TURAN-SAM || TURAN(TÜRK DÜNYASI) Stratejik Araştırmalar Merkezi || www.turansam.org

Vatan ne Türkiye'dir Türklere ne Türkistan, Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: TURAN! (Ziya GÖKALP). İSLAM'da TÜRK'ler: "Ben sizi kavim-kavim yarattım. Birbirinizi tanıyasınız, sevesiniz diye." /Hücürat Suresi, 13. Ayeti/; "TÜRKLER SİZE DOKUNMADIĞI, HARBETMEDİĞİ SÜRECE, SAKIN SİZ DE TÜRKLERE DOKUNMAYINIZ!" Hadis-i Şerif(en-Nesei, Sünen en-Nesei, 4, s. 44.); "SİZLER; TÜRKLERLE ÇARPIŞMADIKÇA KIYAMET KOPMAYACAKTIR" Hadis-i Şerif(el-Buhari, 4, s. 34, 35, 156; Sahih-i Müslim, 17, s. 37, 38.); "ALLAH(c. c.)u Teala'nın "Doğuda" bir ordusu vardır. Onun adını TÜRK koymuştur. Kendisine baş kaldıranlardan işte onlar vasıtasıyla intikam alır" (Hadisi nakleden: Kazvini. el-Kaşgari, Mahmud, Divanü'l-Lügat et-Türk, İstanbul, 1333, s. 292.). "İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur.”(Hadisi Şerif)
Bayram Tebriği
 Tarih: 07.12.2008 > Yollayan: Hayri Üstün

Türk İslam aleminin mübarek Kurban Bayramını Kutlar, hayırlara vesile olmasını diler, tüm Türklere sağlık, sıhhat ve mutluluklar getirmesini temenni ederiz.

TURANSAM Yönetimi

Türkiye Türkçesi : "Kurban Bayramınız Mübarek olsun"

Azerbeycan Türkçesi : "Qurban Bayramınız mubarek olsun!"

Özbekistan Türkçesi : "Kurban Bayromıngız mobarak bolsun!"

Türkmenistan Türkçesi : "Gurban bayramıngız gutlu bolsun!"

Kırgızistan Türkçesi : Kurman Aytinar maarek bolsun !"

Tatar Türkçesi : "Korban Bayramı mubarek bulsin!"

Kazakistan Türkçesi : "Aytiniz kutti bolsin!"

Uygur Türkçesi : "Bayramıngızğa mübarek bolsun"

Karaçay Türkçesi: "Kurman Bayramıgız kabıl bolsun"

Kaynak: Turansam

Başkurdistan Bağımsızlık İstedi !
 Tarih: 30.11.2008 > Yollayan: Hayri Üstün

Tataristan´dan sonra Başkurdistan´dan da bağımsızlık talebi geldi. Başkurdistan´ın milli "KÖK BÖRÜ" hareketi Başkurt Türklerinin bağımsızlık taleplerini dile getiren bir beyanat yayınladı...

Hareketin eş başkanları Timur Muhtarov ve Azat Salmanov Rusya Federasyonu yönetimine karşı yazdıkları bildirgede Rusya´da Başkurtlara karşı adaletsizliğin ve vicdansızlığın had safhada olduğunu dile getirdiler.

Bildirgede şöyle deniliyor:

Servetlerimizin % 80´i Moskova yönetimine taşınıyor. Başkurdistan´ın ve Başkurtların fikrini kimse sormuyor. Bu emperyalist ve sömürgeci siyasettir. Başkurdistan Cumhuriyeti´nde önemli makamları ellerinde bulunduranlar hiçbiri ne Başkurtlara, ne onların tarihine, ne adet ve geleneklerine ve ne de dinine saygı gösteriyor.

Biz milli bir hareket olarak milli ve tabi servetlerimize karşı böyle bir işgalci siyaseti şiddetle reddediyoruz. Onun için de Başkurdistan´ın bağımsızlığını talep ediyoruz. Abazya ve Güney Osetya´dan farklı olarak bizim bağımsızlığa daha çok hakkımız var!

Kaynak: Turansam

Tatar Milli Hükümeti Çalışmaya Başlamıştır
 Tarih: 24.11.2008 > Yollayan: Hayri Üstün

26 Ekim tarihinde Kazan şehrinde Milli Meclis'in Prezidyum oturumu gerçekleşmiştir. Bu oturumda Tatar ulusunun sorunları ve örgütlenme işleri ele alınmıştır. Oturuma katılanlar, Milli Meclis reisi İldus Emirhanov'un milli ideoloji üzerine kısaca kavrayışını dinlediler, güncel siyasî vaziyete göre yeni yöntemlerle çalışma gereksinimini belirttiler. Bu yıl içinde Kosova, Güney Osetya ve Abhazya'nın bağımsızlıklarının tanınması, Tatar milli hareketini de etkilemiştir; Tataristan'ın devlet bağımsızlığını talep edip, dünyaya müracaat etmesine dürtü olmuştur. Bu sebeple Milli Meclis'i, Birleşmiş Milletler nezdinde, resmi olmayan kuruluş olarak kaydettirmek ve Tatar ulusunun hukuklarını savunmak için uluslararası kuruluşlarla bağlantı kurmak, milli hareketimizin vazifesi haline gelmiştir. Bunları göz önünde bulundurarak, Milli Meclis'in reis yardımcısı Fevziye Bayramova, kurumun tüzüğünde yer alan ve 1992-1994 yılları arasında başarılı bir şekilde çalışmış olan Milli Hükümeti yeniden kurma teklifinde bulunmuştur. Toplantıya katılanlar bu teklifi olumlu karşılamışlardır. Böylece Prezidyum kararı ile Milli Hükümet yeniden kurulmuş olup, üyeleri ve reisi seçilmiştir. Tatar ulusunun Milli Hükümeti'nin yönetimini Amerika'da yaşayan millettaşımız, ünlü bilgin ve siyasetçi Vil Mirzayanov üstlenecek; üyeleri: Heyretdin Güleçyüz /Uluslararası gazeteci, Almanya/, İklil Kurban /Tarih bilgini, Türkiye/, Roza Kurban /Edebiyat bilgini, Türkiye/, Zölfiye Kadıyr /Uluslararası siyaset bilgini, Tataristan/, Fenzaman Battal /Yazar, Tataristan/, Gosman Gomer /Yazar, Tataristan/, Kerim Yauşev /Uluslararası gazeteci, Başkurdistan/. Aynı gün Milli Meclis reisinin bir yardımcısı daha seçilmiştir, O – Tataristan'ın Çallı şehrinden ünlü siyasetçi Faik Taciyev'dir. Bu yılın Aralık ayında Milli Meclis'in toplantısı olacak ve orada Tataristan'ın devlet bağımsızlığının tanınmasını talep edip, Tatar ulusu adına Uluslararası topluluklara-kuruluşlara müracaat edilecektir. Tarihi-Medeni Miras Vakfı'nın Matbaa Merkezi 27 Ekim 2008 (Tatarca'dan Türkçe'ye aktaran Roza KURBAN)

Kaynak: Roza Kurban

Dergi İçin Çağrı
 Tarih: 23.11.2008 > Yollayan: Hayri Üstün

Ocak, 2009 tarihi itibariyle yayınlanmasına başlanması planlanan TURANSAM Dergimiz için makalelerinizi gönderebilirsiniz. Dergimizin ilk aşamada 3 ayda bir defa(mevsimlik) yayınlanması ve her baskının 1000 tirajla, 150 sayfa yayınlanması hedeflenmektedir. Dergimize göndereceğiniz makaleler daha önce yayınlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş olmalıdır. Dergi Türklerin yaşadığı coğrafyayı kapsadığı için yazı dili sadece Türkiye Türkçe'si olmakla beraber, değişik Türk lehçelerinde de makaleler gönderebilirsiniz. Fakat göndereceğiniz makaleler Latin alfabesiyle olmalıdır. Makaleler Turancı görüşleri savunmalı, Türk milliyetçiliğini esas alan görüşlere yer verilmeli ve bu bilimsel veriler ışığında dile getirilmelidir.

Dergi yazım Kuralları:

- Makaleler word formatında 20 sayfayı geçmemelidir.

- Makalelerin 150 kelimeyi geçmeyen Türkçe özeti bulunmalıdır.

- Makaleler 12 punto ile Times New Roman ile yazılmalıdır. Alttan, üstten, sağdan ve soldan 3 cm boşluk bırakılmalıdır.

- Makalelerde yazarların adı, soyadı, babasının adı, e-posta adresi, telefon ve adresi belirtilmelidir.

- Kullanılan dipnotlarda bilimsel yazım kurallarına dikkat edilmelidir.

- Makaleler genel olarak: Özet, Giriş, Alt Bölümler, Sonuç ve Kaynakça şeklinde hazırlanmalıdır.

"TURANSAM'a yayınlanmak üzere göndermiş olduğunuz makalelerde Türkçülüğe, Türk Milliyetçiliğine, Turancılığa, Ülkücü değerlere önem vererek bilimsel nitelikte hazırlanmasına dikkat etmelisiniz. Ayrıca Türkçe karakterler kullanmalısınız. ğüşıöç harflerinin yerine başka gusıoc harflerini kullanan yazarların makaleleri yayınlanmayacaktır. Alıntı makalelerde mutlaka kaynak belirtilmeli, bilimsel atıf kurallarına uygun dipnotlama verilmelidir. Akademik yazım kurallarına uygun ve Türk Dil Kurumu'nun imla kılavuzuna uyulması gerekmektedir. Başka dillerde kelimeler kullanmaktan kaçınılmalıdır. Misyon, vizyon gibi yabancı dilden dönme kelimelerin makalelerde kullanıldığının tespiti halinde makaleler yayınlanmayacaktır. Bu kurallara uyularak makale göndermenizi rica ederiz."

Hazırlanan makaleler dergi yazım kurallarına uygun hale getirildikten sonra en geç 15 Aralık, 2008 tarihine kadar emikail@yahoo.com adresine word formatında .doc uzantılı olarak gönderilmelidir.

TURANSAM dergisi 3 ayda bir yayınlanacaktır. Ulusal Bilimsel ve hakemli bir dergi olacaktır. Derginin Bilim Kurulunda yer almak isteyen değerli akademisyenlerimiz(Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, Dr., Uzman derecesine sahip öğretim üyeleri veya Öğretim görevlileri veya emekliler) emikail@yahoo.com adresine başvuruda bulunabilirler. Dergimizin fiyatı 10 YTL olarak belirlenmiştir. Yıllık abonelik 40 YTL-dir. Abonelik için de emikail@yahoo.com adresine yazabilir veya bu telefonu arayabilirsiniz +90 555 556 59 37.

Kaynak: Turansam

Katibim Türk Müzik Topluluğu
 Tarih: 22.11.2008 > Yollayan: Hayri Üstün

Ben Miyaser GÜLŞEN. Türk Gençlik Vakfı bünyesinde amatörce Türk Musikisini icra eden amatör bir topluluğun idari başkanıyım. Topluluğumuz KATİBİM Türk Müziği Topluluğu, 1999 yılının sonlarına doğru Üsküdar Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, müzik çalışmalarına Türk Gençlik Vakfı bünyesinde devam etmektedir. Tamamı musikimize gönül vermiş amatörce kişilerden oluşan topluluğumuzun Şefi ,Sn.Ayhan ÇAĞLI'dır (Kültür Bakanlığı Ses Sanatçısı).. Bugüne kadar sayısız konserler ve TV programları sunmuş olan topluluğumuz, 24 Kasım 2008 akşamı Öğretmenler Günü münasebetiyle, Başöğretmen Atatürk'ün sevdiği şarkıları icra edecek. Ancak, repertuarımızı biraz daha farklı tutmak adına Kırım şarkısı, Anayurt şarkısı ve Boşnak şarkısı da dahil ettik. Özünde aynı kültürü taşıdığımız topluluklar olarak, 24 kasım 2008 Pazartesi akşamı Saat 20.00 de Üsküdar Altunizade Kültür Merkezi'ndeki (Capitol Alışveriş Merkezi arkası) bu konserimize sizleri ve yakınlarınızı da bekliyoruz. Konserimiz ücretsiz olup, herkese açıktır. Saygılarımızla

Miyaser GÜLŞEN KATİBİM Türk Müziği Topluluğu Koro Başkanı

Kaynak: Turansam

TURANSAM Tanışma Toplantısı
 Tarih: 17.11.2008 > Yollayan: Elnur Hasan MİKAİL

17 Kasım, 2008 Tarihinde TURANSAM Yönetim Kurulu Üyeleri ile Temsilcilerimiz arasında tanışma amaçlı toplantı düzenlenecektir.

Kaynak: Turansam Yönetimi

Yeniden Yapılanıyoruz
 Tarih: 12.11.2008 > Yollayan: Hayri Üstün

Turan Stratejik Araştırmalar Merkezi olarak 1 aylık aradan sonra yeniden yapılanmaya başladık. Yapılanmamız en kısa sürede sona erecek ve tüm gücümüz ile Türk Birliği yolunda yeni adımlar atmaya devam edeceğiz.

Turansam Yönetimi

Kaynak: Turansam


Aktif Ziyaretçi 10
Dün Tekil 875
Bugün Tekil 281
Toplam Tekil 3431795
IP 107.21.85.250


TURAN-SAM PRINTED ISSN: 1308-8041
TURAN-SAM ONLINE ISSN: 1309-4033
Journal is indexed by:

23 Cemaziye'l-Ahir 1443
Ocak 2022
P
S
Ç
P
C
Ct
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31


Tanrı nasip eder, ömrüm vefa ederse; Musul, Kerkük ve Adaları geri alacağım. Selanik de dahil Batı Trakya'yı Türkiye hudutları içine katacağım.
(Mustafa Kemal ATATÜRK)


Ekle Çıkar


Önceki ve sonraki sayfaları görmek için aşağıdan seçin...
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12 

Anasayfa - Amaç - Hedefimiz - Mefkuremiz - Faaliyetler - Yönetim - Yasal Uyarı - İletişim

Her Hakkı Saklıdır © 2007 - 2020 TURAN-SAM : TURAN Stratejik Araştırmalar Merkezi
Sayfa 1.001 saniyede oluşturulmuştur.

TURAN-SAM rssTURAN-SAM rss
Google Sitemap

"Bu site en iyi mozilla firefox'ta 1280x960 çözünürlükte görüntülenir."

Turan Portal v1.3 | Tasarım TURAN-SAM , Kodlama Serkan Aygün

Turan Nedir?, Bilimsel Dergiler, En popüler Bilimsel Dergi, Endeksli Bilimsel Dergiler, Saygın Bilimsel Dergi, Türk Dünyasının en popüler ve en saygın Bilimsel Hakemli Dergisi, SSCI, SCI, citation index, Turan, Türk Devletleri, Türk Birligi, Türk Dünyası, Türk Cumhuriyetleri, Türki Cumhuriyetler, Özerk Türkler, Öztürkler, Milliyetçi, Türkçü, Turancı, Turan Askerleri, ALLAH'ın askerleri, Turan Birliği, Panturan, Pantürk, Panturkist, Türk, Dünyası, Stratejik, CSR, SAM, Center for Strategical Researches, Araştırma, Merkezi, Türkiye, Ankara, İstanbul, Azer, Azeri, Azerbaycan, Bakü, Kazakistan, Alma-Ata, Astana, Kırgız, Bişkek, Kırgızistan, Özbekistan, Özbek, Taşkent, Türkmen, Türkmenistan, Turkmenistan, Aşxabad, Aşkabat, Ozbekistan, Kazakhstan, Uzbekistan, North, Cyprus, Kıbrıs, MHP, AKP, CHP, TURKEY, Turancılık, KKTC, Vatan, Ülke, Millet, Bayrak, Milliyet, Cumhuriyet, Respublika, Alparslan Türkeş, Atatürk, Elçibey, Bahçeli, Aytmatov, Bahtiyar Vahabzade, Yusuf Akçura, Zeki Velidi Togan, İsmail Gaspıralı, Gaspırinski, Nihal Atsız, Alptekin, Kürşad, Tarih, Kardeş, Xalq, Halk, Milletçi, Milliyetçi, Yürek, Ürek, Türklük, Beynelxalq, Arbitrli, Elmi, Jurnal, Nüfuzlu