KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV”E 2010 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI - Halil ÜLKER - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

KAZAKİSTAN CUMHURBAŞKANI NURSULTAN NAZARBAYEV”E 2010 NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ İÇİN DESTEK ÇAĞRISI - Halil ÜLKER
Tarih: 03.09.2010 > Kaç kez okundu? 5497

Paylaş


“Türk Dünyası Basın Mensupları Platformu” olarak sizlerin de desteği ve katılımıyla uluslararası alanda önemli bir kampanyaya destek istiyoruz…

Bizler kısaca adı “YAFEM” olan Yalova Folklor Eğitim Merkezi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği”nin ev sahipliğinde 2007 yılında başlayan ve bu sene IV. Türk Dünyası Basın Mensupları Buluşmasını geniş bir katılımla gerçekleştiren ve şimdilik 25 Türk Cumhuriyeti ve topluluğundan toplam 95 televizyon, radyo, dergi, gazete v.b. meslek gruplarından temsilcilerin oluşturduğu bir platformuz.

Bildiğiniz üzere Nobel Barış Ödülü “Uluslararası kardeşlik ve dostluk için en iyi çalışmayı yapan kişiye, var olan gerginliklerin azaltılması / kaldırılması noktasında gayret gösteren ve barış kongrelerinin tanıtımı, düzenlenmesi, duyurulması ile alakalı aktif çalışmalar yapan kişilere” verilmektedir. En son Nobel Barış Ödülünü ise 2009 senesinde ABD Başkanı Barack Obama “nükleer silahların sınırlandırılmasını teklif ederek; uluslararası hukukun ve insanlar arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi için gösterdiği üstün gayretlerinden dolayı” almıştır.

Bizim kanaatimize göre bu sene için Nobel Barış Ödülünü layıkıyla hak eden kişi Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev”dir. Çünkü Nazarbayev Kazakistan”ın bağımsızlığının ilanı arifesinde; 29 Ağustos 1990 tarihinde bir zamanlar dünyanın en büyük nükleer bomba deneme yeri olan Semipalatinsk”te (SEMEY POLİGONU) atom bombası denemelerinin yasaklanması için karar almış; böylece dünyadaki atom bombası denemelerinin durdurulmasına öncülük etmiştir. Sovyetler Birliği”nden devraldığı mirasla dünyanın dördüncü büyük nükleer gücü haline gelmişken, 1995 yılında bu mirastan vazgeçerek “nükleer silahlardan kendi isteğiyle arınan” ilk ülke olarak tarihe geçmiştir.

Nazarbayev şimdi ise tüm dünyada nükleer güvenlik ve barışın tesisi için çalışmalar yapmaktadır. Bu hususta ilk önemli adımı atarak dünyada 29 Ağustos”un nükleer silahlara karşı eylem günü olarak kabul edilmesini teklif etmiş ve bu teklifi geçtiğimiz 2009 senesinde BM tarafından kabul edilmiştir. Tüm bunlardan dolayı BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon 26 Ağustos 2010 tarihinde uluslar arası anti-nükleer gün dolayısıyla yayınladığı mesajında Nazarbayev”in liderliğindeki Kazakistan”ı tüm dünyaya nükleer silahlardan vazgeçilebileceğini gösterdiğini ve bundan dolayı Kazakistan”ın nükleer silahsız bir dünyayı oluşturmanın sembolü olarak gördüğünü ifade etmiştir.

Sonuç olarak dünya ve insan güvenliğinin en büyük tehdidi nükleer silahların imhası ve nükleer güvenlikli bir dünya konusunda paha biçilmez girişimlere öncülük eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Nursultan Nazarbayev NOBEL Barış Ödülünü dünya üzerinde en çok hak eden kişi konumundadır. Ayrıca böyle bir şahsiyetin bu ödüle layık görülmesi dünyada nükleer silahların yok edilmesi ve nükleer güvenliğin tesisi için dünya liderlerine olumlu etki yapacağı, dolayısıyla bunun da dünya barışına katkı olacağı da aşikârdır.

Bağımsızlığına yeni kavuşmuş bir ülkenin başkanı olarak Sayın Nursultan Nazarbayev”in ülkesini dünyanın 4. büyük nükleer gücü yapan silahlardan bir çırpıda vazgeçmesi, insanlığın ayakta alkışlaması gereken çok önemli ve çok cesur bir karardır.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev”in bu kararı alması o kadar kolay olmamıştır. Her şeyden önce, ülke güvenliği açısından böylesine güçlü caydırıcı etkisi olan silah stokundan vazgeçmeye kesinlikle karşı çıkan muhaliflerini ikna edebilmesi bile başlı başına bir başarıdır.

Nazarbayev bu konuda, “Kazakistan”ın nükleer güç olup olmamasını planlamak üzere başlattığımız büyük tartışmada, sonuçları ve karşı savları, kuşku ve kaygıları ölçmek gibi zor bir yola girmekten başka çaremiz yoktu” demektedir.

İngiliz Yazar Jonathan Aitken “Kazakistan”ın Efsanevi Lideri Nazarbayev” adlı, Türkçeye de çevrilen kitabında Nazarbayev”in nükleer sorunlar konusunda karar verirken dört önemli aşamayı tecrübe ettiğini belirtmektedir:

- 45 yıldan uzun süren, Semey (Semipalatinsk) ölüm poligonlarındaki denemelerin insanlara yaşattığı acıların algılandığı, fakat Sovyet askeri gizliliği nedeniyle sessizlik içinde geçirilen kaygılı bir dönem olan birinci aşama;

- 1989 sonrasında Glasnost, Çernobil felaketi ve Moskova”nın Semey (Semipalatinsk) nükleer deneme poligonunu genişletme kararının beslediği öfke patlamasının yaşandığı ikinci aşama;

- Demokrasiye yönelmek ve demokrasi ile tanışmak şeklinde özetlenebilecek üçüncü aşama;

- Uluslararası pazarlıkların giriftliğini ve güçlüğünü yaşadığı bir dönemin sonunda 29 Ağustos 1990 tarihinde Semey (Semipalatinsk) Nükleer Atom Denemeleri Poligonunu kapatan 408 sayılı Başkanlık Kararı”nın açıklandığı dördüncü aşama.Oldukça zor geçen bu çileli süreci Nazarbayev şöyle özetliyor:

“O günlerde demokrasiyi öğrendik. Bu, bağımsız Kazakistan”ın ilk bağımsızlık adımlarından biriydi. Totaliter Sovyet geçmişinin yanlışlıklarını görüp düzeltmeye başladık. Yeni bir demokrasi yolunda yürüyüşe geçtik. Ve o yolun temeli de nükleer silahlardan arınmış bir Kazakistan için verilmiş bir karardı.”

Geçtiğimiz Nisan ayında Kazakistan”a resmi bir ziyaret gerçekleştiren ve bu ziyaret esnasında Sovyetler döneminin nükleer deneme merkezi olan Semipalatinsk”i bizzat gezen Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki Moon da bilge Başkan Nazarbayev”e insanlığa yaptığı unutulmaz hizmetlerden dolayı teşekkür etmiştir.

İzlenimlerini “Sıfır Noktası” başlıklı makalesinde dile getiren Ban Ki Moon: “Birkaç hafta önce Kazakistan”a yaptığım ziyaret sırasında Sıfır Noktası”na gittim. Bu, benim için gerçekleri daha yakından görmemi sağlayan bir tecrübe oldu. Durduğum yer Sovyetler Birliği”nin 1947-1989 yılları arasında Semipalatinsk”te 456 atom bombası denemesi yaptığı kötü şöhretli test alanıydı” demektedir.

Genel Sekreter bu test alanının kapatılması olayını dünyanın nükleer silahlardan arındırılmasında önemli bir adım olduğunu şu sözleriyle ortaya koymaktadır: “ Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev Ağustos 1990 tarihinde test alanını kapattı ve nükleer silahları yasakladı. Bu karar, bizim için uzak görünen nükleer silahlardan arınmış bir dünya hayalinin somut bir ifadesine dönüştü. Şimdi, ilk kez iyimser olmak için nedenlerimiz var.”

Bağımsızlığının ilk yıllarında ülkesindeki muhalefete rağmen Semey (Semipalatinsk) nükleer deneme alanını kapatma kararı alabilen, insanlığa böylesine unutulmaz hizmetler yapan insanların ebediyen unutulmaması, her zaman takdirle anılması, bütün dünya insanları tarafından tanınması ve barış için çalışmaya özendirilmesi için NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ gibi uluslararası ödüller ihdas edilmiştir.

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Semey”i (Semipalatinsk”i) kapatmakla, dünyanın dördüncü büyük nükleer silah stokundan vazgeçmekle insanlığa yaptığı hizmet nedeniyle NOBEL BARIŞ ÖDÜLܔnü bir değil, birkaç defa hak etmiştir.

Bu sebeple Kazakistan”ın ileri görüşlü barışsever lideri Nursultan Nazarbayev”e çoktan hak ettiği NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ verilmelidir.

Türk Dünyasının saygıdeğer kurum ve kuruluşları Türk Dünyasının bilge lideri Sayın Nursultan Nazarbayev”e Nobel Barış ödülü verilmesi amacıyla başlatılacak kampanyaya gönülden katılanlarla birlikte yol almak istiyoruz. Bu kampanya öncelikli olarak her kurumun kendi ülkesinde ve kendi bölgesinde konu ile alakalı yapacağı bir basın toplantısı veya yazılı bir basın açıklaması ile başlamalıdır.

Ancak bunun için öncelikli olarak “Türk Dünyası Basın Mensupları Platformu” olarak başlattığımız bu kampanyaya destek verdiğinizi belirten kurumsal nitelikli (antetli, yetkili imza ve mühürlü) yazınızı iletişim bilgileriniz ile birlikte turkdunyasibasinmensuplari@gmail.com adresine bildirmenizi rica ediyoruz.

Bu bildirimler 15 Eylül 2010 tarihine kadar elimize ulaşmalıdır. Bildirimlerin elimize ulaşmasının ardından birinci aşamanın başlatılması için sizlere bilgi aktarılacak ve bütün Türk Dünyası olarak kenetlenerek, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev”e hak ettiği ödülün verilmesi için uluslararası teşkilatlar ve kamuoyu nezdinde girişimlerimizi sürdüreceğiz.

Bu hareketin aynı zamanda Türklerin her zaman dünya barışı ve huzuru yolunda hareket ettiğinin bir somut göstergesi olacağı konusunda da en ufak bir şüphemiz yoktur.

Tüm Türk Dünyası Kamuoyuna Saygılarımızla…“Türk Dünyası Basın Mensupları Platformu” Sekretaryası

M. Kemal Sallı Ufuk Tuzman Halil Ülker Rıdvan Tümenoğlu

Bilgi Notu :Semey (Semipalatinsk) Ölüm Poligonlarında yaşananlar ve trajediyi okuyarak tanımanız veya hatırlamanız için http://www.efrasyap.org/Icerik/IcerikDetay.aspx?IcerikID=450 bağlantısına bakmanız yeterlidir.

Yorumlar

Aktif Ziyaretçi 11
Dün Tekil 1075
Bugün Tekil 570
Toplam Tekil 4158684
IP 44.213.60.33


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

10 Muharrem 1446
Temmuz 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Ba ka dile uymaz anan n sesi, Her s z n ararsan vard r T rk esi
(Ziya G KALP)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.883 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu