3. Uluslararası Balkan Kongresi - Rıfat SAİT - TURAN-SAM : TURAN Stratejik Ara?t?rmalar Merkezi - http://www.turansam.org

3. Uluslararası Balkan Kongresi - Rıfat SAİT
Tarih: 25.04.2010 > Kaç kez okundu? 6245

Paylaş


“Balkanlar”da Bölgesel İş Birliğinde STK ve Düşünce Kuruluşlarının Rolü”

28 Nisan - 1 Mayıs 2010,Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, TürkiyePROGRAM1. GÜN, 28 Nisan 2010 Çarşamba09:00-10:00 Kayıt

10:00-11:00 Açılış Konuşmaları

Selma Aliye KAVAF, T.C. Devlet Bakanı

Egemen BAĞIŞ, Devlet Bakanı ve Baş müzakereci

Zübeyir KEMELEK, Tekirdağ Valisi

Büyükelçi Şanıvar OLGUN, T.C. Dışişleri Bakanlığı, Balkanlar ve Orta Avrupa Genel Müdürü

Op. Dr. Adem DALGIÇ, Tekirdağ Belediye Başkanı

Nizamettin ŞENKÖYLÜ, Namık Kemal Üniversitesi Rektörü

Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı11:00-11:30 Sunuş

Prof. Dr. Ali AKDEMİR, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü, Türkiye

“Balkan Ülkeleri Arasında STK Eksenli Çok Yönlü İş Birliğini Geliştirme Çabaları”

Prof. Dr. Mustafa AYKAÇ, Kırklareli Üniversitesi Rektörü, Türkiye

“Yeni Dönemde Kolektif Güç Kaynağı Olarak STK”11:30-11:45 Kahve Arası11:45-13:15 1. Oturum

Balkanlar”da Bölgesel İş Birliği Önündeki Problemler ve Çözüm Önerileri

Oturum Başkanı

Doç. Dr. Cüneyt YENİGÜN, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Konuşmacılar

Prof. Dr. Vlado KAMBOVSKI, Makedonya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı

“Balkan Bölgesel İş Birliğinde Bilimin ve İlmi Araştırmalar Merkezlerinin Önemi”

Prof. Dr. Adrian POP, Siyaset Çalışmaları ve Kamu Yönetimi Millî Okulu, Romanya

“Balkanlar”da Bölgesel İş Birliği: Derslerden (Az veya Çok) En İyi Pratiği Öğrenmek”

Mihail IONESCU, Savunma ve Askeri Tarih Siyasal Çalışmaları Enstitüsü

Direktörü, Romanya

“Balkanlar”da İş Birliği: Teşvikler ve İlerisi” Dr. Charalambos TSARDANIDIS, Uluslararası Ekonomik İlişkiler Enstitüsü

Direktörü, Yunanistan

“Güneydoğu Avrupa İstikrar Paktı”ndan Bölgesel İş Birliği Konseyi”ne (BİK): Uluslaraşırı Bölgeselcilik-Arası”nın İnşasında STK”ların Rolü”

Slobodan JANKOVIC, Uluslararası Politika ve Ekonomi İlişkileri Enstitüsü, Sırbistan

“Barış ve Devletler Arasında/İçinde Çatışmalar Arasında STK”lar”

Yrd. Doç. Dr. Caner SANCAKTAR, TASAM, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

“Balkanlar”da İş Birliğine Bir Engel Olarak Aşırı Milliyetçilik”Müzakereciler

Aleksandra MIJALKOVIC, Gazeteci-Yazar, Politika, Sırbistan

Dr. Albert RAKIPI, Arnavutluk Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (AIIS)

Büyükelçi Dr. Bisera TURKOVIC, Güvenlik Çalışmaları Merkezi Direktörü, Bosna-Hersek

Büyükelçi Nicolae ECOBESCU, Romanya Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü,

EURISC Vakfı, Direktörü

Prof. Dr. Predrag SIMIC, Belgrat Üniversitesi, Sırbistan13.15–14.45 Öğle Yemeği14:45–16:15 2. Oturum

Balkanlar”da Ekonomik İş Birliği ve STK”ların Rolü

Oturum Başkanı Büyükelçi (E) Doç. Dr. Ali Engin OBA, TASAM, Atılım Üniversitesi, Türkiye

Konuşmacılar

Doç. Dr. Nazan YELKİKALAN, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

“Balkanlarda Ekonomik İş Birliği ve Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü”

Prof. Dr. Radu DUDAU, Romanya Diplomasi Enstitüsü

“Karadeniz Bölgesinde Enerji Güvenliği ve Yönetişim Meseleleri: Sivil Toplum için Bir Rol”

Ramadan CIPURI, Yeni Ufuklar Derneği Direktörü, Arnavutluk

“Arnavutluk”ta STK”lar tarafından Gelir Yönetimi”

Alain SERVANTIE, Kurumlar Arası İlişkiler Danışmanı, Avrupa Komisyonu, Belçika

“AB ve Batı Balkan Ülkeleri Arasındaki İlişkilerde Güncel Gelişmeler ve Perspektifler”

Niuton MULLETI, Epoka Üniversitesi, Arnavutluk

“Büyük İşletme, Devlet ve Avrupa Entegrasyonu: Türkiye”de TÜSİAD Örneği”Müzakereciler

Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN, İstanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

Admir MUHAREMOVIC, CSI, Bosna-Hersek

Baisa SEFA, Arnavutluk Avrupa Hareketi

Jasminka SIMIĆ, Sırbistan Devlet Televizyonu

Rıfat SAİT, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Türkiye16:15-16:30 Kahve Arası16:30-18:00 3. Oturum

Balkanlar”da Eğitim-Bilim-Teknoloji Alanında İş Birliği ve STK”ların Rolü

Oturum Başkanı

Prof. Dr. Vural ALTIN, TASAM, Türkiye

Konuşmacılar

Dr. Borislav MAVROV, Avrupa Enstitüsü, Bulgaristan

“Yerel Otoriteler ile İş Birliğinde STK”ların Rolü”

Doç. Dr. Kostadin GROZEV, Diyalog Avrupa Merkezi, Bulgaristan

“Balkan Bölgesinde Bilginin, Büyümenin ve Zenginliğin Artırılması için bir

Çerçeve Olarak Bulgaristan”da Akademik Kurumlar ve STK”lar Arasında İş Birliği”

Mirsad AVDIC, Yeni İnisiyatifler Merkezi, Bosna-Hersek

“Savaş Sonrası Bosna”da Projelerin ve Programların Uygulanmasında ve

Gerçekleştirilmesinde STK”ların Rolü”

Nikolay IVANOV, Avrupa Hareketi, Bulgaristan

“Bir Balkan Platformu “E-Miras” İnşa Etmek İçin Yeni İmkanlar”

Bayramali LUŞ, Türk Üniversite Mezunları Birliği, Makedonya

“Makedonya Eğitim Sisteminde Türklerin Kadro Sorunu ve Getirilen Öneriler”

Özcan PEHLİVANOĞLU, Rumeli Balkan Federasyonu, Türkiye

“Türkiye”deki STK”ların Balkanlar”da Eğitim Açısından Çalışmaları” Müzakereciler

Prof. Dr. Radu CARP, Diplomasi Akademisi, Romanya

Doç. Dr. Halil NADİRİ, Doğu Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

Süheyl ÇOBANOĞLU, Rumeli Balkan Federasyonu Başkanı, Türkiye

Ertan DERVİŞİ, Türk Üniversite Mezunları Birliği, Makedonya

Prof. Mirsad ADVIC, CSI, Bosna-Hersek2. GÜN, 29 Nisan 2010 Perşembe

10:00-11:30 4. Oturum

Balkanlar”da Kültürel İş Birliği ve STK”ların Rolü

Oturum Başkanı

Prof. Dr. A. Kazım KİTİŞ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İ.İ.B.F Dekanı, TürkiyeKonuşmacılar

Prof. Dr. Gülfettin ÇELİK, Kırklareli Üniversitesi İ.İ.B.F Dekanı, Türkiye

“Modern Dönemde Klasikten Yararlanmak: Osmanlı Örneğinde STK”ların

Kültürel Fonksiyonları”

Doç. Dr. Numan ARUÇ, Makedonya Stratejik Araştırmalar Merkezi

“Balkanlar”ın Ortak Yaşamında Kültürel Diyalog ve İş Birliğinin Önemi” Iulian ONEASCA, Romanya Avrupa Enstitüsü

“Genişlemiş Bir Avrupa”ya Doğru. Balkanlar: Kültürler Arası Diyalog”

Hakkı ATUN, Doğu Akdeniz Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi

Başkanı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti

“Balkanlar”da Kültürel İş Birliği ve STK”ların Rolü”

Christoph GIESEL, Jena Üniversitesi, Almanya

“Arnavutlar ve Sırplar Arasında Barış Kurma ve Çatışmayı Çözmenin bir Parçası Olarak Kültürel İş Birliği: Güneydoğu Sırbistan”da STK Faaliyetleri Örneği”Müzakereciler

Doç. Dr. Süleyman KIZILTOPRAK, Mimar Sinan Üniversitesi, Türkiye

Yrd. Doç. Dr. Abdullah ÖZKAN, TASAM, Arel Üniversitesi, Türkiye

Prof. Dr. Branislava PERUNICIC, Bosna-Hersek Bilim ve Sanat Akademisi Başkan Yardımcısı

Savo KENTERA, Uluslararası İlişkiler Merkezi Direktörü, Karadağ

Seval KÖK, ORSAM, Türkiye11:30-11:45 Kahve Arası

11:45-13:15 5. Oturum

Balkanlar”da Barışın Tesisinde ve Anlaşmazlık Çözümünde STK”ların Rolü

Oturum Başkanı Prof. Dr. Vlado KAMBOVSKI, Makedonya Stratejik Araştırmalar Merkezi BaşkanıKonuşmacılar

Büyükelçi Dr. Jozef KUNIC, Slovenya Uluslararası İlişkiler Cemiyeti Başkanı

“Batı Balkanlar”da Çatışma Çözümünde Sloven STK”ların Rolü ”

Prof. Dr. Becir MACIC, Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek

“Bosna-Hersek”te Uzlaşma Sürecinde Sivil Toplum”

Prof. Dr. İbrahim S. CANBOLAT, Uludağ Üniversitesi, Türkiye

“Barışın Balkanlaşmasında STK Etkisi”

Prof. Dr. Samir SALHA, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

“Balkanlar”da Barış ve İstikrar”

Doç. Dr. İrfan Kaya ÜLGER, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye

“Sırbistan”da STK”lar ve Siyasal Partiler”

Dr. Viorica ANTONOV, Kalkınma ve Toplumsal İnisiyatif Enstitüsü, Moldova

"Geçiş Sürecinde Çatışmayı Azaltma ve Kalkınma: Geleceğe Bakmak"

Müzakereciler

Doç. Dr. Jasna BACOVSKA, Makedonya Stratejik Araştırmalar Merkezi

Dr. Ivo HRISTOV, Avrupa Hareketi, Bulgaristan

Veli KRECI, Analytica, Makedonya

Arş. Gör. Enis OMEROVIC, Saraybosna Üniversitesi, Bosna-Hersek

Jonida NARAZANI, Arnavutluk Ekonomi Araştırmaları Merkezi - ACER 13:15-14:45 Öğle Yemeği14:45-16:15 6. OturumTürkiye”nin Balkan Ülkeleri ile İlişkilerinde STK”larının Rolü

Oturum Başkanı

Büyükelçi (E) Uluç ÖZÜLKER, Türkiye

Konuşmacılar

Doç. Dr. Jovan TEOKAREVIC, Belgrad Avrupa Entegrasyonu Merkezi, Sırbistan

“Avrupa Entegrasyonu için Batı Balkanlar ve Türk STK”lar Arasında İş Birliği”

Büyükelçi (E) Doç. Dr. Ali Engin OBA, TASAM, Atılım Üniversitesi, Türkiye

“Balkanlar”da İş Birliği Süreci ve STK”lar”

Yrd. Doç. Dr. Ayten AKATAY, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye

“Balkan Türkleri ile Sosyal Dayanışmada Türkiye”deki STK”ların Rolü”

Sani DEMIRI, Analytica Başkanı, Makedonya

“Ortak Geçmişe Dayanarak Yeni Köprüler Oluşturma Yolunda STK”ların

Rolü ”

Rifat Sait, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı

“Balkan Ülkelerinde STK”ların önemi ve etkisi”Müzakereciler

Olsi JAZEXHI, Arnavutluk Müslüman Forumu

Sasa PERIC, Uluslararası Politika ve Ekonomi İlişkileri Enstitüsü, Sırbistan

Dr. Senada Selo SABIC, Uluslararası İlişkiler Enstitüsü, IMO, Hırvatistan Andrej VRČON, Avrupa Perspektifleri Merkezi, CEP, Slovenya

Yrd. Doç. Dr. Engin SELÇUK, TASAM, İstanbul Üniversitesi16:15-16:30 Kahve Arası16:30-18:00 7. Oturum

Serbest Tartışma ve Değerlendirme

Oturum Başkanı

Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı, Türkiye

Konuşmacılar

Türkiye”nin Balkan Ülkeleri Büyükelçileri

Bülent KARADENİZ, T. C. Dışişleri Bakanlığı SAM Başkan Vekili

Balkan Ülkelerinin Ankara Büyükelçileri/Temsilcileri

3. GÜN, 30 Nisan2010 CumaBalkan İletişim Ağı Çalıştayı09:30-10:00 Açılış Konuşmaları

Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkanı

Bülent KARADENİZ, T.C. Dışişleri Bakanlığı, SAM Başkan Vekili Büyükelçi (E) Murat BİLHAN, TASAM Başkan Yardımcısı ve Balkan İletişim Ağı ( BCN ) Kurucu Başkanı

10:00-11:00 1. Oturum

- 2005 yılından itibaren icra edilen faaliyetlerin gözden geçirilmesi

- Türkiye

- Bulgaristan

- Romanya

11:00-11:30 Kahve Arası

11:30-12:30 2. Oturum

- Tüm katılımcıların ayrı ayrı görüş bildirmeleri ve niyet beyanları

- AB temsilcisinin konuşması

- Bir sonraki yapılacak Balkan İletişim Ağı ( BCN ) toplantısının yeri, tarihi ve konusu

12:30-14:00 Öğle Yemeği

14:00-15:00 3. Oturum

- Ankara Belgeleri”nin güncellenmiş halinin kabulü

- Ağ ( Network)”ın teknik yapısı ve işleyişi ile ilgili görüşler 15:00-15:30 Kapanış Konuşmaları4. GÜN, 1 Mayıs 2010 Cumartesi

- Tekirdağ”da tarihi ve turistik mekânlara geziYorumlar

Aktif Ziyaretçi 8
Dün Tekil 1075
Bugün Tekil 545
Toplam Tekil 4158659
IP 44.213.60.33


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

10 Muharrem 1446
Temmuz 2024
P
S
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Ba ka dile uymaz anan n sesi, Her s z n ararsan vard r T rk esi
(Ziya G KALP)


Ekle kar

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2023 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 2.503 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu