WIKILEAKS PSİKO-TERÖRÜNE KARŞI SAĞDUYUNUN, SAF AKLIN, HÜRRİYET VE HAKİKATİN ÖNEMİ - Prof. Dr. Mehmet Erdaş - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

WIKILEAKS PSİKO-TERÖRÜNE KARŞI SAĞDUYUNUN, SAF AKLIN, HÜRRİYET VE HAKİKATİN ÖNEMİ - Prof. Dr. Mehmet Erdaş
Tarih: 03.12.2010 > Kaç kez okundu? 4007

Paylaş


Prof. Dr. Mehmet Erdaş, Berlin İstanbul, Viyana, 03.12.2010Günümüzde en önemli silah ve politik güç, maksada ve erkâna uygun, doğru bilgilere anında erişebilmek; doğru ve güvenilir bilgilerle, işlenmiş verilere dayanan doğru kararları, anında ve en az riskle alarak, hayati öneme sahip nihai hedeflere zamanında ulaşmaktır. Bunu sağlayan da devletin açık veya gizli topyekûn istihbarat faaliyetleridir. Ülkelerin Dışişleri mensupları da onların istihbarat elemanlarıdır.Bildiğiniz sadece size sızdırılan WIKILEAKS bilgilerinden ibaret ise, o bilgileri sızdıranların istedikleri şüphelere düşer, hedefinizi şaşırır, maksadınızdan uzaklaşır, doğruyu yanlıştan ayırmakta, ülkeniz için en doğru kararları almakta, emaneti ehline vermekte zorlanırsınız.Tüm gazeteciler, yazılı ve görsel yayın ve medya mensupları açık istihbarat görevlileridir; sadece topluma hâkim olan asıl güç sahiplerince ve güç dengelerince istenilen ve müsaade edilen bilgileri, istenildiği ve müsaade edildiği ölçüde, tamamen kontrollü olarak ve önceden belirlenen hedef ve önceliklere göre, açık veya gizli, uygun zamanlanmış doz ve ölçeklerde kitlelere ulaştırırlar. Önemli olan Bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek, istenen hedeflere ulaşmaktır. Demokrasi oyununda, toplumda cereyan eden tüm bilgi ve fikir akımlarına hâkim olamazsanız, iktidarda kalamazsınız.Bu satırların yazarı, F-16 Projesi hakkında 1983 yılında, DPT Uzmanı iken ve MSB Karargâhındaki askerlik görevim sürecinde, ABD firmaları ve askerleri ile TSK ve MSB adına katıldığı çok önemli bilgileri topluma mal etmek istemiş, ancak tüm içten çabalarına rağmen bunda başarılı olamamıştır.

Hala aynı hatalı MOU ve anlaşma metinleri ile Türkiye de F-16 montajları yapılmakta, ABD den hazır silah sistemleri ve uçak alımları yapılmaktadır. Türkiye de hiçbir siyasi iktidar, Amerika’ ya rağmen iktidarda kalamaz.Bilgi iki ağızlı bıçaktır; aynı bilgi hayra da kullanılır şerre de!

Maksadı ve hedefi belli olmayan bilgilerle berrak zihinler bulandırılır, gönüllere şüphe ve düşmanlık tohumları ekilir.

Allah ın insanlara verdiği en önemli iki nimet, hürriyet ve saf akıldır. Ancak hürriyet ve saf temiz yüreğinizi, aklınızı, zekâ ve hafızanızı sonuna kadar kullanırsanız, hakikatlere ve doğru bilgilere kavuşursunuz. İnsanı hayvandan ayıran en önemli özelliği de soyut kavramlarla düşünebilmesi, bilgiyi maksadına göre kullanarak, önceden tedbirler ve sistemler geliştirerek, yaşamın önceliklerine ve değerlerine göre güvenliğini ve bekasını sağlaması değil midir?Temiz hava, Su ve Enerji temini güvencesi ile bilgi güvenilirliği, günümüzde tüm insanlığın ve devletlerin kurumsal alt yapılarının en önemli stratejik görevidir. Bilgi toplumlarında, paranın değeri ve toplumsal güvenlik, artık silah üstünlüğü ve ordu ile değil, eğitim ve sağlık hizmetlerinin kalitesi ve seviyesi, bankacılık ve finans sistemi, enerji, haberleşme, su ve gaz, enerji üretim iletim ve dağıtım şebekelerinin hızları, kapasiteleri, kapsama alanları, bant genişlikleri, frekansları, yazılım ve donanım teknolojilerini üretebilme kabiliyeti, kısacası sermaye birikimi ile ölçülmektedir. Küreselleşme süreci sonucunda, tüm dünyada ülkeler ve insanlar arasında bağımlılık ve bilgi paylaşımı ile birlikte bilgi kirliliği de artmıştır.Aklı ve hürriyeti olmayanın hiçbir dini ve toplumsal sorumluluğu da yoktur; çünkü akıl ve hürriyet olmadan doğruyu yanlıştan ayırmak mümkün değildir. Bilgi kirliliğinin önlenmesi, doğruyla yanlışın ayırt edilebilmesi için en önemli ön şarttır. WIKILEAKS operasyonları ile yapılmak istenen, bilgi kirliliği sağlayarak siyasi iktidarları, hükümetleri Küresel Siyonist sermayenin istekleri ve menfaatleri doğrultusunda kitleleri etkileyerek değiştirmektir. Örtülü suikastlar ve bilgi kirliliği ile kim vurdu yöntemleriyle götürülen liderler, bilim adamları, gazeteciler…, önce onları toplum önüne çıkararak tanıtan, meşhur edip güce kavuşturan, perde arkasındaki gerçek güç sahiplerince sonuna kadar kullanılırlar, sonra da işleri bitince acımasızca yok edilirler.İstihbaratın en önemli prensibi, önce doğru ve güvenilir bilgileri üretmek, sonra da karar vericiler için üretilen çok önemli stratejik bilgileri, sadece ve sadece ilgilisine iletmektir. Aksi halde tüm istihbarat süreçleri ve kurumları işe yaramaz, fayda üretemez. Ancak WIKILEAKS türü operasyonlarla bazen istihbarat bilgilerinin maksadı değiştirilir; gizli bilgilerin açıklanması veya kontrollü sızdırma yöntemleri kullanılarak, ilk maksadına yabancılaştırılan önemli istihbarat bilgileri sayesinde eski melek yeni şeytan, eski şeytan da yeni melek konumuna getirilir. Nitekim Ruslara karşı Afganistan da önce El Kaide yi kurup teşkilatlandıran CIA, daha sonra aynı El-Kaide yi şeytanlaştırmakla, küresel terör tehdidi yaratabilir, kendi uzun vadeli enerji güvenliğini sağlamak için Orta Doğu daki petrol tarlalarını işgal edebilir. 1991 Ocak ayında, Bağdat bombalanırken seyre doymayanlar, çok geçmeden kendi ülkelerinin de aynı güçler tarafından örtülü işgaline de çaresiz bakakalırlar.Stuxnet virüsü hakkında Türkçe yazdığım makalemin, içerdiği önemli bilgiler nedeniyle, aniden İngilizceye çevrilerek World News da yayınlanmasına çok şaşırmıştım. Google da Mehmet Erdaş yazınca, baktım ki WN’ a hem de Çin haber ajansları üzerinden verdiğim bilgiler hemen aktarılmış. Hayrete düştüm, araştırdım, hafızamı yokladım ve STuxnet virüsünün nasıl ve kimler tarafından geliştirildiğini, konseptini ve mimarisini, hedefini çözdüm. Bunları da Türkçe makale olarak yazdım. Önemli bir yerde yayınlanmadığı halde, Google teknolojisi ile web i tarayarak hemen benim o makaleme ulaşmışlar ve ABD istihbaratına haber olarak servis etmişlerdi.Bu örneği kendimi methetmek için değil; dünyada ki yaygın örtülü ve açık istihbarat faaliyetlerinin, maksada uygun bilgi yayma, bilgi kirliliği yaratma konusundaki tecrübelerimi örneklerle açıklamak istedim. Tayyip Erdoğan’ ı şahsen ve yakinen çok iyi tanıdığıma inanıyorum. Belediye Başkanlığı yapabilir, ancak Başbakanlık yapamaz, çünkü gerekli uluslar arası bilgi, beceri, eğitim ve teknoloji, diplomasi derinliğine sahip değildir, heyecan ve öfkesine hâkim olamamaktadır. Bu durum tespiti, kendi davranışlarıyla defalarca doğrulanmıştır.

Son zamanlardaki kulağa hoş gelen, ancak altı tamamen boş olan İsrail tehditleri ve ‘one minute’ mizansenleri ile gerekli ölçek ve diplomatik nezaket ve zamanlama ayarını iyi yapamamış, Türkiye yi İran ile ABD İsrail çatışmasında taraf haline getirmiş, gereksiz yere kendisine siyasi güç ve iktidar bahşeden ABD ve İsrail kontrolündeki Küresel Siyonist Sermayeyi, efendilerinin yumuşak karnına tekme atarak ve nasırlarına basarak kızdırmıştır. Tayyip Erdoğan ve AKP iktidarı en geç Kasım 2012 tarihine kadar iktidardan uzaklaştırılacaktır. Ancak Emperyalizmin maksadına uygun yeni bir siyasi alternatif bularak boşluğu doldurmak ve bunu arif Türk toplumunun ekseriyetine bu kadar kısa sürede kabul ettirmek için Internet üzerinden aynen Stuxnet sanayi virüsüne benzer şekilde, yapay ve hileli sosyal ve siyasal WIKILEAKS operasyonları düzenlenmektedir. Bu maksatla tüm ABD diplomatik sırları kısa sürede sızdırılıp ortaya dökülerek, AKP iktidarı ile ABD ve İsrail İşbirliği, sonuçları ne olursa olsun ve neye mal olursa olsun, bir defaya mahsus olarak kontrollü bir şekilde deşifre edilmiştir; artık Türkiye’ deki siyasi iktidarı değiştirmek için düğmeye basılmış, diplomasi tarihinde eşi ve benzeri görülmemiş yeni bir güç senaryosu başlatılmıştır. ABD li Diplomatlar ve özellikle Türkiye de ki ve hedef diğer Avrupa ülkelerindeki istenmeyen siyasetçiler, İstihbarat sürecinde çalışan günlük gazetelerin ve gazetecilerin durumuna düşürülmüştür. Ehh Vatan, birliği için dökülen tüm kutsal şehit kanları dâhil, kelle denilerek ve başörtüsü din iman sömürüsü ile tüm kutsal değerleri yok edilerek, günlük gazete haline getirilirse, ülkenin Başbakanı nın, Dış İşleri Bakanı ve Diplomatlarının da ‘deli ve tehlikeli’ nitelemesiyle günlük gazeteci durumuna düşürülmesine karşı, yüreğimiz ve beynimiz incinse ve içten içe Türklük bilinci ile dirense de elimizden ne gelir ki?Kendi düşen ağlamaz; kim ne ederse kendine eder, hiç kimseye haksızlık yapılmadan hak ettiği verilir. Her nefis, her can, hesap görücü olarak kendi kendine yeter! Benim anlayamadığım, zaten AKP ye karşı yeterli Muhalefet yapamayan ve Başdanışmanı Vedat Bilgin’i istifa ettiren, sürekli oy kaybeden Devlet Bahçeli ve ekibinin, sanki bilerek ve isteyerek, benim de Milletvekili Aday adayı olduğum, 2007 seçimlerinde yaptığı ip atmak gibi hataları tekrarlaması, ABD ve İsrail e karşı, onların iktidara getirdiğini çok iyi bildiği AKP yi her ne pahasına olursa olsun savunmaya kalkması; ‘ABD Dışişlerine karşı bu milletin iradesiyle kurulmuş AKP'yi tutmak bir vatan görevi olur. İşte milliyetçilik budur’ demesidir. Bunu kişisel kanaatiniz olarak söyleyebilirsiniz, ama AKP karşısındaki Muhalefet Partisinin lideri olarak söyleyemezsiniz, çünkü Milletten artık oy alamazsınız. Hem AKP yolsuzlarını bileceksiniz, hem de AKP yi, ne olursa olsun, savunacaksınız? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu demezler mi adama? Kadim dostum, Viyana’ da misafirim de olan Rahmetli Cennet Mekan Muhsin Yazıcıoğlu, Kahlenberg de bana MHP-BBP Birleşmesini de Devlet bahçeli nin istemediğini ve engellediğini söylemişti. Ne kadar haklı olduğunu çok iyi anlıyorum: Beni de tüm bilgi birikimime ve kendisini destekleyerek 2007 seçimlerinde MHP den Milletvekili Aday Adayı olmama rağmen, elimi sıkarken çok kuvvetli bir şekilde bağırıp yana itekleyivermişti.

Devlet Bahçeli den de zor devlet adamı olur, ama tüm rakiplerini korkutarak sindirmedi mi bugüne kadar? Bahçeli den başka kim gelirse gelsin MHP nin %35 oy alacağını MHP li olmayanlar bile açıkca ifade etmektedir. Bakalım ne zaman istifa edecek Sayın Bahçeli? Belki de WIKILEAKS operasyonu ile oluşturulan bilgi kirliliği ortamı onu da istifa ettirebilir. Mahkeme kadıya mülk değildir. Ne dersiniz?

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 13
Dün Tekil 791
Bugün Tekil 270
Toplam Tekil 4129465
IP 44.211.26.178


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

11 Zi'l-Hicce 1445
Haziran 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30


Saraylarda s remem da larda s rd m , Bin cihana de i mem u ks z T rkl m .
(H seyin Nihal ATSIZ)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.907 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu