA

(Münih Üniversitesi, Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi)

“Özkan HÜSEYİN Hocamla Anılar”

17- Dr. Fadıl ÜNAL - İzmir / TÜRKİYE

(KIBATEK Yönetim Kurulu Üyesi/İzmir Valiliği Eski Türk Dünyası Koordinatörü)

“KIBATEK Çalışmalarında Batı Trakya Türkleri”

18-Dr. Sabri İbrahim ALAGÖZ - Sofya / BULGARİSTAN

(Türk Kültür Merkezi Müdürü-Kaynak Dergisi Sahibi)

“Bulgaristan Basınında Batı Trakya Türk Cumhuriyeti”

19-Doç. Dr. Almaz HASANGIZI - Bakü / AZERBAYCAN

(Bakü Azerbaycan Kızlar Üniversitesi Öğretim Üyesi)

“Türkiye”de Batı Trakya Türkleri”nin Araştırılması”

20. Cem ŞENTÜRK - Essen / ALMANYA

(Türkiye Araştırmalar Vakfı Araştırma Görevlisi)

“Batı Trakya Türklerinin Avrupa”ya Göçleri, Bulundukları Ülkelerdeki Yaşam Koşulları ve Kimlik Algılamaları”

Not: Bugüne kadar sunulmuş olan yukarıdaki bildirilerin dışında Batı Trakya Türkleri ile ilgili bildiri sunmak isteyen araştırmacılar 15 Kasım 2008 tarihine kadar BATTAM Kongre Düzenleme Kurulu”na müracaat etmeleri rica olunur.

KONGRE DÜZENLEME KURULU

İrtibat: Dr. Özkan HÜSEYİN

e-mail : saricali1947@hotmail.com

Tel : +49 89 141 87 60 - +90 224 362 77 46 - 558 41 48

Gsm : +49 178 529 05 61 - +90 536 312 24 66

İrtibat: Feyyaz SAĞLAM

P.K. 382 Pasaport / İzmir / TÜRKİYE

E-posta: kibatekfs@gmail.com

GSM :+90 542 321 75 63Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 12
Dün Tekil 1075
Bugün Tekil 543
Toplam Tekil 4158657
IP 44.213.60.33


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

10 Muharrem 1446
Temmuz 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Ba ka dile uymaz anan n sesi, Her s z n ararsan vard r T rk esi
(Ziya G KALP)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 2.002 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu