HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ konusunda ODTÜ Kampusunda, yanlış zaman ve mekan da, BTYK ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Toplantısı yapıldı; ama acaba hangi önemli kararlar alındı? Ben de öğrenci olsaydım, Erdoğan'ın bu ortam da ODTÜ'ye gelmesini protesto - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

HAVACILIK VE UZAY TEKNOLOJİLERİ konusunda ODTÜ Kampusunda, yanlış zaman ve mekan da, BTYK ve TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Toplantısı yapıldı; ama acaba hangi önemli kararlar alındı? Ben de öğrenci olsaydım, Erdoğan'ın bu ortam da ODTÜ'ye gelmesini protesto
Tarih: 16.12.2010 > Kaç kez okundu? 4139

Paylaş


Prof. Dr. Mehmet Erdaş, Berlin 15.12.2010Üniversitelerin gergin ortamında şu son habere bakınız; Yangına körükle gidiyor, tüm çekirdek kadrosuyla, kafası çalışmayan, sadece deneme-yanılma yöntemiyle, milletin parasıyla işbaşında çok pahalıya öğrenen bilgisiz, hünersiz, hiç diplomasi tecrübesi olmayan AKP hükümeti! Tam da milletin parasıyla öğrendiklerini ülkemiz yararına kullanacaklarını zanneder iken, kuklası oldukları, kendilerini iktidara getiren Küresel Siyonist sermaye tarafından, muhtemelen 2011 Haziran seçimlerinden sonra, ama en geç Kasım 2012 tarihine kadar iktidardan uzaklaştırılacaklar; çünkü en geç bu tarihe kadar AB-D ve İsrail, İran’ a, Uranyum zenginleştirme işlemi tamamlamış olacağından, acil müdahalede bulunmak zorunda kalacaklar. Stuxnet casusluk virüsüne milyonlarca dolar da harcanmış olsa, İran santrifüj pompa sayısını artırarak Uranyum zenginleştirme sürecinde zaman kaybını telafi ettiğinden, AB-D ve İsrail askeri müdahale tarihini daha fazla erteleyemeyecekler.Türkiye’de bilim politikalarının oluşturulmasında en yüksek karar organı olan Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu(BTYK), Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında ODTÜ de toplandı. TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsündeki BTYK’nin 22. toplantısına Başbakan R.T. Erdoğan’ın yanı sıra Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Devlet Bakanı Mehmet Aydın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer, Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Rektörler, Bakanlık Müsteşarları ve ilgili kurum yöneticileri katıldı.

Başbakan Erdoğan’ın ODTÜ de, toplantı salonuna girmesinin ardından bina önünde toplanan bir grup ODTܒlü öğrenci, protesto gösterisinde bulundu. "Kendi okulumuzun salonuna almıyorlar" diyen ODTÜ öğrencileri, Erdoğan ve AK Parti karşıtı sloganlar attı. Bu toplantı, herhalde daha çok ses getirsin diye, yanlış bir zamanda ve mekan da, ODTÜ Kampusunda yapıldı.Şimdi bir durum değerlendirmesi yapalım ve bu toplantının konusu olan Uzay ve Havacılık Sanayii ile ilgili alınması ve yapılması gereken, en önemli gerçek gündem maddelerini, daha önce bu konuda yazdığımız makalemizde özetlendiği üzere Türk basınının ve kamuoyunun dikkatine sunalım. Acaba ODTÜ deki toplantıda bu önemli kararlar alındı mı? Alındıysa, ne mutlu, demek ki AKP hükümeti çalışıyor; alınmadıysa ne yazık, demek ki Başbakan ile AKP hükümeti ve YÖK erkanı, sadece kışkırtıcılık yapmak, zaman israf etmek için ODTÜ ye gitmişler. Aklın ve bilimin yolu yöntemi bir değil mi? ODTܒlüler kuru din iman söylem ve palavralarına aldanmazlar; yapılana, alan kararlara, neticeye bakarlar. Umarız bu da AKP hükümetinin TRT since kamuoyuna açıklanır, ya da gün gelir, WIKILEAKS bunu da ABD Ankara Büyükelçiliğinden Washington’ a geçilen kripto olarak bir gün açıklar.Gençlik, hele hele ODTÜ gençliği başkadır. Türkiye nin en seçilmiş, geleceğe duyarlı ve dünyayı izleyen beyinleri ODTܒ dedir. Eski bir ODTÜ lü olarak, (ODTÜ den 1975 yılında Elektronik Microwave Mühendisi ve 1977 de İşletme Bölümü olmak üzere iki bölüm mezunuyum ve 1982-1984 yılları arasında DPT de çalışırken ODTÜ Bilgisayar Bölümünde dersler vermiş öğretim üyesiyim) ben de bugün yeniden ODTÜ öğrencisi olsam, Erdoğan’ ı, bu ortam da ne maksatla olursa olsun, ODTÜ ye gitmeye cesaret etmesini protesto ederdim. Üniversitelerin durumu ve gündem malum. SBF de yumurta atılmasıyla uğraşıyor YÖK Başkanı, ülke spekülatörlere an be an gün be gün satılıp da ülkemin kanı, varlık değerleri, yetersiz sermaye birikimi ve tüm Pazar imkanları yabancılara peşkeş çekilerek spekülatörlerce emilirken.Türk gençliği ülkesinin sahibidir. Elbette yangına körükle giderek kışkırtıcılık yapanları protesto edecektir. Recep Tayyip Erdoğan, kim ne derse desin, Türkiye de en son Başbakan olabilecek kadar yetersiz bilgi birikimi hüner beceri ve güzel ahlaka sahiptir. Sözünde durmadığına ve yalan söylediğine, ekmeğimle oynadığına bizzat ben 1994 de şahit oldum. Hitabeti iyi, halkın nabzını iyi tutup nabza göre şerbet veriyor, ama ülkenin geleceğini ipotek ettiriyor. Erdoğan’ ın işi, en geç Kasım 2012 ye kadar, bizzat onu zengin edip Başbakan yaptıran perde arkasındaki güçlerce bitirilecek, ama Türkiye de üçe bölünecek; Kürdistan, İstanbul ve Batı Sahilleri ve İç Anadolu. Aynen Yugoslavya örneğinde olduğu gibi bir strateji izleniyor Türkiye için, sözde stratejik ortağı AB-D tarafından!HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ, FÜZE, UÇAK VE HELİKOPTER İMALATININ TEKNİK, EKONOMİK, FİNANSAL VE KURUMSAL ALTYAPISI NASIL KURULUR?Prof. Dr. Mehmet Erdaş, 26.11.2010 Berlin, Viyana, İstanbulSen iyilik yap, bilgi üret aktar yaz, Baliğ bilmese de Halik bilir. Türk gençliği ve karar vericiler için düşünüp araştırıp bilgi üretmeye, aktarmaya ve yaymaya devam etmek istiyorum. Ancak yaşadıklarım ve okuyucudan olumsuz tepki almak beni üzüyor ve tembelleştiriyor; zira müşterisi olmayan ne malın, ne hizmetin, ne de fikrin değeri de olmuyor. Dünya ekonomisini de çökerten talep yetersizliği değil mi? Rahmetli Nuri Demirağ, Türkiye de ilk uçak fabrikasını kurduğunda zamanın Türk hükümeti ve Genelkurmayı, Amerikalıların biz size daha iyisini veririz vaatlerine kanmasaydı, bugün Türkiye de en az Batılı ülkeler kadar uçak sanayi ve yan sanayi gelişirdi.Uçak, Havacılık ve Uzay Endüstrisi, tüm diğer ekonomik sektörlerde ve firmalarda biriken teknolojik know-how, bileşik malzeme, organizasyon, standart ve mühendislik bilgisini, sermaye birikimini, araştırma geliştirme potansiyelini kullanır. Yan sanayiniz gelişmemizse, ilgili kalite ve standartlarınız, temel ve bileşik malzeme üretim teknolojileriniz, mühendislik yazılım ve donanım bilginiz, sermaye birikiminiz yetersizse ancak bugünkü gibi hazır alım yaparsınız ve milyarlarca doları her yıl hiç kullanılmayacak olan silahlara öder, aşırı borçlanır ve daha çok güvenlik ararken daha çok esir olursunuz. Türkiye de bugün AKP iktidarı, izlediği ucuz döviz, yüksek faiz, aşırı değerlenmiş TL, ihracattan çok ithalat ve sürekli artan cari açık ve dış borç yükü ile İsrail ve ABD ye AB ye kafa tutamaz ancak el açar, kapalı kapılar arkasında yalvarır ve güçlünün önünde diz çöker. Öyle dayandığı bir sermaye ve teknoloji birikimi, silah gücü olmadan ‘One Minute’ Show ları, din iman masalları ile kimseleri kandıramazsınız. Düğmeye bastı mı yok ederler sizi, hem de binlerce kilometre uzaktan, daha temel kavramları ve hedefi görülmeden, anlamadan ve kavramadan kurulmasına çaresiz evet dediğiniz füze kalkanı projesi ile anında yok edilebilirsiniz.Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayinin teknolojik, ekonomik, finansal ve kurumsal alt yapısını kısaca özetleyelim:1- Ülkede, bölgede ve dünya da yeni bileşik malzeme, elektronik yonga, yüksek hafızalı özel maksatlı VLSI özel chips, süreç denetim, optoelektronik, laser, mikrodalga anten, hassas dişli, türbin ve tahrik teknolojilerini üretebilen, tüm ilgili firmaların hammadde, yarı mamül, tam ürünlerinin, sistemlerinin, kalite ve standartlarının, fiyatlarının, teslim sürelerinin, fiyatlarının izlenerek envanterinin tutulması, yeni ürün, teknoloji değişim ve gelişimlerinin, keşif ve patentlerin sürekli izlenerek güncellenmesi2- Kamu ve Özel kurumların iştiraki ile bir finansman havuzu oluşturulması3- Hedef, Strateji, Kısa orta ve uzun vadeli hedeflerin belirlenerek özellikle ülke ekonomisinde mevcut tüm atıl hammadde, kalifiye işgücü ve makine kapasitelerinin son durumlarının, kalite ve standartlarının döküm ve güncel durum tesbiti yapılarak seferber edilmesi; bunun için gerekli finans kaynağının kamu ve özel sektör katılımı ile sağlanması4- Hedefler hiyerarşisinde nereden, hangi üründen başlanacaksa, o ürünün prototipinin yapılarak tüm detay tasarım ve üretim süreçlerinin, mühendislik, malzeme, işgücü ve üretim hatlarının belirlenmesi; fiyat, üretim satış ve pazarlama risklerini en aza indirgeyecek ihtiyaçların belirlenerek, uygun kapasite seçiminin yapılması, bütün bu şartları sağlayacak tümleşik yatay ve dikey kurumsal, finansal, idari hukuki ve teknik olarak güvenilir şartnamelerin hazırlanması; ulusal ve uluslar arası fonlardan uygun kaynak temini5- İlgili tüm yan sanayilerin, teknoloji, kalite ve standartların otomotiv sanayi başta olmak üzere, tekstil, metal, makine, elektronik ve haberleşme teknolojilerinin iş istihbaratı yöntemleriyle uygun portal ve bilgi bankalarında dökümünün yapılarak kullanımına sunulması6- Dünya da ABD, Fransa ve İngiltere başta olmak üzere, Çin, Rusya, Almanya, Hindistan ve Brezilya, İran gibi Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayinin teknolojik, ekonomik, finansal ve kurumsal alt yapısına sahip ülkelerle ortak araştırma geliştirme, bilgi alışverişi ağlarının kurulması7- Galileo ve GPS Projeleri başta olmak üzere tüm NATO NASA, DARPA, ESA, EADS ve BOEING, ROLLS ROYCE gibi Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayi konularında çalışan tüm firma kurum ve kuruluşların projelerinin fuarlar, seminerler, açık oturumlar, özel çalıştaylar düzenlenerek izlenmesi, katılımcı gönderilmesi, sürekli periyodik ve raporlama dökümantasyon sisteminin kurulması; bu konularda Üniversitelerde ve sanayi sektörlerinde yeni projelerin teşvik edilmesi, vergi muafiyeti getirilmesi, finans desteği sağlanması8- Networking denilen ve şebeke ağlarıyla açık sistem yöntemleriyle haberleşmeyi sağlayacak, AB ve ABD dekine benzer bir geniş bant IT Bilişim altyapısının kurulması ve isteyen herkesin ücretsiz kullanımının sağlanması9- Teknoloji, Kalite ve Standart Test ve Kabul Merkezlerinin kurularak profesyonelce işletilmesi; ücret karşılığı Havacılık ve Uzay, Füze, Uçak ve Helikopter Sanayinin ihtiyacı malzeme dayanıklılık testlerinin yapılması, Teknoloji Enstitülerinde rüzgâr tünellerinin elektronik tam otomatik malzeme test analiz ve ölçme merkezlerinin kurulması10- Yatay ve Dikey, Matriks organizasyonları ile azami kaynak verimliliği ve uygun zamanlama ile kapasite seçimi sağlayacak şekilde fon ve nakit akımlarının, insan gücü kaynaklarının proje ve ürün bazında tanımlanarak seferber edilmesi11- Kamuoyunda bu konuda sürekli basın yayın organlarında lay lay lomlar yerine bilgilendirici ve eğitici programlarının yapılması; ülkede zaman ve kaynak kullanımının, tasarruf ve değer bilincinin yeniden yükselen değer haline getirilmesi12- Biz de yaparız; Türk inan çalış güven;Bilgi güçtür, çalışarak katma değer üretmek, yardımlaşmak ve dayanışmak asalettir, imkanlarının üzerinde sürekli borçlanarak aşırı tüketimle yaşamak aşağılıktır, köleliktir;kanaat ve tasarruf ederek sürekli öğrenmek, ahlaklı yaşamak en yüksek fazilettir’ sloganının Fatiha gibi sürekli dilek ve temenni, samimi inanç ve ahlaklı yaşam felsefesi olarak ilk okul sıralarından başlayarak tüm tören ve toplantıların açılışında, sürekli ve gönüllü ulusal ortak iradenin ifadesi olarak tekrarlanmalıdır.Prof. Dr. Mehmet Erdaswww.mehmeterdassapbidanismani.comhttp://mehmeterdas.wordpress.comhttp://www.mehmeterdassapbidanismani.com/default.asp?wx=xp1&anx=474&k=TÜRKİYE-GÜNDEMİhttp://www.mehmeterdassapbidanismani.com/default.asp?wx=xp1&anx=453&k=FİNANS-KRİZİ-KOMPLEKS-DENGELERCertified SAP ORACLE BI Consultant

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 10
Dün Tekil 791
Bugün Tekil 329
Toplam Tekil 4129524
IP 34.239.170.244


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.692 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu