TURAN-SAM || TURAN(TÜRK DÜNYASI) Stratejik Araştırmalar Merkezi || www.turansam.org

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN! (Ziya GÖKALP). İSLAM'da TÜRK'ler: "Ben sizi kavim-kavim yarattım. Birbirinizi tanıyasınız, sevesiniz diye." /Hücürat Suresi, 13. Ayeti/; "TÜRKLER SİZE DOKUNMADIĞI, HARBETMEDİĞİ SÜRECE, SAKIN SİZ DE TÜRKLERE DOKUNMAYINIZ!" Hadis-i Şerif(en-Nesei, Sünen en-Nesei, 4, s. 44.); "SİZLER; TÜRKLERLE ÇARPIŞMADIKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR" Hadis-i Şerif(el-Buhari, 4, s. 34, 35, 156; Sahih-i Müslim, 17, s. 37, 38.); "ALLAH(c. c.)u Teala'nın "Doğuda" bir ordusu vardır. Onun adını TÜRK koymuştur. Kendisine baş kaldıranlardan işte onlar vasıtasıyla intikam alır" (Hadisi nakleden: Kazvini. el-Kaşgari, Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk, İstanbul, 1333, s. 292.). "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”(Hadisi Şerif)
Türk Dünyasının Ortak Bayramı Nevruz-Bahar Bayramı Kutlu Olsun!
 Tarih: 17.03.2009 > Yollayan: Elnur Hasan MİKAİL

Binyıllardır Türklerce kutlanan Nevruz bayramı 20-21 Martta kutlanacaktır. Kutlu olsun. Bu bayram Türkiye dışında tüm Türk devletlerinde milli bayram olarak kutlanmaktadır ve resmi tatildir. Türkiyede de Nevruz gibi milli bayramımız resmi tatil olmalıdır.

Kaynak: www.turansam.org

Türk Dünyası Sempozyumu
 Tarih: 10.03.2009 > Yollayan: Elnur Hasan MİKAİL

29-31 Mayıs 2009

Hazar Üniversitesi – Bakü

uluslararası sempozyumDünyada Yeni Oluşumlar ve Türk DünyasıAmaç

Çağlar bazen milletlerin önüne, tarihi fırsatlar getirir. Türk Dünyasının da önünde çok büyük tarihi fırsat bulunmaktadır. Bu fırsat: toparlanma, güçlenme, dünya barışına daha çok yardımcı olma, çağdaş dünyada yerini alma, çağdaş dünyanın gücüne ulaşma ve ulu Türk önderi İsmail Gaspıralı'nın söylediği gibi “dilde, fikirde, işte birlik” fırsatıdır. Kültürünün mayası sevgi ile yoğrulmuş Türk insanı bu tarihi fırsatı kaçırmayacağını Türk devlet ve toplulukları arasındaki dostluk, kardeşlik ve eğitim, bilim, edebiyat, sanat, spor, ekonomi ve daha birçok alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesiyle göstermektedir.

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra bir çok Türk Devleti bağımsızlığını ilan etmiştir. Yeni devletin kurulma süreciyle birlikte yeni sorunlar da ortaya çıkmıştır. Türk Cumhuriyetlerinin siyasal birliğini sağlaması problemi yanında, toplumsal yaşamın dünyadaki gelişmeler doğrultusunda düzenlenebilmesini sağlamak da önemli sorunlar olmuştur. Bu sorunların başında ekonominin dünya ölçeğine göre düzenlenmesi, çağdaş eğitim sistemlerinin oluşturulması, kültürel hayatın yeniden organize edilmesi ve geliştirilmesi, komşu ve dünyanın diğer ülkeleri ile iletişimin daha etkili bir şekilde sağlanması öncelikli ve önemli işler arasında gelmiştir. Bunların yanında hızla küreselleşen dünyanın yeni değerleri ile uyum ve bütünleşme çabaları önem kazanmaya başlamıştır. Demokratikleşme ve insan haklarının sağlanması ile serbest piyasa ekonomisinin işletilmesi Türk Cumhuriyetlerin önemli sorunsalları arasında yer almıştır. Küreselleşme sürecinde her bakımdan dünya ile entegrasyon önemli hale gelmiştir.

Sempozyumun amacı değişen dünya koşulları içinde ortak tarih, dil ve kültür birliği içinde olan ve bugünkü Türk Dünyasını oluşturan toplumların değişik üniversite, akademi ve enstitülerinde görev yapan bilim adamlarını bir araya getirerek, özelde yaşadıkları toplumların ve genel olarak Türk Dünyasının içinde bulunduğu koşulları, karşı karşıya bulundukları sorunları değerlendirmek ve tekrarlanan bir süreç içinde temel ve ortak sorunların ele alınarak tartışmaya açılmasını sağlamak yanında ortak siyasetler üretilmesine katkıda bulunmaktır.

İçerik

1. Yeni Dünya Düzeni, Ekonomik Kriz ve Entegrasyonlar

I. Oturum: Dünya Ekonomik Krizinin Türk Dünyasına Etkileri

II. Oturum: Türk Dünyasında Yeniden Yapılanma ve Ekonomik entegrasyon

III. Oturum: Ekonomik Kriz ve Yeni Rekabet Şartlarında Türkiye ve Türk Dünyasının İşletmeleri Arasında Işbirliği Imkanları

2. Uluslararası İlişkiler, Bölgesel Sorunlar ve İş Birlikleri

I. Oturum: Uluslararası İlişkilerin Çağdaş Sorunları ve Türk Dünyası

II. Oturum: Ermeni Soykırım İddiaları, Karabağ ve Kıbrıs Sorunu

III. Oturum: Karadeniz'in Artan Önemi, Yeni Bölgesel İş Birlikleri ve Kafkaz Platformu

3. İletişim, Eğitim, Kültür, Tarih ve Medeniyet

I. Oturum: Dünya Eğitim Sisteminde Gelişmeler ve Türk Dünyası

II. Oturum: Medeniyet, Kültürler Arası İletişim ve Türk Dünyası

III. Oturum: Türk Tarihinde Yeni GelişmelerBilim Kurulu

1. Prof.Dr.H.İsahanlı Hazar Üniversitesi Rektoru/Azerbaycan

2. Prof.Dr.C.Ceferov Turizim Üniversitesi Rektoru /Azerbaycan

3. Prof.Dr.A.Saniç Kafkaz Üniversitesi Rektoru /Azerbaycan

4. Prof.Dr.N.Ceferov Ata Türk Kültür Merkezi Başkanı, Bakü Devlet Üniversitesi /Azerbaycan

5. Prof.Dr.İ.Ahmedov /Azerbaycan

6. Prof.Dr.S.Elyarlı /Azerbaycan

7. Prof.Dr.Anar Yzıcılar Birliği Başkanı/Azerbaycan

8. Doç.Dr.C.Bulut Kafkaz Üniversitesi/Azerbaycan

9. Prof.Dr.R.Taşturmaz Niğde Üniversitesi (Eski Rektörü) /Türkiye

10. Prof.Dr.A.Akdemir Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü/Türkiye

11. Prof.Dr.A.İncekara İstanbul Üniversitesi/Türkiye

12. Prof.Dr.C.C.Aktan Dokuz Eylül Üniversitesi/Türkiye

13. Prof.Dr.M.Özkul Süleyman Demirel Üniversitesi/Türkiye

14. Prof.Dr.M.Nakip Erciyes Üniversitesi/Türkiye

15. Prof.Dr.K.Çelik Karadeniz Teknik Üniversitesi/Türkiye

16. Prof.Dr.A.Karaaslan Dumlupınar Üniversitesi/Türkiye

17. Prof.Dr.K.Yıldırım Anadolu Üniversitesi/Türkiye

18. Prof.Dr.Bilal M. Özgüven Adıyaman Üniversitesi/Türkiye

19. Prof.Dr.A.Arslan İstanbul Üniversitesi/Türkiye

20. Prof.Dr.H.Selcuk Marmara Üniversitesi/Türkiye

21. Prof.Dr.E.Yıldırım Sakarya Üniversitesi/Türkiye

22. Prof.Dr.S.Bayraktaroğlu Sakarya Üniversitesi/Türkiye

23. Doç.Dr.M.Kemal Demirci Dumlupınar Üniversitesi/Türkiye

24. Dr.E.Zengin TİKA/Türkiye

25. S.Oğan Türksam Başkanı/Türkiye

26. Prof.Dr.M.Abuseitova Institute Of Oriental Studies/Kazakistan

27. Prof.Dr.M.A. Mokeeviç Manas Üniversitesi/Kazakistan

28. Doç.Dr.N.Alniyazov /Kazakistan

29. Doç.Dr.L.Erekeşova /Kazakistan

30. Prof.Dr. G.Mendikulova /Kazakistan

31. Prof.Dr.Dilorom Alimova Director Of Institute Of History Of Academy Sciences/Özbekistan

32. Doç.Dr.N.Mohkamova Tarih Üniversitesi, Bilimler Akademisi /Özbekistan

33. Doç.Dr.Ş.Abdullaeva Tarih Üniversitesi, Bilimler Akademisi /Özbekistan

34. Prof.Dr.A.Annakurban Anşroviç /Türkmensitan

35. Doç.Dr.A.Toktosunova Diplomasi Üniversitesi MİD/Kirgizistan

36. Prof.Dr.K.İskenderov Kamu Yönetimi Akademisi/Tacikistan

37. Prof.Dr.İ.Kerimov Kırım Devlet Mühendis-Pedogoji Üniversitesi/Tataristan

38. Prof.Dr.S.Q.Klyaştornıy St.Petersburk Üniversitesi/Rusya

39. Prof.Dr.V.D.Rust University Of California At Los Angeles/ABD

40. Prof.Dr.J.Martin Eurouniversity Rektör/Estonya

41. Prof.Dr.M.Haydar Dehli Üniversitesi/Hindistan

Düzenleme Kurulu

Prof.Dr.H.İsahanlı Hazar Üniversitesi Rektoru

Dr.S.Oğan TürkSAM Genl Başkanı

Dr.E.Çelik TİKA Azerbaycan Temsilcisi

Yürütme Kurulu

Dr.Murad İsgenderov Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.İntigam Beşirov Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.Elza Semedova Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.Rövşen Garayev Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Dr.Rakif Ferecov Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Elövset Emirbeyli Hazar Üniversitesi/Azerbaycan

Önemli Tarihler

15.03.2009 Bildiri Özetlerinin Son Gönderme Tarihi

01.04.2009 Kabul Edilen Bildirilerin İlan Edilmesi

01.05.2009 Bildirilerin Tam Metninin Son Gönderilme Tarihi

Yazım Kuralları

• Tebliğler, öngörülen ilke ve standartlara göre, “Microsoft Word” programında Türkçe, Azerice, Rusça ya da İngilizce yazılmalıdır.

• Yazarın adı ve soyadı, ünvanı, yazı başlığının sağ altında belirtilerek, aynı sayfanın dipnotlar için ayrılan kesim çizgisinin altında görev yeri gösterilmelidir.

• Tebliğler, A4 boyutlarında (21x29.5 cm) beyaz kağıda yazılmalıdır.

• Metin ve çizimler, üst ve alttan 5 cm, soldan 5 cm, sağdan 5 cm kalacak şekilde yazılmalıdır.

• Metinler 10 punto ve “Times New Roman” karakteri ile tek satır arası kullanılarak yazılmalıdır. Yazımda, virgül ve noktalardan sonra bir karakter ara verilmelidir.

• Tebliğler yazım planı doğrultusunda, bölüm ve alt bölüm başlıkları olarak, satır başları aynı hizada olmak üzere yazılmalıdır. Tebliğ ana konu ve alt konuları 1., 1.1., 1.1.1. gibi ondalıklı şekilde numaralandırılmalıdır. Ana konuların adları 10 punto, kalın (bold) ve bütün harfleri büyük olarak yazılmalı, alt konular ise 10 punto kalın (bold) sadece baş harfleri büyük olarak yazılmalıdır. Konular en çok 3 düzeye kadar bölümlendirilmelidir. Konu başlıklarından önce ve sonra 1 satır ara bırakılmalıdır.

• Tablo, şekil, çizelge vs. çizimlerin adları, ilgili çizimin üst tarafına, kaynak gösterimi de alt tarafına verilmelidir. Çizimler kendi içinde 1'den başlayarak sıralandırılmalıdır. Çizimler kolaylıkla okunacak biçimde olmalı ve sayfa yapısına uyumlu olmalıdır.

• Dipnotlar, 8 punto, tek satır arası olarak yazılmalıdır. Dipnotlarda aşağıdaki kaynak gösterim standartlarına uyulmalıdır:

o Kitap: Yazarın Adı ve SOYADI, Kitabın Adı, Basın Yer, Yayın Organı, Yayın No'su (Ya. No.), Basımı (B.), Basım Yeri, Basım Tarihi, Sayfa No'su (s.)

o Makale: Yazarın Adı ve SOYADI, “Makalenin Adı”, Yayınlandığı Yerin Adı, Cilt No'su (C.), Sayı No'su (S.), (Yayım Ay ve Yılı), Sayfa No'su (s.)

o Aynı esere ikinci atıflarda yazarın soyadı, sayfa no'su yeterlidir. Örn. SOYADI, Safya No'su

o Kaynakça soyadına göre tebliğ sonunda sıralı bir şekilde verilmelidir.

Yazım konusunda belirtilmeyen durumlarda bilimsel yazımlarda benimsenen hususlar dikkate alınmalıdır.

Not: Sunumu yapılmayan bildiriler kesinlikle yayınlanmayacaktır.

Katılım ve Konaklama Şartları

1. Bilim Kurulu Üyelerinin yol, konaklama ve iaşe giderleri düzenleme kurulu tarafından karşılanacaktır.

2. Sempozyuma katlım ücretsiz olup, katılımcılar tüm masraflarını kendileri karşılamaları gerekmektedir.

3. Sempozyum katılımcıları için önceden belirlenecek otel ve fiyat bilgileri bildirilecek, hava alanından karşılama ve yolcu etme hizmeti sunulacaktır.

Sekretariat

sempozyum@khazar.org

(+994 12) 4217916, 4217927

Kaynak: Hazar Üniversitesi

Mevlit Kandiliniz Mübarek Olsun!
 Tarih: 09.03.2009 > Yollayan: Elnur Hasan MİKAİL

İnsanların Kurtarıcısı Hz. Muhammed(s. a. v.) Efendimizin doğum günü münasebetiyle bugün Türk-İslam Aleminin Mevlit Kandilidir, Kutlu olsun, insanlığa, Türk-İslam alemine hayırlara vesile olsun.

Kaynak: www.turansam.org

"Tarihten Günümüze Balkanlarda Göçler ve Sorunlar" Konulu Konferansa Davet
 Tarih: 26.02.2009 > Yollayan: Kader Özlem

"TARİHTEN GÜNÜMÜZE BALKANLARDAN GÖÇLER ve SORUNLAR" KONULU KONFERANSIMIZA KATILIMINIZ DİLEĞİYLE

Konuşmacı

Dr. Bilal N. ŞİMŞİR

Büyükelçi, Tarihçi-Yazar

Tarih : 02 Mart 2009, Pazartesi

Yer : Nilüfer Belediyesi

Konak Kültür Merkezi

Nilüfer / BURSA

Saat : 19:30

Kaynak: Turansam

Türk Dünyası’nın Başı Sağolsun!
 Tarih: 15.02.2009 > Yollayan: Turansam

Türk Dünyası'nın Başı Sağolsun!

Ünlü şairin Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan evinde vefat ettiği bildirildi.

Hayattayken Türk dünyasının yaşayan en büyük şairlerinden biri olarak nitelenen Vahabzade, uzun süredir hastaydı. Azeri şair için yarın Bakü Devlet Üniversitesi'nde veda töreni yapılacağı öğrenildi.

BAHTİYAR VAHABZADE KİMDİR?

Bahtiyar Vahabzade, 16 Ağustos 1925 tarihinde Azerbaycan'ın Şeki kentinde doğdu. 9 yaşında ailesiyle beraber Bakü'ye taşınan Vahabzade, ilk ve orta öğrenimini bu şehirde tamamladı. 1947 yılında Bakü Devlet Üniversitesi Filoloji Bölümü'nden mezun olarak aynı bölümde öğretim üyesi olarak ders vermeye başladı. 1964 yılında tamamladığı Samet Vurgunun Hayat ve Yaratıcılığı isimli monografisi ile filoloji doktoru ünvanını aldı. 1980 yılında Azerbaycan İlimler Akademisi üyeliğine seçilen Vahabzade, 1990 yılında emekli olana kadar üniversite de ders verdi.

Çok sayıda ilmi kongrelere katılan, seyahatler yapan Vahabzade, Almanya'daki Türk işçileri üzerinde araştırma ve incelemeler yaptı. Birçok defa Türkiye'ye geldi. Türkiye'den Bakü'ye giden pek çok ilim ve sanat heyetiyle görüşüp, görüş alışverişinde bulundu.

Vahabzade, 1960'larda başlayan özgürlük hareketlerinin öncülerinden biri oldu.

Bu konuda kaleme aldığı 1959 tarihli Gülistan isimli şiirinde, ikiye bölünen(İran ve Rusya) Azeri halkının yaşadığı felaketleri anlattı. Adı geçen eserinden dolayı 2 yıllığına üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı. Azeri halkının sıkıntılarını konu ettiği pek çok eserini yurt dışına kaçırarak yayınlanmasını sağladı.

Eserlerinde Azeri Türkçesi'ni en temiz şekilde kullanmaya özen gösteren ve halkının duygularına tercüman olan Vahabzade Azerbaycan'da Halk Şairi adıyla anılır. 1995 yılında Azeri özgürlük mücadelesindeki hizmetlerinden dolayı İstiklal nişanı ile ödüllendirilmiştir. Vahabzade 1980-2000 yılları arasında da 5 defa milletvekili seçildi.

Vahabzade'nin Türkiye'de basılmış Ömürden Sayfalar (2000), Vatan, Millet, Ana Dili (2000), Soru İşareti (2002 ) gibi eserleri bulunuyordu. Eserleri 8'den fazla dile çevrilen ünlü şairin yayınlanmış 40'ı aşkın şiir kitabı, 11 ilmi eseri, 2 monografisi, çeşitli piyesler ve yüzlerce makalesi bulunuyor.

Vahabzade, eserlerinde genellikle özgürlük, yurt sevgisi, din gibi temaları işlemişti.

Bahtiyar Vahabzade'nin eserlerinden bazıları şunlardır:

Şiirler ve manzum hikayeler: Menim Dostlarım, Bahar, Dostlug Nağmesi, Ebedi

Heykel, Çınar, Sade Adamlar, Ceyran, Aylı Geceler, Şairin kitaphanası,

Etiraf, Şeb-i Hicran, İnsan ve Zaman, Bir Ürekde Dört Fesil, Seçilmiş

Eserler, Kökler-Buğdaylar, Deniz-Sahil, Bir Baharın Garangusu, Dan Yeri,

Payız Düşünceler, Şehitler, Özümle Sohpet, Mugam.

Tiyatro eserleri: Vicdan, İkinci Ses, Yağıştan Sonra, Feryat, Darağacı, Artık Adam.

Hatıra-Seyahatname eserleri: Sanatkar ve Zaman, Sadelikte Büyüklük, Derin

Katlara Işık.

Kaynak: Turansam

FSB Saldırıları Durmadan Devam Ediyor
 Tarih: 13.02.2009 > Yollayan: Roza Kurban

10 Şubat 2008, sabah saat 10, Kazan şehrinde yaşayan Venera Gereyeva'nın evine FSB çalışanları baskın yapmıştır. Onlar, tanıklar eşliğinde Gereyeva'nın evinde arama yaparken, Tatar Milli Meclisi reisi Fevziye Bayramova'nın yazılarını bulmaya çalışmışlardır. Fakat hiçbir şey bulamayınca, Venera Gereyeva'yı FSB'ye götürüp, Fevziye Bayramova hakkında sorular sormuşlardır.

Venera Hasan kızı Gereyeva - müzisyen, ömür boyu Tatar Devlet Müzik Topluluğunda koro şefi olarak çalışmıştır. O şimdi Kazan Devlet Yüksek Müzik Okulu'nda Tatar çocuklarına şarkı sanatı eğitimini vermektedir. Venera Gereyeva'nın tek "suçu" - Onun Fevziye Bayramova ile olan dostluğudur. Venera Gereyeva ve Fevziye Bayramova hemşehri - ikisi de Saba bölgesindendir. Onlar 30 yıldır birbirlerini tanıyor sık sık buluşuyorlar. İşte bunu bahane eden FSB, 67 yaşındaki müzisyenin-tüm ömrünü ulusuna adamış Tatar aydınının evini darmadağın etmiştir ki, bu bir REZALETTİR!

Kaynak: Sürgündeki Tatar Milli Hükümeti üyesi Roza Kurban

26 Şubat’ta Brüksel’de Hocalı İçin Protesto Düzenliyoruz!
 Tarih: 07.02.2009 > Yollayan: Turansam

Almanya Türk Öğrenci ve Akademisyenler İnisiyatifi olarak geçen sene olduğu gibi bu sene de 26 Şubat'da AB'nin başkenti Brüksel'de 1992'de kardeş Azerbaycan'da hain Ermeni saldırıları sonucu ölen Azeri Türk kardeşlerimiz için bir tören düzenlenecektir. AB parlamentosu önünde yapılacak etkinliğin ardında Türkiye ve Azerbaycan Büyükelçiliğinde düzenlenecek resepsiyona da katılacağız. Azerbaycan Türk Kadınlar Birliği Başkanı Sayın Tenzile Rüstemhanlı'nın da bizzat hazır bulunacağı etkinlikte, Belçika'da bulunan diğer Türk dernekleri de katılacaklarını bildirdiler.

Bildiğiniz gibi 1992'de Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Hocalı'da insanlık tarihinin en büyük vahşetlerinden biri yaşandı. Taşnaksutyun terör çetesinin liderlerinden Robert Koçaryan önderliğindeki Ermeni Silahlı Kuvvetleri şehre girerek 83'ü çocuk, 106'sı kadın ve 70'i yaşlı olmak üzere tam 613 kişiyi, insanlık onuruna sığmayacak bir şekilde, vahşice katletti! 1275 kişi esir alındı, 487 kişi ağır yaralı kurtuldu, 150 kişi ise kayboldu! Bu soykırıma karşı AB ve diğer Batılı ittifaklar sesine çıkarmamıştır!

Şuan Ermenilerden 1915'den ötürü özür dileyen tarihi ve gerçekleri bilmeyen 'sözde aydınlar', 1992'de Hocalı'da yaşanan vahşete duyarsız kalmalarına karşın, herkesin bu etkinliğe katılmaya çağırıyoruz!

Katılmak isteyen arkadaşlar bana mail ve numaralarını göndermelerini rica ediyorum.

Katılım ücretsiz olacaktır. Katılım sayılarına göre otobüs kiralanacaktır.

Köln ve Hannover'den hareket edilecektir.

Tekrar:

Tarih: 26 Şubat 2009 (Perşembe günü)

Sabah buluşmanın ardından akşam geri dönülecektir!

Buluşma noktası: otobüs Wuppertal, Düsseldorf ve Köln'den (Hauptbahnhof) ve Kuzey Almanya tarafından ise Hannover'den muhtemelen hareket edecektir.

Program şöyle olacak: ilk önce AB parlamentosu önüne kadar Brüksel merkezinden yürüyüş düzenlenecek, ardından Ermenistan Büyükelçiliğine bir protesto notası verilecek. Daha sonra Azerbaycan Büyükelçiliğindeki resepsiyona katılacağız ve akşam geri dönülecektir.

Katılmak isteyenler bana mail veya şu telefondan ulaşabilirler:

mail: turkunid@gmx.de

tel: 0157 78796885

Saygılarla

Levent TASKIRAN

Köln Türk Universiteliler Derneği Turk UniD e.V.

Almanya Türk Öğrenci ve Akademisyenler Inisiyatifi

Turk- ÜniD

Köln Türk Universiteliler Derneği

turkunid@gmx.de

tel: 0157 78796885

Kaynak: Köln Türk Üniversiteliler Derneği

Tatar Milli Meclisi’nin Sorunları Türkiye Parlamentosunda
 Tarih: 23.01.2009 > Yollayan: Hayri Üstün

Sürgündeki Tatar Milli Hükümeti üyeleri İklil Kurban ve Roza Kurban 19.01.2009 tarihinde, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nu TBMM'deki makamında ziyaret etmişlerdir. Bu ziyarete Türk Ocakları Genel Merkezi Genel Sekreteri Prof. Dr. Orhan Kavuncu da katılmıştır. Tataristan'daki son durum hakkında Sürgündeki Milli Hükümet üyesi Roza Kurban bilgi vermiştir. Görüşme sırasında, 20 Aralık 2008'de düzenlenen Tatar Milli Meclisi toplantısı, Milli Meclis toplantısında ilan edilmiş Beyanat, Tataristan'ın Devlet Egemenliğinin tanınması dileğiyle dünya parlamentolarına yazılan Müracaat, Sürgündeki Tatar Milli Hükümeti, 24 Aralık 2008'de FSB tarafından Tatar Milli Meclis üyelerine yapılan gece yarısı saldırısı, 4 Ocak 2009'da FSB'nin tüm Milli Meclis üyelerinin evlerini araması, tarihçi-yazar-siyasetçi Fevziye Bayramova'ya Rusya Federasyonu Anayasasının 282. maddesinin 2.fıkrası olan "MİLLETLER ARASI DÜŞMANLIĞI KÖRÜKLEME" suçu ile cinai dava açılması ve saire konular ele alınmıştır. Bayramova'nın akıbeti konusundaki endişeler dile getirilmiştir.

İklil Kurban, bugünkü Rusya'yı, polis devleti olarak tanımlayıp, Rusya'nın hiçbir döneminde KGB'nin (bugünkü FSB'nin) bugünkü kadar iktidara gelmediğini, söylemiştir. BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, tüm bu konuların çok üzücü olduğunu vurgulamıştır.

Prof. Dr. Orhan Kavuncu, Gürcistan sınırları içindeki Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlığını tanıyan Rusya'nın, kendi sınırları içindeki özerk cumhuriyetlerin bağımsızlığını tanımamasını, anlaşılır bir tavır değil, diye izah etmiştir.

Sonuç olarak, Muhsin Yazıcıoğlu, bu konu hakkında TBMM'de basın açıklaması yapacağını, Gündem Dışı konu olarak TBMM'de Tataristan'daki durum hakkında bilgi vereceğini ve bu konu ile ilgili Parti Genel Başkanlarına mektup göndereceğini söylemiştir. Olumlu bir hava içinde geçen bu görüşme, kuşkusuz Tatar ulusunu sevindirecektir.

Kaynak: Roza Kurban

Ermeni İddialarına Cevaplar-TV Canlı yayın
 Tarih: 13.01.2009 > Yollayan: Elnur Hasan MİKAİL

16 Ocak 2009 günü saat 21.30 da, Başkent-TV (Kanal-B; B-TV) de yayınlanacak olan “Ermeni İddiaları ve Verilecek Cevaplar” (Bekleme Odası Programı) canlı yayın programına, Prof. Dr. Ramazan DEMİR konuşmacı olarak katılacaktır. Prof. Dr. DEMİR'e özellikle, yankı yapan “ERMENİ İSYANI ve HARPUT ERMENİLERİ: Ararat-Gakgoş Diyalogu” isimli itabıyla ilgili sorular yöneltilecektir.

Kaynak: Prof. Dr. Ramazan DEMİR

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı 1. Uluslararası Öğrenci Senpozyumu -Türk Dış Politikası -
 Tarih: 09.01.2009 > Yollayan: Hayri Üstün

BAŞVURU VE BİLGİLER

-Sempozyum bütün önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.

-Sempozyum dili Türkçe'dir.

-Bildiriler 12 sayfayı aşmamalı ve en geç 23 Şubat 2009 tarihine kadar, katılımcı formuyla birlikte egrup@turan.org adresine gönderilmelidir.

Sempozyumdan sonra, "Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Eğitim Grupları I. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu Bildiriler CD” si ve/veya kitabı hazırlanacaktır. Ayrıca Sempozyum Bilim Kurulunun uygun gördüğü bildiriler Uluslararası Hakemli statüdeki “Ülkümüz” dergisinde yayımlanacaktır.SEMPOZYUM KONU BAŞLIKLARI

Türkiye-Türk Dünyası

Türkiye-Batı

Türkiye-Doğu

Türkiye Arap Dünyası

Sosyal Bilimlerin bütün alanlarından Türk Dış Politikası bağlamında sunulan bütün bildiriler “Sempozyum Bilim Kurulu” tarafından değerlendirilmeye alınacaktır.SEMPOZYUM BİLİM KURULU

- Prof. Dr. Turan YAZGAN

- Prof. Dr. Orhan TÜRKDOĞAN

- Prof. Dr. Oktay ASLANAPA

- Prof. Dr. Metin ÖZKUL

- Prof. Dr. Ramazan TAŞDURMAZ

- Prof. Dr. Mustafa ERKAL

- Prof. Dr. Necdet ÖZTÜRK

- Prof. Dr. Gülçin ÇANDARLIOĞLU

- Doç. Dr. Abdulvahab KARA

- Dr. İlyas TOPSAKALSEMPOZYUM BAŞKANI

M. Fatih PAKYÜREKSEMPOZYUM GENEL SEKRETERİ

Fırat BAŞBUĞSEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Batuhan PINAR

Asyanur CAN

Salim Oğuz ERARSLAN

Cansever KAYAPUNAR

Dilek AKGÜMÜŞDAVETLİ KONUŞMACILAR

Daha sonra ilan edilecektirDİĞER ETKİNLİKLER

“Türk Dünyasından Esintiler” resim, heykel ve fotoğraf sergisi.

Fatih BAŞBUĞ, Özcan ÖZKARAKOÇ, Oğuz YURTTADUR, Bekir KABAKÇI

“Türk Dünyasında Müzik Gezintisi”

Bünyamin Aksungurİletişim Adresi:

Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı

Kemalpaşa Mahallesi Bukalidede Sokağı No: 4 Ankaravi Mehmed Efendi Medresesi, Saraçhane/Fatih-İstanbul

PK 94 Aksaray-ISTANBUL

egrup@tdav.org

www.tdavsempozyum.comTelefon: 0212 511 10 06

Belgeç: 0212 520 53 63

Kaynak: TDAV


Aktif Ziyaretçi 15
Dün Tekil 875
Bugün Tekil 254
Toplam Tekil 3431768
IP 107.21.85.250


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

23 Cemaziye'l-Ahir 1443
Ocak 2022
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Tanrı nasip eder, ömrüm vefa ederse; Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar


Önceki ve sonraki sayfaları görmek için aşağıdan seçin...
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  11   12 

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu